Equip

L'equip de treball està format per investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat de Saragossa. La gran majoria dels seus integrants tenen una llarga trajectòria de treball conjunt; integrant la teoria i la pràctica a través d'un equip multidisciplinari procedent de la Psicologia, la Medicina i la Infermeria. A aquest nucli de treball inicial, també s'han incorporat joves investigadors, els quals s'han integrat a línies concretes de recerca del GEIMAC.