Facultat de Belles Arts

CONVOCATORIA BEQUES – FUNDACIÓ GUASCH CORANTY

Beques per a la creació artística 2018-2019
Convocatòria oberta

 

 

La Fundació Guasch Coranty aprova la convocatòria Beques per a la creació artística 2018-2019 i les corresponents bases que s’exposen a continuació, amb la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats contemplades en els graus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Dates: Del 22 al 31 d’octubre de 2018

+INFO

 

REQUISITS
Pot sol·licitar una beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels següents requisits:

1.- Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2.- Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver estat guanyador/a d’una d’aquestes beques en edicions anteriors.