Cova del Forat de l’Espluga Negra (Vilanova de Meià, La Noguera)

Terme municipal: Vilanova de Meià (La Noguera, Lleida)

Direcció de l’excavació: Dr. F. Xavier Oms i Dra. Marta Sánchez de la Torre

Cronologia cultural: Neolític final-Calcolític, Edat del Bronze

Dades d’interès: La intervenció arqueològica a la Cova del Forat de l’Espluga Negra s’insereix dins el projecte quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia La conca mitja i alta del Segre durant la Prehistòria, dirigit per X. Mangado i finançat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. El jaciment, que fou donat a conèixer en una publicació de Benseny i altres (1993), ha estat intervingut en dues campanyes d’excavació que han permès identificar una freqüentació de l’indret, possiblement amb fins sepulcrals, des del Neolític final-Calcolític.