Presentació

Benvinguts a la pàgina del Departament de Dret Financer i Tributari,

El Departament de Dret Financer i Tributari està integrat per vint-i-sis professors i professores, especialitzats en les diverses matèries que integren aquesta branca del Dret Públic.

El Departament de Dret Financer i Tributari està adscrit a la Facultat de Dret, s'organitza en el Consell de Departament, la Comissió Permanent, la Direcció, la Secretaria Acadèmica i el Secretari. La seu de la secretaria del Departament està ubicada a la Facultat de Dret a Edifici Ilerdense.

El Departament imparteix i coordina la docència en els Graus de Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals. També participa en els Màsters oficials de Dret de l'Empresa i dels Negocis, de Dret, Advocacia, Gestoria Administrativa, Mediació en Conflictes i Gestió Cultural. A la web trobareu informació detallada sobre aquesta activitat docent. Concretament, sobre les assignatures obligatòries i optatives impartides en els diversos graus i els ensenyaments de postgrau, així com els respectius plans docents i professorat.

La tasca investigadora que es duu a terme en el si del Departament es concreta en la direcció de tesis doctorals, la realització de recerca en l'àmbit de projectes d'investigació en el marc de convocatòries públiques competitives i en l’organització i/o en la participació en Jornades i Congressos, tant nacionals com internacionals. El Departament també està obert a la col·laboració amb les diverses Administracions públiques i la societat en general.

El resultat d'aquesta tasca investigadora es reflexa en les línies de recerca que apareixen a aquesta web i en les diverses publicacions tant col·lectives com individuals dels membres del Departament.

 

 

Directora del Departament
Dra. Susanna Sartorio Albalt

 

 

Presentació

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Web Dret
  • webdret@ub.edu
  • 934 031 352
  • Última actualització: 7-05-2015