Facultat de Belles Arts

POÈTIQUES DE RESISTÈNCIA/RESILIÈNCIA


Poètiques de resistència/resiliència. Exposició artística

Dates: 16.01.21 al 14.03.21

Localització:Can Castells Centre d’Art (CCCA), Sant Boi de Llobregat

Horari: Dilluns a dissabte de 16:00 a 20:30 h. Dijous i dissabtes de 10:00 a 13:00 hores.

Més informació: http://cccasantboi.cat/

Text d’exposició:

La brutal realitat de la pandèmia i el que en deriva ens força –ens obliga– a replantejar els principis i fonaments de l’art en una societat que desapareix per moments: més que líquida, descobrim ara una societat volatilitzada, críptica, desesperada. La desigualtat que creix de manera desmesurada i el canvi climàtic, que ja es mesura en catàstrofes. Les violències, directes o estructurals, derivades de diferències mal enteses. Cada vegada més descosits, ens cal emparar-nos en valors positius i transformadors. Com a noves persones creadores, els i les artistes novells han de presentar percepcions del món que els hi ha tocat habitar –viure– amb llenguatges que adrecin aquestes problemàtiques. Amb propostes artístiques que deixin de banda prejudicis impostats, han de buscar el diàleg amb el públic per generar confluències i complicitats.
«Poètiques de resistència/resiliència» és una acció emmarcada en el projecte «Unides les nostres forces (Viribus Unitis)» de Can Castells Centre d’Art i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Crèdits:

Artistes participants: Aurembiaix Ainsa i Bertran, Misericòrdia Anglès Cervelló, Antònia Bonnín Más, Lídia Camprubí Alcoceba, Anaïs Civit López, Gonzalo Fernández Zapata, Rosa Antònia Fiol Siquier, Elisabet Giner i Zapata, Irene Montserrat Giol, Fayna Nieves Ramos, Tetyana Poberezhna, Yaiza Pozo García, Paula Rodríguez Fernández, Francesc Sánchez Fernández, Marta Seguí Serra, Erik Silva Madero, Laura Vilanova Yamuza, Raquel Zoyo Sánchez. 

Comissariat: Andrea Martínez Arroyo, Anaïs Civit López, Rafael Romero Pineda (Direcció artística), Eulàlia Grau Costa, Joanjo Esteban Castaneda, Manuel Morales Espinosa (Gestió cultural), Joan Miquel Porquer Rigo (Edició i publicació), Laia Moretó Alvarado (Registre d’imatge). 

Amb la col·laboració de: Grup d’Innovació Docent Consolidat ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social, GINDOC-UB/162), Grup ApS(UB) – Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Equip Deganal de la Facultat de Belles Arts de Barcelona i Elisenda Junyent Fayos.

14è concurs Art-Jove Cotxeres-Casinet 2021

14è concurs Art-Jove Cotxeres-Casinet 2021

BASES DEL CONCURS

1. Hi podran participar artistes que hagin nascut a partir de l’any 1986.

2. Els artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.

3. El tema i la tècnica són de lliure elecció.

4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 20 d’octubre de 2021, a les 18.30 hores.

5. És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre concurs.

6. Els artistes podran presentar a concurs un màxim de 2 obres. Les que s’han de penjar hauran d’anar preparades per poder fer-ho. S’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar en el cas que l’obra estigui formada per més d’una peça.

7. Els artistes que presentin quadres hauran de ser emmarcats.

8. Els artistes que presentin obres per a instal·lacions podran presentar les obres en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

9. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

10. Els premis podran declarar-se deserts.

11. S’estableixen els premis següents:

a) Primer premi: 800 € i exposició a Cotxeres

b) Segon premi: 400 € i exposició a Casinet

c) Premi popular: 100 € i exposició a Casinet

Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.

12. Els artistes autors de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.

13. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Butlleta d’inscripció

b) Fotocòpia del DNI 

c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de l’obra artística recent

d) Obra, on haurà de figurar el títol

La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases.

L’entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que puguin afectar les obres. 

Totes les obres presentades estaran exposades del 28 d’octubre al 13 de novembre de 2021 a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.

Per a més informació i butlleta d’inscripció: www.cotxeres-casinet.org

Cotxeres de Sants

C/ de Sants, 79 – 08014 Barcelona – Tel. 932 918 701 Fax 932 918 899

alex@secretariat.cat

Casinet d’Hostafrancs

C/ del Rector Triadó, 53 – 08014 Barcelona – Tel. 934 230 440 Fax 932 892 093

Busquem estudiants en pràctiques per a assistir-nos en les àrees de gestió cultural, xarxes socials – web i gestió de projectes artístics.

Busquem estudiants en pràctiques per a assistir-nos en les àrees de gestió cultural, xarxes socials – web i gestió de projectes artístics.

Si t’estàs formant o et vas graduar recentment d’alguna d’aquestes àrees no dubtis a contactar-nos! Ideal poder realitzar conveni de pràctiques amb la teva escola o universitat.
Oportunitat de involucrar-se de ple en el projecte i possibilitat de passar a formar part de l’equip R.A.R.O. BARCELONA.

Per presentar la teva candidatura o més informació escriu-nos a: barcelona.raro@gmail.com i visita’ns a www.esrarobarcelona.com

Residència d’investigació i producció transdisciplinar sobre gènere

CAT

Casa Planas obre una nova línia de recerca des de la perspectiva de gènere. Anuncia la seva primera edició de residència de Recerca Artística per a desenvolupar i produir projectes innovadors promoguin la creació, la innovació, la memòria i pràctiques relacionals.

Aquesta nova línia s’emmarca en el ART INVESTIGATION PROGRAMME un programa iniciat en 2017 per a promoure la recerca artística, protegir el teixit cultural de les illes i despertar de manera innovadora l’Arxiu Planas.

Busquem donar suport a projectes que hibriden disciplines, que estudien i aborden polítiques d’igualtat i que tinguin un perfil soci-educatiu.

Amb aquest programa Casa Planas vol contribuir a millorar els contextos i recursos per a la creació, facilitant espais de treball, xarxes professionals, dinàmiques participatives, laboratoris de co-creació i eines d’acció social.

Premi: 2000€.
Durada:
 2 mesos.
Calendari:
 1 de març i 30 d’abril 2020.
Data límit d’entrega de la sol·licitud:
 31 de gener 2021.
Més informació:
 residenciascaplanas@gmail.com
971 966 751Bases

CAST

Nueva convocatoria: Residencia de Investigación y Producción transdisciplinar sobre género

Casa Planas abre una nueva línea de investigación desde la perspectiva de género. Anuncia su primera edición de residencia de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores promuevan la creación, la innovación, la memoria y prácticas relacionales.

Esta nueva línea se enmarca en el ART INVESTIGATION PROGRAMME un programa iniciado en 2017 para promover la investigación artística, proteger el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

Buscamos apoyar proyectos que hibridan disciplinas, que estudian y abordan políticas de igualdad y que tengan un perfil socio-educativo.

Con este programa Casa Planas quiere contribuir a mejorar los contextos y recursos para la creación, facilitando espacios de trabajo, redes profesionales, dinámicas participativas, laboratorios de co-creación y herramientas de acción social.

Premio: 2000€.
Duración:
 2 meses.
Calendario:
 1 de marzo y 30 de abril 2020.
Fecha límite de entrega de la solicitud:
 31 de enero 2021.
Más información:
 residenciascaplanas@gmail.com
971 966 751

Roots & Seeds XXI

El proyecto Roots & Seeds XXI tiene como objetivo promover hábitos sostenibles mediante el uso de enfoques y prácticas artístico-científicas. El proyecto busca fomentar el cuidado y protección del medio ambiente, en particular, de las plantas.
 
Roots & Seeds XXI es un proyecto de cooperación internacional entre Ars Electronica, Leonardo / Olats, Universitat de Barcelona y Quo Artis como socio líder. Este proyecto cuenta con el apoyo del Programa Europa Creativa de la Unión Europea.
 
Entendemos el mundo botánico desde una perspectiva no antropocéntrica y nuestro objetivo es presentarlo como modelo para un futuro en el que logremos equilibrar los desajustes causados. Nuestras actividades incluyen, entre otras, talleres, Cartografías Multidisciplinares de Jardines, un Foro de Arte y Ciencia, y esta convocatoria para la producción de dos obras de arte (organizada por Quo Artis) y una residencia de investigación (organizada por Leonardo/Olats).
 

Esta convocatoria entrega:

  • Apoyo financiero para la producción de dos obras de arte:

1) Una producción valorada en 12.500 € o menos (impuestos excluidos) y
2) Una producción valorada en 5.500 € o menos (impuestos excluidos).
 
La obra debe ser producida durante un periodo máximo de doce meses, y se debe iniciar la producción en mayo 2021. La Fundación Quo Artis gestionará el presupuesto de producción en común acuerdo con el artista y lidiará con los proveedores directamente.

  • Una Residencia de investigación de 14 días, en el marco del programa “MM – Maison Malina Residencies” de Leonardo/Olats. La residencia se llevará a cabo durante abril 2022 en Paris y el/la artista/comisari@ seleccionad@ recibirá una beca de 1.400€.

Las residencias “MM” ofrecen un espacio de reflexión, encuentro y aprendizaje. Esta residencia está enfocada a la investigación, se debe tener en consideración que no existe ningún taller para la producción de una obra física. Adicionalmente a esta becaLeonardo/Olats cubrirá los tickets de viaje del/la participante seleccionad@.
 

Los proyectos postulantes en ambas categorías deben abordar la crisis de la biodiversidad en el mundo botánico. Los proyectos deben desarrollarse en directa colaboración con profesionales y/o instituciones científicas.

Además del apoyo a la producción de las obras de arte y la residencia, los seleccionados se beneficiarán de la participación en algunos de los eventos de Roots & Seeds XXI (LASER Talks en Paris, Cartografías Multidisciplinares de Jardines en Barcelona/Paris/Linz, Foro de Arte y Ciencia en Barcelona, entre otros). Todos los gastos de viaje relacionados con la participación en estas actividades serán cubiertos por Roots & Seeds XXI.
 
Las dos obras de arte y el resultado de la residencia de investigación se exhibirán en el Festival Ars Electronica 2022, Linz. El transporte de las obras de arte y los gastos de viaje de los artistas a Ars Electronica serán cubiertos por Quo Artis. En el caso de la residencia, el formato de presentación será acordado entre el representante del proyecto y los socios de Roots & Seeds XXI.
 

Esta convocatoria está abierta a postulantes de cualquier nacionalidad, que residan en Europa (incluidos países no pertenecientes a la UE).

 

Bases y formularios: www.rootsandseedsxxi.eu/open-call
Fecha de cierre: 15 de febrero, 2021
Preguntas:
 opencall@rootsandseedsxxi.eu

II PREMI A LA QUALITAT LINGÜÍSTICA DELS TFG DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS

Guanyadors del II Premi a la Qualitat Lingüística dels Treballs Finals de Grau de la Facultat de Belles Arts

El jurat del II Premi a la Qualitat Lingüística dels Treballs Finals de Grau, integrat per Joan Miquel Porquer, M. Eugènia Agustí i Rosa Gual, reunit el 13 de novembre de 2020, va decidir, per unanimitat, atorgar els tres premis, dotats amb 250 € cadascun, als treballs següents:

«Ritus. Disseny d’una cafetera»,

de Marta Oliver Costal, del grau de Disseny.

«Lehaim! Grafismes sobre la vida jueva contemporània aquí»,

de Maria Castillejo Fernàndez, i

«El viatge sense el viatge. Una especulació sobre la pràctica artística deslocalitzada»,

de Mireia Serrano, ambdues del grau de Belles Arts.

Així mateix, va atorgar una Menció especial al treball final de grau de Belles Arts

«Deixalles naturals», d’Enric Viver Canal.

El jurat vol destacar la claredat, coherència i llegibilitat de les idees expressades en els treballs, així com la seva acurada edició i plantejament formal. De la mateixa manera, vol posar en relleu la feina i l’empenta de totes les persones que han participat en la convocatòria en una situació tan complexa com la viscuda en el curs 2019-2020.

Moltes felicitats a tots i a totes!