COVA DEL GEGANT
Grup de Recerca del Quaternari
Slider

Cova del Gegant

La Cova del Gegant (Sitges, Barcelona) es troba al massís del Garraf (NE Península Ibèrica), en el promontori conegut com Punta de les Coves situat davant del mar i a l’oest del delta de la riera de Ribes. Actualment l’accés a la cavitat es realitza a través d’un avenc de 14 metres de profunditat que es situa sobre la Galeria Principal, malgrat que la cova té dues entrades horitzontals a escassos metres sobre el nivell del mar. La cavitat està formada per una xarxa de galeries, com la Cova Llarga, tot i que la Cova del Gegant és la més gran en dimensions.

La seqüència estratigràfica es defineix en 8 episodis, dels que es distingeixen dos moments, un del Plistocè superior i un Holocè.

El jaciment principalment és un cau de carnívors, com la hiena. Els grans mamífers són abundants, dominat pels èquids, seguit d’altres herbívors com els grans bòvids o el rinoceront de les praderies, taxons associats a espais oberts que es podrien relacionar amb una plana litoral actualment submergida. La presència humana és esporàdica, amb restes lítiques, principalment del Paleolític mitjà així com marques de consum en els ossos de grans mamífers i diferents restes humanes corresponents a neandertals, Homo neanderthalensis.

Fins al moment s’han documentat cinc restes humanes, corresponents a un número mínim de quatre individus. Gegant-1 correspon a una mandíbula sense dents que correspon a gran part del cos mandibular. Correspon a un individu de més de 15 anys. Gegant-2 es una incisiva inferior lateral definitiva que podria correspondre a un individu entre 8 i 10 anys. Gegant-3 és un germen de una incisiva central definitiva, possiblement d’un individu més jove que l’anterior. Gegant-4 correspon a la porció distal d’un húmer i Gegant-5 un fragment de mandíbula. Ambdós restes podrien correspondre a un mateix individu d’uns 4-5 anys.