Investigació

Una de les característiques que més defineix el nostre grup és la realització de recerques, tant bàsiques com aplicades, des de diferents àmbits, donant lloc a una ampliació del coneixement tant a nivell teòric com a nivell pràctic a l'aplicar-los a diverses problemàtiques rellevants actualment.

Compartir