Facultat de Belles Arts

INAUGURACIÓ de l’exposció «A LA MÀ, LA MEMORIA» de VANESA VARELA – FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

A la mà, la memòria

Espai 13

Cicle: Un monstre que diu la veritat
Autor: Vanesa Varela
Dates:  — 
Comissariat: Pilar Cruz

Vanesa Varela parteix del teler de cintura, una eina preindustrial, per reflexionar sobre els modes de producció, el concepte de feina i la generació o transmissió de coneixement. Aquesta eina mil·lenària connecta el cos de la teixidora amb la natura i reconcilia la producció tèxtil amb la mesura humana. Refutant el mode de producció industrial, és el cos el que imposa la seva forma i el seu moviment al teixit, per contrast a un mode de producció alienant i devastador.

Al seu torn, el projecte reflexiona sobre com la memòria heretada del cos i dels seus moviments ens connecta amb una manera més orgànica d’habitar el món, tot reubicant les coses a les quals donem valor.