Maria Teresa Lluch Canut

Maria Teresa Lluch Canut és Catedràtica d’Infermeria Psicosocial i Salut Mental del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Matern-Infantil de la Universitat de Barcelona. Les línies de recerca en què treballa són: la salut mental positiva aplicada a diferents poblacions (professionals de la salut mental, persones amb problemes crònics de salut, cuidadors de malalts mentals, estudiants d’infermeria, persones amb patologia dual), avaluació de la capacitat d’autocura en les persones amb malalties mentals greus i en els seus cuidadors principals. En l'actualitat, és la coordinadora de la Xarxa de Recerca Infermeria de Salut Mental i Addiccions (www.ub.edu/xtinfermeriasmc). Contacte: tlluch@ub.edu

 

Publicacions representatives

2013

Lluch-Canut, T., Puig-Llobet, M., Sánchez-Ortega, A., Roldán-Merino, J., Ferré-Grau, C., & Positive Mental Health Research Group (PMHRG). (2013). Assessing positive mental health in people with chronic physical health problems: correlations with socio-demographic variables and physical health status. BMC Public Health, 13, 928.

Roldán-Merino J., Lluch-Canut T., Menarguez-Alcaina, M., Foix-Sanjuan, A., Haro- Abad, JM., & QuestERAWorking Group. (En premsa). Psychometric Evaluation of a New Instrument in Spanish to Measure Self-Care Requisites in Patients with Schizophrenia. Perspectives in Psychiatric Care.  doi: 10.1111/ppc.12026

Falcó-Pegueroles A., Lluch-Canut, MT., & Guàrdia-Olmos,  J. (2013). Development process and initial validation of the ethical conflict in nursing questionnaire-critical care version. BMC Medical Ethics, 14, 22.  doi:10.1186/1472-6939-14-22. 

2012

Díaz-Membrives, M., Farrero-Muñoz, S. i Lluch-Canut, M.T. (2012). Características de las publicaciones enfermeras en revistas con factor de impacto. Enfermería Clínica, 22(5), 247-254. doi: 10.1016/j.enfcli.2012.06.006

Puig Llobet, M. i Lluch Canut, M.T. (2012). Eficacia de la musicoterapia en el contexto de la promoción de la salud mental. Metas de Enfermería, 15(9), 58-62.

2011

Puig Llobet,M., Rodríguez Ávila, N., Farràs Farrà, J., Lluch Canut, M.T. (2011). Quality of Life, Happiness and Satisfaction with Life of Individuals 75 years old or older cared for by a Home Health Care Program. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 19(3), 467-75. Disponible en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21513/1/598688.pdf

Galimany-Masclans, J., Garrido-Aguilar, B.S., Girbau-García, M.R., Lluch-Canut, M.T., & Fabrellas-Padres, N. (2011). New Technologies and Nursing: Use and Perception of Primary Healthcare Nurses about Electronic Health Record in Catalonia, Spain. Telemedicine and e-Health, 17(8), 635-639. doi:10.1089/tmj.2011.0008.