Teramar

IP. DR. RAMON JULIÀ (ICTJA-CSIC)/ DR. SANTIAGO RIERA MORA (SERP-UB)

Projecte: MICINN, 2017-2019) (HAR2016-77981-P) Evolución litoral y modelación antrópica del paisaje durante el Holoceno en un llano litoral mediterráneo: Empordà

El projecte Teramar de reconstrucció paleoambiental de la plana de l'Empordà i de l'entorn de la ciutat d'Empúries. Aquest projecte té un caràcter interdisiplinar i ha permès modelitzar l'evolució holocena d’aquesta plana litoral.

Objectius del Projecte

- Caracteritzar la paleogeografia dels canvis holocens litorals, relacionat-la amb l'ocupació, els usos humans i els impactes ambientals de les activitats antròpiques.

- Estudiar els canvis paisatgístics associats a la colonització, analitzant els processos d’integració de paisatges locals i transportats.

-Determinar la localització i l'evolució de zones portuàries.