Notícies

Estudis de validació del CIF-CS per a l’Esquizofrènia
2016-2017
Universitat de Barcelona

 

Amb la finalitat d'aportar evidències de la validesa transcultural de la primera versió del CIF-CS per a l'esquizofrènia, actualment desenvolupem els següents estudis:


Estudis Delphi. Amb el propòsit de valorar la validesa de contingut dels CIF-CS per a l’esquizofrènia hem portat a terme un estudi Delphi amb psiquiatres. Aviat realitzarem altres estudis Delphi amb professionals de l'àmbit de la psicologia, infermeria, treball social i teràpia ocupacional. Si sou professionals d'alguns d'aquests camps, teniu almenys dos anys d'experiència en el tractament de persones amb esquizofrènia, i desitgeu col·laborar en el desenvolupament d'aquest projecte, seguiu aquest enllaç.


Grups focals. Aquests estudis obtenen evidència de la pertinència de les categories del CIF-CS per avaluar el funcionament. En grups focals de fins a set persones, els pacients, familiars o cuidadors intercanviaran experiències, idees i sentiments relacionats amb el funcionament. Si esteu interessats a conduir un grup focal, si us plau, seguiu aquest enllaç. El nostre equip de recerca donarà suport a tot el procés de recerca i aportarà les pautes necessàries per al seu desenvolupament.


Estudis multicèntrics. Es desenvoluparan en centres de salut de les sis regions de l'OMS. L'objectiu és investigar la rellevància clínica i la viabilitat del CIF-CS per a l'esquizofrènia des d'una perspectiva internacional. Si esteu interessats a realitzar un estudi multicèntric, seguiu el següent enllaç. El nostre equip de recerca lliurarà el suport necessari per a la realització de l'estudi.