Facultat de Belles Arts

Subvencions de l’àrea de Cultura Digital

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs

Poden optar a aquestes subvencions les empreses que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 de juny al 04 de juliol de 2018