Facultat de Belles Arts

AJUTS DE LA UB

1. Ajuts a l’Estudi per als Estudiants amb Dificultats Econòmiques i Especials o amb Circumstàncies Personals Sobrevingudes. 

2. Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones.

Tota la informació sobre les Beques i Ajuts de la UB a:

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/altres_ajuts/index.html