Facultat de Belles Arts

beques per a la recerca i la innovació en les arts visuals

A l’apartat a) hi ha beques a:

Projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat de beques dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

A l’apartat d) hi ha beques a:

Projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

Aquí l’enllaç:

Beques per a la recerca i la innovació 2020 Departament de Cultura