Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)_

El SERP és un grup de recerca en el camp de la Prehistòria vinculat a la càtedra de Prehistòria del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia que fou fundat l'any 1986 i d’aleshores ençà centra el seu treball en la reconstrucció paleoambiental i l'estudi de l'evolució cultural dins la Prehistòria partint de la premissa de la interdisciplinarietat

Vols rebre el Butlletí de Notícies del SERP ?
Formulari de Susbcripció

M
M
M
 
 
Actualitat
Els investigadors del SERP Dídac Roman i Inés Domingo duran a terme una conferència titulada: darreres investigacions sobre la transició pleistocè-holocè al nord del País Valencià . El dimarts 17 de maig a les 12h a la Sala d’Actes del CSIC. c/Egipciaques 15 de Barcelona. Adjuntem el cartell de l'esdeveniment 
Els investigadors del SERP Marta Sánchez de la Torre, Xavier Mangado i Josep Maria Fullola participen en el 41st International Symposium on Archaeometry que se celebrarà entre el 15 i 21 de maig a Kalamata (Grècia), amb la contribució: "First geo-chemicals results of pyrenean chert analyses by ED-XRF and LA-ICP-MS. Implications for Magdalenian human mobility in the Pyrenees (SW Europe). Aquesta contribució és signada conjuntament per investigadors del SERP, de l'IRAMAT-CRP2A (CNRS i Université Bordeaux Montaigne) i de l'IRAMAT-CEB (CNRS i Université d'Orléans).
Darrerament membres del SERP han participat en els següents congressos amb les següents contribucions:

- Bergadà, M. M., Cervelló, J. M., Edo, M., Cebrià, A., Oms, X., Martínez, P., Antolín, F., Morales, J. I., Pedro, M. Environmental changes, sedimentary processes and human activity in karst records c. 13 – 6 cal. ka BP in the Coastal mountains of NE Iberia. In
Late Glacial to Early Holocene Socio-ecological responses to climatic instability within the Mediterranean Basin (MEDINES) 2016 conference. Tarragona 3rd-5th February 2016

- Gómez-Paccard, M., Beamud, E., Bergadà, M. M., Martínez, P. A combined archeomagnetic and microstratigraphic study of Neolithic anthropogenic burnt sediments from the Can Sadurní cave (NE Spain). In
European Geosciences Union General Assembly (EGU). Viena (Austria). 17-22 April 2016.

La investigadora del SERP, Marta Sánchez presentarà el pòster First geo-chemicalresults of pyrenean chert analysesby ED-XRF and LA-ICP-MS. Implications for Magdalenian human mobility in thePyrenees (SW Europe)en el 41se International SymposiumonArchaeometry(ISA2016)  que tindràlloc a Kalamata (Grècia) entre elspropers 15-21 de maig. Sónco-autors del treball: François-Xavier Le Bourdonnec, StephanDubernet, Bernard Gratuze, Xavier Mangado i Josep Maria Fullola.

Han estat acceptades per al Congrés Anual de l’EuropeanArchaeologistAssociation (EAA 2016) que tindrà lloc a Vilnius del 31 d’agost al 4 de setembre les comunicacions orals de les investigadores del SERP:

Mar Rey: Archaeopetrological Study Of TheLithicIndustryFrom “Hort De La Boquera” Site (Tarragona, Spain).

Marta Sánchez: Applying ED-XRF, LA-ICP-MS And PIXE Analyses To CharacterizePyrenean Cherts. PotentialsAndLimits.

Durant el mes de juliol, del 4 al 31, tindrà lloc la segona campanya d'excavacions en la Coveta de la Foia (Vilafranca, Els Ports) dirigida pels membres del SERP, Dídac Roman i Inés Domingo. Es tracta d'un jaciment del Paleolític superior final (Epimagdalenià)."

Interessats/interessades envieu el CV a
didacroman@ub.edu

ines.domingo@ub.edu