Cal recordar que Pràctiques Externes és una assignatura d'entre 6 i 10 crèdits ECTS depenent de la titulació, la major part dels quals són de treball autònom i dirigit de l’estudiant. Al llarg del curs l’estudiant ha de dur a terme una sèrie de tutories i reunions amb el tutor o tutora de la UB, en els termes previstos en el cronograma de les reunions i tutories, així com tenir disponibilitat per a les consultes virtuals, que fixa el tutor o tutora.
 • Estudiant
 • Estudiant
 • Tutor o tutora d'empresa o organització
 •  
 • Tutor o tutora acadèmic
 •  
 •  
 • Estudiant

Informació general

 • Avaluació de les pràctiques externes curriculars
 • Orientacions de les pràctiques externes curriculars per a estudiants i tutors d'empresa
 • Instruccions per a l'elaboració de la memòria de pràctiques externes curriculars

Informació específica per al Programa EUS

 • Avaluació de les pràctiques de grau del Programa EUS
 • Orientacions de les pràctiques de grau del programa EUS per a estudiants i tutors d'empresa
 • Instruccions per a l’elaboració de la memòria de pràctiques EUS