Skip to main content

فروشگاه اينترنتي

ESRU – Presentació

La Unitat de Recerca Social Europea (European Social Research Unit) es dedica a desenvolupar projectes de recerca en les àrees d'exclusió i control social, així com en la integració i cohesió social a nivell comparatiu europeu. L'enfocament a l'hora de fer recerca és essencialment etnogràfic combinant el debat conceptual i tèoric amb un marc pragmàtic i aplicat. La ESRU té reputació internacional pel seu treball en recerca i compta amb una xarxa extensa de socis i institucions variades. Juntament amb la seva directora, la Dra. Olga Jubany, la Unit està formada per un equip d'investigadors experts en els mètodes i anàlisi quantitatius i qualitatius. Cada investigació és duta a terme per un equip d'especialistes en el camp d'estudi, així com per col·laboradors externs que participen regularment. La ESRU gaudeix dels canals de gestió i comunicació de la Universitat de Barcelona la qual ha estat l'única universitat de l'estat espanyol en el rànquing de les 200 millors universitats segons la Academia Ranking of World Universities. La Unit forma part del Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.

Línies de recerca de la ESRU:

Exclusió social i cohesió social

 • Discriminació i desigualtats: gènere, origen i educació
 • Identitat i diversitat
 • Integració i cohesió social

Estudis sobre les migracions

 • Immigració i mercat de treball
 • Gènere i immigració
 • Polítiques d’admissió i integració

Estructures i tendències del mercat laboral

 • Diàleg social i relacions industrials
 • Gestió de la diversitat cultural
 • Gènere i immigració al mercat laboral

Control social

 • Seguretat pública i privacitat
 • Fronteres i control

Dinàmiques comunitàries

 • Xarxes comunitàries, medi ambient i sostenibilitat
 • Habitatge social
 • Estructures urbanes i desigualtats socials