Facultat de Belles Arts

objectes personals d’efraïm rodríguez

Objectes personals reuneix una vintena d’escultures, a mida natural, del granollerí Efraïm Rodríguez.

En aquesta mostra, l’autor ens convida a transitar per un bosc personal, resseguint tres nocions que seran

una constant en la seva obra: la realitat (visible), la representació (escultòrica) i l’estranyesa (davant del que es percep o es viu).

Aquesta exposició havia d’haver estat mostrada des del 25 de març, moment en què érem en ple confinament per la Covid-19, però que a partir d’avui dimarts 19 de maig ja la podem gaudir.

beques per a la recerca i la innovació en les arts visuals

A l’apartat a) hi ha beques a:

Projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat de beques dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

A l’apartat d) hi ha beques a:

Projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

Aquí l’enllaç:

Beques per a la recerca i la innovació 2020 Departament de Cultura

DIÀLEGS S.XX-S.XXI

#COL.LECCIÓBELLESARTS

#PATRIMUB

#UNIVERSITATDEBARCELONA

Gravat de Rosa Puicorbé – 1983

Tecnica Mixta

34 x 26 cm


Instal.lació de l’Iris Herraiz

Kemooj rb’aniik a 9,074 km/ Tejer gestos a 9,074 km

2019

CARTELL DE SANT JORDI A LA UB 2020! FET PEL MARC ÀVILA CATALÀ, EXALUMNE DE LA CASA!

Sant Jordi Cartell 2020

Més enllà dels fets històrics de la vida de Jordi de Capadòcia que acabaran incrustant dins l’imaginari la coneguda llegenda de l’heroic cavaller que dóna mort al Drac. La veneració del sant respon a una forma arquetípica inspirada en el triomf del bé sobre el mal.

En l’origen del cristianisme es troben reminiscències icòniques de la llegenda del sant en el relat de Joan descrit dins l’Apocalipsi:

«… Va haver-hi un gran combat en els cels. Michael i els seus àngels van lluitar contra el Drac. També el Drac i els seus àngels van combatre, però no van prevaler i no va trobar lloc en el Cel per a ells. I el Drac, la Serp antiga, l’anomenat Diable, Satanàs, el seductor del món sencer, va ser llençat a la terra i els seus àngels amb ell…» (Apocalipsi 12,7-9).

D’aquesta forma, la figura de Sant Jordi es relaciona i s’identifica amb el simbolisme que resideix en la figura michaelica entesa com l’arcàngel suprem que doma i venç  les temptacions del mal que en el relat apocalíptic pren forma de Drac. Així doncs, aquesta figura arquetípica respon a un simbolisme ontològic on la llum venç la foscor; instaurant dins l’imaginari col·lectiu una iconografia que apel·la, per sobre de tot, a la bondat dels valors nobles que es mantenen íntegres davant la temptació de sentiments corromputs i malèvols.

La figura de Sant Jordi desde la contemporaneïtat es podría entendre com una forma de  rememorar la importància del concepte imago en l’antiguitat; on el culte del Sant es  materialitzaba en forma d’icona, per trobar-hi el  simbolisme incrustat en la seva propia imatge que servia de far lluminós en la fosca desconeixença humana.

La proposta del cartell de Sant Jordi 2020 s’inspira, no tant en la llegenda del Sant sinó en la imago que instaura el seu simbolisme. D’aquesta forma, la representació que proposo és una versió humanitzada, obviant tot simbolisme que faci referència a la llegenda i a la seva heroïcitat. Per tal de concentrar la representació, en la idea d’un cos instaurat de llum, apelant l’origen solar,  i apol·lini del seu simbolisme que sense rostre ni sexe evoca únicament a la seva forma humana.

La fotografia està sotmesa a la manipulació digital per fragmentar-la fins a la seva descomposició cromàtica, responen a l’espectre lumínic visible. L’efecte genera una massa de punts cromàtics que en la distància pren forma humana.

Marc Àvila Català

Convocatòries d’art, creació i exposicions

Fruit de les trobades de la taula participativa d’arts visuals, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va posar en marxa una convocatòria per nodrir la programació temporal dels diferents espais expositius de la ciutat.

El programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Sant Cugat presenta les bases de les Convocatòries destinades a donar suport a la creació artística per a l’edició 2020-2021. Les bases han estat elaborades per garantir objectivitat, igualtat i transparència amb la finalitat de democratitzar l’accés als espais expositius i creatius de la ciutat.

Normativa de participació:

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d’elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l’equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l’accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L’anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions – integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

BASES: