Facultat de Belles Arts

CONVOCATÒRIA – Concurs d’Idees i Producció per a un Monument en Homenatge als Afectats i Víctimes de la cOVID-19.


Presentació del monument, aquest març al Parc Central de Sant Cugat / Foto: Lali Puig – Ajuntament

L’Ajuntament ha fet públiques avui, a través del BOPB, les bases del concurs públic d’idees i producció per a la realització d’un monument d’homenatge als afectats i víctimes de la pandèmia per la COVID19 a Sant Cugat.

La participació està oberta a artistes professionals residents a Catalunya i pot fer-se de forma individual o col·lectiva, presentant una sola proposta al concurs.

Les bases recullen una dotació econòmica de 20.000 € per cobrir les despeses d’honoraris, de producció i d’instal·lació de l’obra a la seva ubicació, al Parc Central.

Data límit de convocatòria: 10.12.2021

+Informació