Skip to main content

فروشگاه اينترنتي

Austria

 • Zentrum für Soziale Innovation, Vienna(Collaboration in TEAM): www.zsi.at
 • Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Collaboration in UWT):www.forba.at

 

Belgium

 • Université Libre de Bruxelles (Collaboration in Genderace, TEAM, UWT): www.ulb.ac.be

 

Bulgaria

 • International Center for Minority Studies and Intercultural Relations (Collaboration in Genderace, UWT): www.imir-bg.org

 

Czech Republic

 

Denmark

 • Roskilde University (Collaboration in UWT): www.ruc.dk

 

Germany

 

Italy

 • Institute of Economic and Social Research - Italian General confederation of Labour (IRES- CGIL): (Collaboration in TEAM) http://www.ires.it/
 • International and European Forum of Migration Research (Collaboration in PROSINT)
 • Università Ca' Foscari Venezia, (Collaboration in TEAM, UWT): www.unive.it

 

Netherlands

 

Poland

 

Spain

 • Ajuntament de Barcelona, Consorci de l’Habitatge (Collaboration inEstudi del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona): http://www.bcn.es/habitatge/welcome.shtml
 • Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (Collaboration in Xarxa Connect-EU): http://www.cidob.org
 • CIEC – Centre d’Iniciatives i Estudis de Ciutadania (Collaboration inNous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses a Catalunya)
 • Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (Collaboration in Xarxa Connect-EU): http://www.cirem.org/
 • Consell de Relacions Laborals de Catalunya: (Collaboration in Nous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses a Catalunya) http://www20.gencat.cat/ 
 • Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (Collaboration in Xarxa Connect-EU): http://www.ibei.org/index.php
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Collaboration in BeSeCu): http://www.gencat.cat/interior/epc/
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Collaboration in Xarxa Connect-EU):  http://www.uab.es/english/  
 • Universitat Pompeu Fabra (Collaboration in Xarxa Connect-EU): http://www.upf.edu/en/

 

Sweden

 

UK