Formació

Les activitats de formació es caracteritzen per la conjunció d’aspectes teòrics, metodològics i pràctics, els quals permeten a l’estudiant des d’un primer apropament a la realitat del quefer investigador, fins al desenvolupament i consolidació d’habilitats en aquest àmbit.