Facultat de Belles Arts

INAUGURACIÓN de la exposición «NAUFRAGIO» de ADOLFO ESTRADA en la GALERIA EUDE

 

NAUFRAGIO de Adolfo Estrada

Obra gráfica y múltiples

 

Inauguración: jueves 18 de octubre 2018 a las 19h con la asistencia del artista.

 

Adolfo Estrada (Buenos Aires, 1942), una de les figures clau de l’Art Concret a Espanya i proper al moviment nord-americá Hard Edge (contorne nítids).

Estrada té una (larga trajectória d’exposicions a Europa, América Llatina… La seva obra es troba en nombroses col•eccions publiques com, per exemple, la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Participa a ARCO amb la Galeria Alejandro Sales (1998-2010) i Dan Galeria (Sao Paulo) des del 2011 fine al 2017.

L’arquitectura és la font d’inspiració més important en la seva obra. Una obra d’abstracció geométrica i constructivista. Fill d’arquitecte, ell mateix recorda que va aprendre a dibuixar mentres copiava detalle d’arquitectura de dissenys del seu pare. La fascinació per l’arquitectura ha dut Estrada a col laborar amb arquitectes en diferente projectes, com són Peter Harnden, Lanfranco Bombelli,… entre d’altres.

L’estil d’Estrada també es caracteritza per les variacions sobre un mateix tema i color. Les seves obres respiren austeritat, simplicitat, quietud, silenci, pau. Són atemporals, com els murs de cases, retaules d’esglésies o portes de castells medievals.

Francisco Calvo Serraller defineix les obres d’Estrada com a «geometries místiques» (El País, 23 de maig de 1997), i en el catáleg de (‘exposició de l’artista a la Galeria Marlborough, Madrid, marc-abril de 2003, fa la següent reflexió: «(Estrada) Crea una maravillosa secuencia de articuladas figuras geométricas, plenas de luz tomasolada y ritmo compositivo, a modo de retablos sacros. Obra compleja, refinada y rotunda que manifiesta un verdadero estado de gracia pictórica: el de la pintura reducida a lo esencial».

L’exposició d’Estrada a Eude consta de 28 serigrafies, 2 litografies i 3 múltiples entre petit i gran format. És important remarcar que es tracta de la primera exposició de l’obra gráfica d’aquest artista. A continuació presenten una relació d’obres exposades més significatives, segons el nostre criteri, de la seva obra gráfica i d’edició limitada de gran a petit format, donant émfasi a les series d’un mateix tema:

Gran format Les següents serigrafies:

• «Castellón» (2004), mides 80 x 54,4 cm.
• La série «Majestic II, V i VI» (2005), mides 62 x 96 cm. c/u. • Les 2 peces «AN I i II» (2003), mides 150 x 115 cm. c/u. • El «Tríptic» (1990), mides 101 x 213 cm.

Format mitiá
• La serigrafia «Cdqs-One» (1973), mides 50 x 50 cm. i que forma part del «Cadaqués-Porfolio One», editat per Lanfranco Bombelli in memoriam de Peter Harnden.
• La série de 3 serigrafies «Astra» (1970), mides 50 x 50 cm. c/u.
• Les 2 serigrafies «Marítim 1 i 2» (1970), mides 65 x 50 cm. c/u.

Petit format Les següents séries:

• «Continuum», 8 serigrafies (1966), mides 25,5 x 25,6 cm. c/u.
• «Montsegur», 8 serigrafies (1989), mides 32,3 x 24,8 cm. c/u.
• «Damián 1 i 2», 2 litografies (1999), mides 26 x 26 cm. c/u.
• Els 3 múltiples de fusta «Construcción» (2018), mides 15 x 16 x 20 cm. c/u.
Complementa (‘exposició un vídeo sobre Estrada filmat a la seva residencia a Sant Martí Vell arran de la seva exposició a la Galeria Marlborough de Madrid el 2016.