EL JACIMENT DE MONTLLEÓ

X. Mangado (UB/SERP)

O. Mercadal (Museu Cerdà)

J.M. Fullola (UB/SERP)

Introducció

Des del 2000 el SERP excava el jaciment magdalenià a l'aire lliure de Montlleó (Prats i Sansor, La Cerdanya, Lleida). El jaciment presenta una seqüència arqueològica que correspon a ocupacions humanes del Paleolític superior (transició entre el Magdalenià inicial i mitjà).

Les nostres intervencions arqueològiques s'estan desenvolupat en dues àrees del jaciment. El sector B amb una superfície oberta en extensió de 40m2 i el sector C amb una superfície actualment de 16 m2.

El jaciment ha estat datat en:
OxA-9017. Molar de cavall. 14440±80 BP, 18650+50 Cal BP, 16700±50 Cal BC
OxA-14034. carbó. 15550±140 BP, 18710±80 Cal BP, 16760±80 Cal BC

La industria lítica es caracteritza per la presència important de sílex, tot ell extern a la comarca de la Cerdanya, aportat pels grups de caçadors-recol·lectors nòmades al llarg dels seus desplaçaments estacionals, per a la fabricació d'una àmplia varietat d'eines: gratadors, burins, peforadors, laminetes i puntes, etc.... amb diverses finalitats, que demostren que estem davant d'un campament d'una certa entitat.

La tecnologia de fabricació de les eines és primordialment la talla laminar segons diversos esquemes operatius i destaca la presència també de diversos còdols (percussors).

Fins ara hem localitzat i excavat les restes de diversos fogars i hem dut a terme la distribució espacial de les restes coordenades per a intentar establir possibles processos postdeposicionals d'alteració.

La fauna caçada és principalment el cavall, així com en menor mesura d'altres espècies com la cabra, el cérvol i l'isard.

Entre les restes de la cultura material destaquem la troballa de diverses restes perforades de malacologia marina que posen de manifest l'intercanvi d'aquests elements, de prestigi o habillament, amb d'altres grups que habitarien en zones més properes a les costes, ja siguin a l'Atlàntic o al Mediterrani.

Montlleó és un punt clau en la travessa del Pirineu fa 15.000 anys.