Facultat de Belles Arts

GLOBAL UB MOBILITY

Ja està oberta la convocatòria de places de Mobilitat d’intercanvi per a estades d’estudis amb universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat Global UB Mobility.

El període d’estudis és generalment mínim d’un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB. Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l’estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

Data límit de convocatòria: 24.11.2021

+Informació

CONVOCATÒRIA – Art Jove Creació 2022

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la Convocatòria Art Jove Creació per desenvolupar 18 projectes en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2022.

Els premis Art Jove Creació tenen la voluntat de facilitar i d’acompanyar el desenvolupament de projectes de creació en arts visuals d’artistes joves. Poden estar relacionats, entre altres aspectes vinculats a la creació, amb la producció, la investigació, l’edició, l’educació o la intervenció en el territori i s’han d’abordar des d’una perspectiva crítica i contemporània.

Data límit de convocatòria: 25.10.2021

+Informació

Convocatòria extraordinària de cinc beques de col·laboració

Convocatòria extraordinària de cinc beques de col·laboració amb la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, Unitat de Comunicació, Vicerectorat d’Igualtat i Gènere i Desenvolupament Web.

Trobareu les convocatòries a l’apartat de Convocatòria d’ajuts i subvencions de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona.

Data límit de convocatòria: 22.07.2018

+Informació

Beques per a la creació artística 2021-2022 – Fundació Guasch Coranty

La Fundació Guasch Coranty aprova la convocatòria de les Beques per a la creació artística 2021-2022 amb la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats previstes en els graus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Aquestes beques són de caràcter individual, tot i que els projectes poden ser realitzats per un col·lectiu. En aquest darrer cas, tots els membres del col·lectiu hauran de complir els mateixos requisits. S’atorgarà un màxim de tres beques de 9.000 € cadascuna (amb una retenció d’IRPF del 2 %) per tal que en el transcurs d’onze mesos a partir de l’adjudicació, cada becari o becària desenvolupi un projecte de recerca i experimentació artística. El projecte final ha de produir almenys una obra.

En cap cas s’atorga la beca a projectes ja realitzats.

Dates de convocatòria: 04.10.2021 – 20.10.2021

+Informació

Beca de col·laboració amb el Lab_media de la Facultat de Belles Arts

S’obre la convocatòria d’una beca de col·laboració amb el Lab_media de la Facultat de Belles Arts.

La col·laboració consistirà en donar suport, atenció i informació als usuaris del funcionament del Lab_Media i col·laborar amb el mestre de taller en les tasques de manteniment dels equips informàtics i espais del Lab_Media.

Data límit de convocatòria: 18.07.2021

+ informació

Beques Arts Santa Mònica

a

L’objecte d’aquestes bases és concedir beques individuals que promoguin el treball d’una persona física en un projecte de recerca i experimentació artística (teòrica i pràctica) en residència al Centre Arts Santa Mònica.

a

Les modalitats de subvenció són les següents:
a) Recerca en mediació i activació de públics
b) Recerca en arquitectura, disseny d’espais i disposicions corporals
c) Recerca en creació i programació digital
d) Recerca en formes experimentals de comunicació digital
e) Recerca en disseny editorial experimental
f) Recerca sobre programes artístics educatius
g) Recerca sobre formes experimentals de gastronomia i socialització

Data límit de convocatòria: 13.07.2021

+Informació

Beques per fer pràctiques a la Filmoteca de Catalunya

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de la Filmoteca de Catalunya, adreçades a estudiants i titulats universitaris, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte, per completar la seva formació pràctica, contribuir a la inserció laboral i aproximar les persones becades al context professional.

Les modalitats de beques d’aquesta convocatòria són: 

 • Centre de Conservació i Restauració
  • Conservació i restauració digital de béns culturals en l’especialitat de cinema
  • Catalogació de fons fílmics.
  • Conservació digital de fons fílmics.
 • Biblioteca del Cinema
  • Suport a sala en el torn de tardes.
  • Suport a sala en el torn de matins.
  • Documentació. Arxiu gràfic.
  • Documentació. Catalogació del fons bibliogràfic i videogràfic.

Data límit de convocatòria: 08.05.2021

+Informació


Convocatòria ordinària de dues beques de col·laboració amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona obra les convocatòries de 180 beques de col·laboració, entre les quals es troben dues per a formar part de la Unitat d’Igualtat. Ambdues són de 20 hores setmanals i en dos períodes diferents (del 6 de setembre del 2021 al 29 de juliol de 2022 i del 8 de novembre de 2021 al 27 d’octubre de 2022).

Animeu-vos a participar!

Data límit de convocatòries de la Unitat d’Igualtat: 21.05.2021

+Informació


CONVOCATORIA Artistas/Comisarios en Residencia, Madrid

El proyecto They:Live – Student lives revealed through context-based art practices, financiado por Europa Creativa (UE), tiene como objetivo involucrar a la población universitaria en Madrid en la producción de arte contemporáneo mediante el uso de la herramienta de archivo comunitario y un programa de artistas en residencias (AiR) en los campus universitarios.

Fecha límite de convocatória: 23.05.2021

+Información

Escuela de Verano del Museo del Prado 2021

La Escuela del Prado abre la inscripción a la edición del 2021 a la Escuela de Verano del Museo del Prado, un curso teórico-práctico gratuito que se realizará 5, 6, 7 y 8 de julio de este año.

Las sesiones profundizan en diversos temas relacionados con el Museo y sus colecciones, la museografía y la museología, y otros aspectos relativos a la gestión de esta institución museística.

a

Periodo de convocatoria: 23.04.2021 – 23.05.2021

+Información