Facultat de Belles Arts

La Universitat de Barcelona facilitarà el canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària

Per veure l'entrevista ves al minut  38'40'
Per veure l’entrevista ves al minut 38’40’

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el passat dia 20 per unanimitat el procediment per al canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària.
El canvi de nom d’ús legal està previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El marge de temps requerit perquè sigui efectiu —la certificació mèdica s’obté al cap de dos anys— provoca que, durant el temps en què la persona ja està en tractament però encara no pot fer el canvi legal de nom, es doni una paradoxa entre la seva aparença física i l’ús comú del seu nom.
El document aprovat permet que tothom que ho vulgui pugui utilitzar un àlies que substitueixi el seu nom en totes les activitats que no tinguin implicacions legals, com pot ser en el correu electrònic, en el Campus Virtual, en el carnet UB o en els llistats de classe. D’aquesta manera, s’assegura la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en l’àmbit universitari. Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona confia que es fomenti la participació i representació d’aquest col·lectiu en els òrgans de govern de la institució.
El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha volgut destacar la importància de la mesura, «essencial per protegir els drets d’uns col·lectius i que normalitza la seva situació». «Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona fa un pas fonamental cap a la igualtat», ha dit.
Es poden acollir a aquesta normativa tant els estudiants de la Universitat de Barcelona com el professorat i el personal d’administració i serveis. El procés de canvi de nom d’ús comú, des del moment en què s’accepti, no excedirà les tres setmanes en la seva totalitat. El document ha estat impulsat des del Vicerectorat d’Administració i Organització, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, la Comissió d’Igualtat de Belles Arts i professorat i alumnat del mateix centre.

Premsa

El Periódico

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/22/catalunya/1474558645_102209.html?id_externo_rsoc=FB_CC

Deja un comentario