Facultat de Belles Arts

SEMINARI: LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIO DE LES PINTURES DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

SEMINARI SOBRE:

 LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIO DE LES PINTURES DE L’ORGUE DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

Tarragona, 25 d’octubre de 2018

Lloc:

Seminari de Tarragona
Carrer Sant Pau, 4
43003 Tarragona

http://www.ctarraconense.cat/contacte/

 

Matrícula: Gratuïta

Inscriu-te en aquest formulari

Accés al pàrquing gratuït

 

PROGRAMA

9.30 – 10.00 h Acreditacions

10.00 – 10.15 h Benvinguda

10.15 – 10.45 h  Pietro Paolo da Montalbergo. El pintor de les sarges de l’orgue de la catedral de Tarragona. Dr Antonio P. Martínez Subías. Delegat Diocesà per al Patrimoni Artístic i Documental i l’Art Sacre de l’Arquebisbat de Tarragona

10.45 – 11.00 h Presentació del projecte de conservació-restauració. Maite Toneu.
Coordinadora de l’especialitat de pintura sobre tela i grans formats del CRBMC

11.00 – 11.30 h Pausa – Café

11.30 – 12.00 h La restauració de les teles de les portes de l’orgue. David Silvestre. Conservador-restaurador de pintura

12.00 – 12.15 h Composició dels materials pictòrics i afegits de les pintures. Ricardo Suárez. Químic. Tècnic del laboratori d’anàlisis de materials del CRBMC

12.15 – 12.30 h Estructura de l’orgue i dels nous bastidors. Jordi Payola. Arquitecte i Consultor d’Estructures. Professor de la UPC

12.30 – 12.45 h La construcción de los nuevos bastidores y su instalación. Tomás Duaso. Ebenista, fuster especialista en patrimoni cultural

12.45 – 13.00 h Mecanisme de les portes. Xavier Mercadé.  Mercadé Rellotgers SL

13.00 – 13.15 h La logística i el suport a la intervenció. Joan Ramon Aromí. Director de Nordest, Museum & Exhibit Services SL

13.15 – 13.30 h I desprès de restaurar, què? La importància de la conservació preventiva. Maria José Gracia Tarragona. Coordinadora de conservació preventiva del CRBMC

13.30 – 14.00 h L’instrument musical. Òscar Laguna. Organista titular de la catedral de Tarragona

14.00 – 14.30 h Torn de preguntes

14.30 – 16.00 h Pausa – Dinar

16.00 – 17.00 hConcert i demostració del mecanisme d’obertura i tancament de les portes de l’orgue a la catedral de Tarragona