Facultat de Belles Arts

Alumnes de Disseny a la BDW!

Set estudiants de 3r de Disseny han creat dos videojocs socials sobre les ciutats multiculturals i la immigració:  Stereotype my ass i Empty city. Ambdós van ser presentats aquest passat dimecres al Museu del Disseny, dins la Barcelona Design Week.