Facultat de Belles Arts

ArtsLibris, la mayor del sur de Europa, cumple 10 años y reúne en Barcelona 100 expositores

Barcelona, 14 de marzo de 2019.
ArtsLibris es la convocatoria anual dedicada al libro de artista y el fotolibro de mayor envergadura en el sur de Europa, equiparable por escala y calidad a eventos como OffPrint, en la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres y La Ecole National des Beaux Arts de París; Friends with Books, en la Hamburger Bahnhof de la Nationalgalerie de Berlín; y Press! Print! Publish!, en el Stedelijk Museum de Ámsterdam. ArtsLibris es, además, una de las decanas: en 2019 celebra su primera década de existencia, hito que denota una estabilidad y una consolidación que no abundan en este terreno. Con motivo del décimo aniversario, ArtsLibris colabora con las Guerrilla Girls y reedita una de sus icónicas postales, entre otras intervenciones.

ArtsLibris Barcelona se celebrará este año del 26 al 28 de abril en Arts Santa Mònica, y reunirá a más de un centenar de expositores internacionales, entre editoriales, anticuarios, librerías, instituciones, fotógrafos y artistas. Como cita previa, un día antes, el 25 de abril, organizará un seminario internacional en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Por primera vez, ArtsLibris estará presente este año en Lisboa, del 16 al 19 de mayo. También en el contexto de ARCO, ArtsLibris ha reunido en Madrid, entre el 27 de febrero
y el 3 de marzo pasados, a una treintena de expositores.

+info

Cartell de Sant Jordi a la Universitat. Nova exposició al CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge

Cartell de Sant Jordi a la Universitat és la nova exposició del CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge, una selecció de cartells de Sant Jordi que pertany a la Col·lecció Belles Arts, fons custodiat per la Facultat de Belles Arts amb la finalitat de garantir-ne la seva difusió i conservació.

Cada any, des de 1987, la Facultat de Belles Arts celebra la diada del 23 d’abril presentant un cartell commemoratiu en honor al seu patró. Inicialment, l’equip del deganat l’encarregava a docents i/o artistes reconeguts i emergents, i a partir de 2018 també a l’alumnat. Enguany, a més, s’instaura com a concurs obert a estudiants i antics alumnes de la Facultat de Belles Arts.

La mostra recull una sèrie d’obres cedides temporalment al CRAI Biblioteca per a la seva exhibició, atès que aquest fons artístic està distribuït en diversos espais i edificis de la Universitat de Barcelona. Aquest fons també està disponible en línia al web Col·lecció Belles Arts.

La mostra s’emmarca dins la iniciativa ARTalCRAI, realitzada per acostar el fons d’art als usuaris dels CRAI Biblioteques de la Universitat de Barcelona.

Des del CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge continuem impulsant el binomi art i coneixement comissariant aquesta nova exposició amb la col·laboració del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni de la Facultat de Belles Arts.

L’exposició es podrà veure fins al 15 de juny de 2019 a la planta 0 del CRAI Biblioteca, i també podeu accedir a la seva versió virtual.

Us convidem a visitar-la i a compartir les vostres impressions a través de les xarxes socials:

#CartellSantJordiUB

#ExposCRAIBellvitge Descriptors: CRAI Biblioteca del Campus BellvitgeCartell de Sant Jordi a la Universitatexposicionsexposicions virtuals

BIENAL INTERNACIONAL DE CARTELISMO TERRAS GAUDA – CONCURSO FRANCISCO MANTECÓN 2019

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón 2019 abre la convocatoria de su 14ª edición.

Bodegas Terras Gauda invita a artistas gráficos,escuelas de diseño, asociaciones y universidades de todo el mundo a participar en el certamen de diseño gráfico de mayor relevancia convocado por una entidad privada a nivel internacional.

PREMIOS: 16.000€
FIN DE PLAZO: 30 de septiembre
Más información en la web: ver bases del Concurso

IV convocatòria “A CEL OBERT”

Patrimoni, art efímer, turisme cultural

Del 4 al 6 d’octubre del 2019 la ciutat de Tortosa acollirà de nou el Festival d’Intervencions Efímeres A Cel Obert, on els patis d’alt valor patrimonial del nucli antic es convertiran en escenaris de diferents instal·lacions artístiques.

L’objectiu del festival és convertir Tortosa en escenari de creació, reivindicar el patrimoni arquitectònic del municipi i apropar i difondre l’art efímer a tots els públics. Cada intervenció estarà creada per diferents equips d’artistes, arquitectes o dissenyadors que buscaran establir un diàleg entre l’arquitectura més clàssica i les obres d’art més contemporànies. Aquestes obres invitaran als visitants a reflexionar i experimentar noves percepcions.

El festival reforça la proposta cultural i turística del territori obrint les portes dels seus patis a la ciutadania. Molts d’aquests espais, de gran pes històric, romanen tancats al públic la resta de l’any i el festival suposa una bona ocasió per descobrir aquest patrimoni ple d’art.

Des de l’any 2015 A Cel Obert està integrat a la Xarxa Transversal, dins el projecte Transefímers, juntament amb el festival Mau de Granollers, el FesCamp de Sant Cugat, el Lluèrnia de la ciutat d’Olot… Tots ells, festivals que aposten per l’art efímer com a eix vertebrador.

Si encara no coneixes els patis tortosins, nosaltres t’obrim algunes de les seves portes. Si ja els coneixes, et convidem a redescobrir-los.

CURS PRODUCCIÓ D’EXPOSICIONS – VERAICON

29 i 30 de maig

En dues sessions veurem com es produeix una exposició, des de l’encàrrec fins a la seva materialització. Es donarà una visió panoràmica de l’esdeveniment, concepció, gestió i comercialització, pensant no només en les exposicions d’art si no també de temàtica o científiques, organitzades a museus o centres culturals.

Inscriure’m al curs!

PROGRAMA
1. Introducció: l’exposició.
a. Organitzar una exposició: guió, comissariat, gestió de continguts, facility report…
b. Tipologia d’exposicions
c. Tipologia de clients
d. Tipologia d’empresa
e. Equips tècnics que intervenen: dissenyador i/o arquitecte, dissenyador gràfic, conservador, tècnic audiovisual, etc.
f. Necessitats i competències
g. Aspectes mediambientals  

2. L’encàrrec
a. Anàlisi del projecte (documentació / conceptualització / organització / gestió)
Cronograma i Pressupost
Desenvolupament de projecte / materials
Projecte executiu: projecte constructiu, projecte gràfic, projecte d’audiovisuals
Preparació i coordinació: (proveïdors, equips i transports)
3. Execució
a. Control pressupostari
b. Control de proveïdors
c. Control de qualitat
d. Desenvolupament
e. Execució: Control d’acabats (postproducció)
f. Muntatge: treballs en sales  

4. Cas pràctic a desenvolupar
DOCENTS

Begoña Sánchez
Guida Ferrari
Jose Castelló

DATES I HORARI
29 i 30 de maig
17 a 20 hores

PREU
95 €
85 € amb descompte*
*(Antics alumnes de Veraicon, estudiants, aturats i sòcis de l’AMC, CRAC, COBDC)

ADREÇA
Pelai, 8 – 4ª planta 
Click&Do (Edifi Stucom)

I PREMIO DE DIBUJO ADC

 • Categorías: Otros
 • Convocante: Asociación Amigos de la Fundación Diaz Caneja
 • Premio: 1000€
 • Presentación: Online
 • Lugar: Palencia, Palencia
 • Coste: 0€
 • Fecha inicio: 21-11-2018
 • Fecha cierre: 15-04-2019

La finalidad de este premio no es otra que el fomento y promoción de la creación artística, impulsando el dibujo, lenguaje universal y base de casi todas las creaciones artísticas.

1. Podrán participar todos las/os autoras/es, residentes en España, que lo deseen, sin importar su nacionalidad, y cuya edad no supere los 30 años.

2. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras.

3. El tema de las obras es libre.

4. Se admitirán únicamente obras realizadas de una forma monocroma, siendo indiferente el medio empleado para su ejecución. quedando excluidos dibujos elaborados en color.

5. El Jurado gozará de discrecionalidad artística para valorar las obras presentadas, no debiendo someterse a otro criterio de valoración que no sea el artístico.

6. Se establece un único premio, el cual tendrá una dotación económica de 1.000 euros, que el jurado podrá dejar desierto cuando considere que ninguna de las obras presentadas es merecedora del galardón. El fallo del Jurado no será susceptible de recurso alguno.

7. El Jurado será formado por expertos en la materia, en un número no inferior a tres. Su composición se hará pública en el momento de hacerse oficial el fallo.

8. La obra premiada pasará automáticamente a la plena propiedad de la Asociación Amigos de la Fundación Díaz Caneja, sin que el autor tenga derecho a otra compensación económica que la establecida en la base sexta.

9. Para la selección previa y “antes de remitir los originales de las obras”, se enviará por correo electrónico a amigosdelacaneja@gmail.com:

Una fotografía en formato JPG (Formato del archivo jpg: Profundidad de color de 8 bits, compresión en calidad máxima (12), tamaño del lado mayor a 30 cm y resolución de 100 ppp ), fidedigna al original, sin retoque digital alguno. El archivo llevará por nombre el título de la obra.

En el mismo correo y en archivo aparte, en formato Word, nombrado también con el título de la obra, se hará constar los siguientes datos:

 • el título de la obra,
 • sus dimensiones reales,
  técnicas o materiales en que está realizada,
 • el nombre y apellidos de su autor, el DNI, la dirección postal, teléfono de contacto y el correo electrónico.

10. El plazo de admisión de las fotografías, en formato digital JPG Formato del archivo jpg: Profundidad de color de 8 bits, compresión en calidad máxima (12), tamaño del lado mayor a 30 cm y resolución de 100 ppp ), y la documentación solicitada quedará en abierto desde la publicación de las presentes bases hasta el 15 de abril de 2019 a las 22´00 horas.

11. La Secretaría Técnica de la Asociación hará acuse de recibo de los documentos enviados.

12. La Secretaría Técnica de la Asociación se pondrá en contacto con los autores, cuyas obras hayan sido seleccionadas, antes del día 30 de abril de 2019, para que remitan los originales antes del día 10 de junio de 2019.

13. La recepción de los originales de las obras seleccionadas tendrá lugar en la sede de la Fundación Díaz Caneja, (C/ Lope de Vega, nº 2), en el siguiente horario: de martes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 19:00 a 21:30 h.; sábados de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:30 h; domingos: de 12:00 a 14:00 h.

14. Los dibujos que se presenten serán de formato no inferior al DIN A-3 ni superior a 146 x 114 cm. Estarán perfectamente enmarcados y dispuestos para ser colgados. No se admitirán trabajos realizados con materiales cuyo transporte suponga un claro riesgo para la integridad de la obra.

15. Con las obras seleccionadas se celebrará una exposición en la Fundación Díaz Caneja de Palencia.

16. La reclamación de las obras seleccionadas y no premiadas deberá efectuarse dentro del mes siguiente al cierre de la exposición, en un horario que se hará público vía e-mail, ese mismo día, quedando en propiedad de la Asociación Amigos de la Fundación Díaz Caneja aquellos originales que no se hayan retirado en dicho plazo. No se responde del deterioro o extravío de las obras durante el envío de las mismas.

17. El fallo del Jurado se hará público en el mes de julio, coincidiendo con la inauguración de la exposición. La exposición de las obras seleccionadas tendrá lugar en las Salas de la Fundación Díaz Caneja de Palencia.

18. El/la autor/a ganadora/a se comprometen a asistir al acto de entrega del premio y autorizan a que en dicho acto se tomen fotografías de su persona y de su obra.

19. Los participantes autorizan a la Asociación Amigos de La Fundación Díaz Caneja (y a las personas o entidades a las que esta pueda ceder derechos de explotación sobre sus fotografías o las de sus obras), para que pueda utilizar las fotografías en las que pudieran aparecer ellos o sus obras, o datos sobre las mismas, sin derecho a contraprestación económica alguna. Esta autorización se concede con la mayor amplitud posible, por lo que incluye cualquier uso que puedan sufrir tales fotografías o datos, en cualquier medio y para cualquier aplicación o finalidad. La autorización se otorga asimismo sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dichas fotografías o datos podrán ser utilizados en todas las partes del mundo y por un plazo ilimitado de tiempo.

20. La mera participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes bases.

21. Pago del premio: al importe íntegro del premio se le practicará la retención correspondiente según la legislación aplicable en el momento del pago.

Documentación necesaria para proceder al pago del premio:

Datos identificativos de la persona premiada:

 • NIF o Pasaporte
 • IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso
 • Certificado o Justificante de titularidad de la cuenta bancaria de la misma.

El plazo para la entrega de la documentación mencionada será de 10 días desde la comunicación del premio otorgado. En caso de no disponer de toda la documentación necesaria en el plazo establecido a tal efecto, se entenderá por otorgado el premio sin posibilidad de reclamación por ningún concepto a la Asociación convocante.