Projectes

L’assoliment dels objectius de les distintes línies de recerca és deriva tant de la multidisciplinarietat conceptual, pràctica i metodològica dels membres del GEIMAC, com dels recursos obtinguts, principalment mitjançant concursos públics altament competitius.

 

 

 

Projectes Actuals

 2016-2019: Integrando a las personas con esquizofrenia: Una evaluación válida de la funcionalidad en diferentes contextos culturales. Finançat per MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad. Investigadora principal: JUANA GÓMEZ BENITO

2014-2016: Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salutFinançat per AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. Investigadora principal: JUANA GOMEZ BENITO

2014-2016: El abuso y la violencia psicológica aplicados para el sometimiento o la exclusión: análisis, medición y modelos explicativos. Finançat per MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad. Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

 

Projectes Anteriors

2014-2015: Vulnerabilidad psicopatológica de adolescentes frente a situaciones victimizantes y de sus padres en situación de riesgo psicosocial. Finançat per MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad. Investigadora principal: TERESA KIRCHNER NEBOT

2013-2015: Evaluación integral de la funcionalidad en la esquizofrenia. Finançat per MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora principal: JUANA GOMEZ BENITO

2013-2015: Victimización sexual de menores: un estudio de incidencia y perfiles de vulnerabilidad-resiliencia en adolescentes a través de encuestas de victimización. Finançat per MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora principal: NOEMI PEREDA BELTRAN

2013-2015: Consecuencias de la no-normalidad en los modelos de análisis de datos longitudinales. Estudio de simulación y aplicaciones. Finançat per MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora principal: ROSER BONO CABRE

2013-2015: Anàlisi de la incidència dels programes de formació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona sobre l’actuació del professorat universitari. Finançat per ICEU - Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigador principal: JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS

2013-2015: Semipresencialitat a la universitat: Estat de la qüestió i estudi de cas en l'assignatura d'Estadística. Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigadora principal: MARIA TERESA BARRIOS CERREJON

2013-2015: La relació de les fortaleses personals amb l'èxit acadèmic dins l'àmbit de la Psicologia Social: Diagnòstic per a futures accions formatives.Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigador principal: ÁLVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2011-2013: Investigación de las formas de control, abuso y violencia psicológica aplicadas para el sometimiento o la exclusión: análisis, evaluación y validación de escalas.Finançat per MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2012-2013: Semipresencialitat a la universitat: Estat de la qüestió i estudi de cas en l'assignatura d'Estadística. Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigadora principal: MARIA TERESA BARRIOS CERREJON

2012-2013: Anàlisi de la incidència dels programes de formació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona sobre l’actuació del professorat universitari. Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigador principal: JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS

2012-2013: La relació de les fortaleses personals amb l'èxit acadèmic dins l'àmbit de la Psicologia Social: Diagnòstic per a futures accions formatives.Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2012-2013: Conviure després de la violència: L'afrontament de la reconciliació a Euskadi. Finançat per ICIP - Institut Català Internacional per la Pau. Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2011-2012: Efectos psicosociales del terrorismo psicológico en Euskadi: análisis científico para la memoria de víctimas y amenazados de ETA. Finançat per FVTE - Fundación Víctimas del Terrorismo. Investigador principal: JAVIER MARTIN PEÑA

2011-2011: El terrorismo psicológico aplicado por el entramado de ETA en Euskadi: análisis de un sistema de exclusión. Finançat per FVTE - Fundación Víctimas del Terrorismo. Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2011-2011: Estudi dels processos atribucionals i intergrupals en el discurs d'ETA. Finançat per ICIP - Institut Català Internacional per la Pau. Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2010-2012: Anàlisi de la formació inicial del professorat novell i dels sistemes d'incorporació a la carrera docent universitària. Finançat per ICEU-Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-Universitat de Barcelona (UB). Investigador principal: JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS

2010-2011: La dominació masclista: diagnosi a partir de l'escala d'abús psicològic aplicat a la parella (EAPA-P). Finançat per ICAD - Institut Català de les Dones (ICD). Investigador principal: ALVARO RODRIGUEZ CARBALLEIRA

2010-2011: Percepció de suport social i conseqüències psicopatològiques en dones víctimes d’abús sexual infantil. Finançat per ICAD - Institut Català de les Dones (ICD). Investigadora principal: NOEMI PEREDA BELTRAN

2010-2011: Subvenció a l'ajut: Victimologia del desenvolupament: incidència i repercussions de la victimització i la polivictimització en joves catalans. Finançat per DJUS - Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: GEORGINA GUILERA FERRE

2010-2011: Subvenció a l'ajut: Victimologia del desenvolupament: incidència i repercussions de la victimització i la polivictimització en joves catalans. Finançat per DJUS - Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Investigadora principal NOEMI PEREDA BELTRAN

2010-2011: Subvenció a l'ajut:'Elements de vulnerabilitat de les mares migrades respecte els pares. Finançat per ICAD - Institut Català de les Dones (ICD). Investigadora principal: TERESA KIRCHNER NEBOT

2010-2012: Polivictimización y resiliencia en la adolescencia. Finançat per MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora Principal: MARIA FORNS SANTACANA

2010-2012: Regresión logística y entrevistas cognitivas: Optimización de procedimientos para identificar DIF y evaluar sus causas. Finançat per MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora Principal: JUANA GÓMEZ BENITO

2010-2012: El efecto de la no-normalidad de datos longitudinales en modelos lineales mixtos: Estudio de simulación y aplicación empírica. Finançat per MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora principal: ROSER BONO CABRE

2009-2011: Análisis del patrón de movimientos oculares en la rivalidad monocular y binocular: fundamentos para un diagnóstico objetivo de los problemas de atención en el TDAH. Finançat per FAKO - Fundación Alicia Koplowitz. Investigador principal: JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS

2009-2010: Efectes de la victimització i mecanismes de resiliència en adolescents provinents de consulta. Finançat per UBAR - Universitat de Barcelona. Investigadora principal: NOEMI PEREDA BELTRAN

2009-2013: Grup d'estudis d'invariància dels instruments de mesura i anàlisi del canvi en els àmbits social i de la salut. Finançat per AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. Investigadora principal: JUANA GOMEZ BENITO