Facultat de Belles Arts

GENERALITAT DE CATALUNYA – Subvencions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional

Subvencions per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals

Son subvencions per contribuir econòmicament durant el període 2018-2019 a l’adequació d’equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 6 al 26 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

A qui va dirigit

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut