Dijous 01 de desembre de 2016
Seminari «The automatic annotation and analysis of speech: adaptation to Catalan language», a càrrec de la Dra. Brigitte Bigi (Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence)

HORA: 16-19h
LLOC: Sala de professors, 5è pis de l’Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia (UB)
RESUM: SPPAS is a multi-platform and public annotation software tool. It is designed for the needs of automatically producing annotations of speech at the level of utterance, word, syllable and phoneme based on the recorded speech sound and its orthographic transcription. In other words, it can automatize the phonetic transcription task for speech materials, as well as the alignment task of transcription with speech recordings for further acoustic analyses. Some special features are also offered for the analysis of any kind of annotated files, including statistics estimation and data filtering. In this presentation, special attention will be given to the corpus creation methodology and its practice. A short read-speech will be recorded in Catalan language during the presentation and it will be annotated and analyzed.
ORGANITZACIÓ: Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (GEVAD, FFI2013-46987-C3-1-P), amb la col·laboració del Grup d’Estudi de la Variació (GEV, 2014SGR918)

Dilluns 20 de de 2016
Curs intensiu de LaTeX i d’OT-Help 2.0, a càrrec de Francesc Torres-Tamarit (SFL, CNRS/Paris 8)

DATES: dilluns 20 de juny del 2016, 11-14h i dimecres 22 de juny del 2016, 11-13h
LLOC: aula 0.2, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/GEVAD/wp-content/uploads/2016/06/Curs-LaTeX_OT_Help.pdf
CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA: Clàudia Pons-Moll (claudia.pons@ub.edu)
ORGANITZACIÓ: GEVAD, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Secció de Lingüística Catalana

Divendres 18 de desembre de 2015
I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació: Eines, recursos, estratègies i experiències ​en l’ensenyament del català

DATES: 18 de desembre, 2015
LLOC: Aula Capella, Universitat de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ: http://pronunciacioub.weebly.com/
ORGANITZACIÓ: Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (juntament amb Jesús Bach Marquès)

Dimecres 28 de gener de 2015
12th Old-World Conference in Phonology

DATES: 28-30 de gener, 2015
LLOC: Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/ocp12/
ORGANITZACIÓ: Grup d’Estudi de la Variació Dialectal, projecte FFI2013-46987-C3-1-P (Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona)
PONÈNCIES CONVIDADES: «The theory of Generative evidence» (Paul de Lacy, Rutgers University) i «Where syntax and phonology touch. A representational view of the interface» (Marc van Oostendorp, Meertens Institute & Leiden University)

Dilluns 26 de gener de 2015
Conferència a càrrec de Paul DE LACY (Rutgers University)

TÍTOL: “Languages and States in Generative Phonology”
RESUM: This talk is about the concept of a ‘language’, and how it relates to research in Generative phonology. I will discuss how and whether language descriptions can be adapted for use as evidence for Generative theories, with examples from M­aori, American English, Chukchi, and others.
HORA: 12.00 h
LLOC: Sala de Professors, 5è pis de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret i Grup d’Estudi de la Variació Dialectal, projecte FFI2013-46987-C3-1-P

Dimarts 11 de novembre de 2014
Seminari a càrrec de Elizabeth SANTANA (Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Mèxic)

TÍTOL: “El consonantismo distensivo en el español de La Habana. Un estudio fonético y variacionista”
HORA: 11 h
LLOC: Sala de Professors del 5è pis de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret

Divendres 29 de novembre de 2013
Seminari a càrrec de Carlos-Eduardo PIÑEROS (University of Auckland)

TÍTOL: “La variación en la estructura de los inventarios fonémicos nasales”
HORA: 11.30 h
LLOC: Aula 3.3 de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret

Dijous 28 de novembre de 2013
Xerrada-taller a càrrec de Carlos-Eduardo PIÑEROS (University of Auckland)

Xerrada-taller sobre el web “La Dialectoteca del Español” (http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects/), en el marc de l’assignatura Dialectologia catalana, impartida per Clàudia Pons-Moll.
HORA: 8.30 h
LLOC: Aula 1.4 de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Departament de Filologia Catalana / Secció de Lingüística / Programa RecerCaixa i Grup d’Estudi de la Variació / Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll

Dimarts 26 de novembre de 2013
Xerrada-taller a càrrec de Carlos-Eduardo PIÑEROS (University of Auckland)

Xerrada-taller sobre el web “The Sounds of Spoken Language” (http://www.uiowa.edu/~acadthech/phonetics/).
HORA: 11.45 h
LLOC: Aula 0.2 de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Departament de Filologia Catalana / Secció de Lingüística / Programa RecerCaixa i Grup d’Estudi de la Variació / Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll

Dimarts 12 de novembre de 2013
Xerrada a càrrec d’Andrew NEVINS (University College London)

TÍTOL: “Prospects and Challenges in Digital Phonology Resources: Portuguese and Beyond”
HORA: 11.45 h
LLOC: Aula 3.6 de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Departament de Filologia Catalana (Secció de Lingüística) / Programa RecerCAIXA / Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll

Dilluns 11 de novembre de 2013
Vint-i-unè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 21)

TÍTOL: “Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català”
HORA: 10.00-18.30 h
LLOC: Aula Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ: programa CLUB 21
ORGANITZACIÓ: Grup d’Estudi de la Variació (Grup d’Estudi de la Variació Dialectal)

Dijous 04 de juliol de 2013
Defensa de tesi doctoral a càrrec d’Esteve VALLS (Universitat de Barcelona)

TÍTOL: “Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental: de l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística”
DIRECTORS: Dr. Joaquim Viaplana (UB) i Dr. Esteve Clua (UPF)
HORA: 11.00 h
LLOC: Sala de Graus de la Facultat de Filologia

Dimecres 03 de juliol de 2013
Presentació del llibre “Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’homenatge a Joaquim Viaplana”, ed. Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret, IIFV, Alacant, 2013, 392 pàg.

Amb la participació de: Dídac Ramírez (rector de la UB), Adolfo Sotelo (degà de la Facultat de Filologia de la UB), Albert Soler (director del Dep. de Filologia Catalana de la UB), M. Teresa Cabré (professora de la UPF i col·laboradora del volum), Maria-Rosa Lloret (professora de la UB i coeditora del volum)
HORA: 18.00 h
LLOC: Sala de Professors de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret i Esteve Clua

Dimecres 27 de febrer de 2013
Conferència a càrrec de Conxita LLEÓ (Universität Hamburg)

TÍTOL: “Adquisició bilingüe de la fonologia: aspectes de la influència de la llengua dominant”
RESUM: La finalitat d’aquesta presentació és informar sobre resultats d’un seguit de projectes que han tingut lloc a la Universitat d’Hamburg i que han investigat l’adquisició simultània d’una llengua romànica (el castellà) i una llengua germànica (l’alemany) per part de nens i nenes que resideixen a Alemanya. Revisarem casos d’influència de la llengua dominant (l’alemany) sobre la llengua parlada a casa, i veurem que a més de certs efectes que van desapareixent segons els nens van creixent, hem trobat un efecte més resistent a desaparèixer: transferència d’una part de la jerarquia de restriccions de l’alemany sobre el castellà. Les dades, bilingües i monolingües, es troben al Hamburger Zentrum für Sprachkorpora: www.HZSK.de.
HORA: 16.30 h
LLOC: Sala de Professors, 5è pis de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret

Dimarts 20 de novembre de 2012
Seminari “La flexió verbal en les llengües romàniques i el concepte d’Espai Temàtic”

A càrrec de:
Fabio MONTERMINI (Université Toulose II – Le Mirail): “Aspectes teòrics i descriptius“.
Aurélie GUERRERO (Université Toulose II – Le Mirail): “Aplicació: la flexió verbal en català central“.
Amb la participació de Martin MAIDEN (University of Oxford).
HORA: 10-14 h
LLOC: Sala de Professors, 5è pis de l’edifici Josep Carner. Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret

Dilluns 19 de novembre de 2012
Vintè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 20)

TÍTOL: “El català entre les llengües d’Europa”
HORA: 10.00-19.30 h
LLOC: Aula Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/club_19
ORGANITZACIÓ: Grup d’Estudi de la Variació

Dimarts 20 de març de 2012
Seminari a càrrec de Donca STERIADE (MIT)

TÍTOL: “Contour Correspondence: evidence from across the-board shifts in height and tone”
HORA: 11.30 h
LLOC: Aula 306 de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Joan Mascaró

Dilluns 19 de març de 2012
Seminari a càrrec de Donca STERIADE (MIT)

TÍTOL: “Rhyming evidence for intervals as a rhythmic unit”
HORA: 15.30 h
LLOC: Aula 213 de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Joan Mascaró

Dimarts 13 de març de 2012
Conferència a càrrec de Conxita LLEÓ (Universität Hamburg)

TÍTOL: “L’estructura prosòdica dels articles de la primera llengua en nens
monolingües i bilingües”
HORA: 16.30 h
LLOC: Aula 4.3 de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret

Dijous 15 de desembre de 2011
Presentació del llibre “Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català”, ed. Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons, IIFV, Alacant, 2011, 568 pàg.

Amb la participació de: Ignasi-Xavier Adiego (UB), Lluís Payrató (UB), Manuel Pérez Saldanya (UV / IIFV), Clàudia Pons (UB), Maria-Rosa Lloret (UB) i Max W. Wheeler (U Sussex)
HORA: 18.00 h
LLOC: Sala de Professors de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons

Dimarts 13 de setembre de 2011
Conferència a càrrec de Stuart DAVIS (Indiana University)

TÍTOL: “On the Relationship between Onsets and Codas within and across Syllables”
HORA: 11.30 h
LLOC: Sala de Professors de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
ORGANITZACIÓ: Maria-Rosa Lloret