El Programa de Cooperació Educativa Empresa-Universitat-Societat (EUS) neix l’any 1987 fruit de la col·laboració entre la Facultat d’Economia i Empresa, la Fundació Cercle d’Economia i la Fundació Bosch i Gimpera, amb l’objectiu d’aconseguir una formació integral dels estudiants destacats acadèmicament i amb competències en altres llengües dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa.

Durant els dos darrers cursos, aquests estudiants concentren l’activitat acadèmica —que fan en anglès— en un curs i mig i completen la seva formació amb un programa de pràctiques durant el darrer semestre, a jornada completa, en empreses o institucions de primer nivell.

A més, se’ls ofereix la possibilitat de participar en programes de mobilitat internacional (programa ERASMUS o d’altres), mitjançant la col·laboració entre l’oficina del Programa EUS i l’Àrea de Relacions Internacionals de la Facultat.

Accés al Programa EUS

Per poder formar part del procés de selecció del programa, els alumnes han de complir una sèrie de requisits mínims:

 • Estar cursant el grau d’ADE o d’Economia.
 • Tenir una nota mitjana de l’expedient superior o igual a 7/10.
 • Haver superat la totalitat dels crèdits corresponents als dos primers cursos de la carrera.
 • Acreditar un nivell mínim B2 d’anglès a través d’un certificat oficial.

Pràctiques EUS

Podeu accedir a la informació general de Pràctiques EUS per a alumnes aquí.

Podeu accedir a la informació general de Pràctiques EUS per a empreses aquí.

Contacte

 • Avinguda Diagonal 696
 • A/e: eus.fee@ub.edu
 • Telèfon: 934 024 334
 • Horari:
  • De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
  • De dilluns a dijous, de 15 a 18 h