Pràctiques de Grau

Pràctiques Externes

GEIMAC ofereix espais que permeten a l’estudiant de grau iniciar un primer contacte amb activitats pròpies de la recerca en psicologia. Concretament, s’ofereixen pràctiques en àrees com la psicologia clínica i de la salut, la intervenció psicosocial, la psicologia del treball i les organitzacions, entre altres. En aquests contexts es desenvolupen temàtiques associades amb l'avaluació de la funcionalitat en malalties mentals greus, estressors vitals i les seves conseqüències tant en la salut mental com en la simptomatologia psicopatològica, la violència psicològica en diferents àmbits (parella, treball, sectes), i la qualitat de vida en població esmenada de risc.