PRESENTACIÓ

El Grup d’Estudis d’Invariància de la Mesura i Anàlisi del Canvi (GEIMAC), creat a l’any 2002 i dirigit per la Doctora Juana Gómez-Benito, és un grup de recerca interdepartamental de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és la detecció, avaluació, anàlisi i intervenció de problemes significatius del comportament humà, tant de l’àmbit individual, interpersonal com col·lectiu, amb una alta rellevància per a la salut i la qualitat de vida de les persones, destacant el desenvolupament i la validació metodològica dels nous instruments de mesura. Per aconseguir-ho es requereix una aproximació multidisciplinar des del camp metodològic, clínic i social, que garanteixi alhora  el rigor científic i la implicació en alguns dels principals problemes, les repercussions socials i de la salut que estan en el punt de mira actual.