Facultat de Belles Arts

GLOBAL UB MOBILITY

Ja està oberta la convocatòria de places de Mobilitat d’intercanvi per a estades d’estudis amb universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat Global UB Mobility.

El període d’estudis és generalment mínim d’un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB. Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l’estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

Data límit de convocatòria: 24.11.2021

+Informació