Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)
           Membres
Dr. Xavier MANGADO LLACH
E-MAIL
__ mangado@ub.edu
Carrec:
Professor agregat de Prehistòria.
pàgina web personal:

Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
Facultat de geografia i història (Universitat de Barcelona)
c/Montalegre 6-8. 1era planta, despatx 1010. 08001 Barcelona. Espanya.
Telf. 00 34 93 403 75 22

Informació acadèmica :

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciatura en Geografia i Història (UB): 1989-1994.
Doctorat en Història (UB): 2002
Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural (UB/ICA):1995-1997
Màster en Política Acadèmica Universitària (UB): 2011-2012.

Beques
Pre-doctoral del MECD: 1997-2000.
Col·laboració en projectes d’investigació (UB): 2001
Post-doctoral. UMR 8555 (CNRS, França): 2003
Post-doctoral. (PAVC. Portugal): 2003
Post-doctoral MECD. (UMR5143. Paris VI):2003-2005

ACTIVITATS DOCENTS UNIVERSITÀRIES

 1. Professor associat de Prehistòria (UB): 2002
  .- Llicenciatura d'Història: Prehistòria

 1. Professor Agregat de Prehistòria (UB): 2007-actualitat:
  .- Llicenciatura d'Història: Prehistòria.
  .- Grau d'Història: Prehistòria
  .- Grau d'Arqueologia: Metodologia Arqueològica II, Metodologia Arqueològica III, Pràctiques I
  .- Màster d'Arqueologia: Arqueotecnologia
  .- Màster d'Estudis Històrics: Ideologia i simbolisme a la Prehistòria
  .- Doctorat: El Proper Orient durant l'Edat del bronze. El Proper Orient durant l'Edat del ferro

Tutor Treball Final de Màster

- Marta Sánchez de la Torre (2012): El sílex como marcador territorial en la Prehistoria. Estudio arqueopetrológico de los materiales de Cova Alonsé (Estadilla, Huesca).
- Lluís Rodríguez (2012)
Definició i disseny de la base de dades de la indústria lítica en el marc del projecte CTP PREHISTOPYR.
- Nuria Rodríguez Baylach (2011): Aproximació tecno-tipològica de la indústria lítica de l'estrat 2 de l'Abric dels Colls (Margalef del Montsant, Tarragona).
Mar Rey Sole (2011): Aproximación al estudio arqueopetrológico de la litoteca de la Charente (Francia).
- Natàlia Égüez Gordo (2011): Les estructures de combustió a la Prehistòria. La Cova del Parco d'Alòs de Balaguer (La Noguera, Lleida): un cas d'estudi.
- Francisca Farriols Garau (2009): Estudi tecnològic i tipològic del conjunt lític expoliat el 2008 a la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera): valoració del furt a partir de l'estudi estadístic.

línies de recerca:
 • ACTIVITAT CIENTÍFICA

  Línies de Recerca
  - La caracterització arqueopetrològica de les industries lítiques prehistòriques afaiçonades sobre roques sedimentàries silícies, a partir de la seva descripció macroscòpica i microscòpica mitjançant la petrografia/micropaleontologia.
  - L’estudi de la territorialitat i la mobilitat de les societats prehistòriques en entorns de muntanya.

  Direcció d'Excavacions Arqueològiques

  - La Cova del Parco (Epipaleolític i Magdalenià): 2000/actualitat.
  - Montlleó (Magdalenià): 2000/actualitat.
  - Abric del Xicotó (Prehistòria Recent i Epipaleolític). 1999. 2013/actualitat.

  Direcció de projectes (IP)
  Xarxa Temàtica de Recerca (XI-CTP2012 00008). PalMesoPyr: PALMESOPYR: Entre l’Ebre i la Garona, els Pirineus durant el Paleolític i el Mesolític. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya AGAUR (2013-2014). 6.000€.
  Xarxa Temàtica de Recerca (XI-CTP2010 00008). PrehistoPyr: Els pirineus prehistòrics. Recursos econòmics i territoris dels caçadors-recol·lectors del Paleolític superior al Mesolític. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya AGAUR (2011-2012). 6.000€.
  Pla d'Intensificació de la Recerca (PIR08): Els recursos lítics de les societats de caçadors-recol·lectors del Paleolític superior al Llevant mediterrani entre el 20.000 i el 10.000 BP. Caracterització geològica i difusió de les indústries lítiques. Universitat de Barcelona. (2008-2011). 90.000€.
  Projecte biennal al jaciment paleolític de Montlleó (Prats i Sansor, La Cerdanya, Lleida). Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya: 2012/93239. (2012-2013).13.920€ // 56321/2010. (2010-2011).10.593€//10249/2008. (2008-2009).17.653,8€.
  Acciones Especiales. APN2009C. Jornadas Internacionales sobre el Paleolítico superior peninsular: novedades del siglo XXI. HAR2009-06161-E/HIST (2009). 17.900€.

  Col·laboracions científiques internacionals
  Portugal
  Des de 1999 "Reconstrucción paleoambiental, ocupación humana y explotación de los recursos naturales en los yacimientos del Paleolítico superior al aire libre del fondo de valle del río Côa", en col·laboració amb el IPPAR (Instituto Portuguès do Patrimonio). Investigador principal Thierry Aubry.

  França
  Des de 2004 amb el projecte "Le Solutréen du Centre de la França", integrat dins de la Société d’Études et de Recherches Archéologiques sur le Paléolithique de la Vallée de la Claise (SERAP). Investigador principal Thierry Aubry.

  Jordània
  Des de 2010 "Epipalaeolithic Foragers of Azraq Project (EFAP)", investigador principal Lisa. A. Maher.
Publicacions més rellevants:
 • SÁNCHEZ, M.; MANGADO, X. 2013: Las materias primas de Cova Alonsé. Tipos y aprovisionamiento. A MONTES, L. & DOMINGO, R. (coord). El asentamiento magdaleniense de Cova ALonsé (Estadilla, huesca). Monografías Arqueológicas. Prehistoria, 48. Universidad de Zaragoza, pp. 41-53.

  CEBRIÀ, A.; FULLOLA, J.M.; MANGADO, X.; NADAL, J.; OMS, X.; I PEDRO, M. 2013: La cova sepulcral del pantà de Foix (Castellet i la Gornal ). De jaciment arraconat a jaciment modelic. III Monografies del Foix. Diputació de Barcelona p. 184-194.

  AUBRY, Y.; LUIS, L.; MANGADO, J.; MATIAS, H. 2012: "We will be known by the tracks we leave behind: exotic raw materials, mobility and social networking among the Côa valley foragers (Portugal)". Journal of Anthropological Archaeology.31, pp. 528-550.

  FULLOLA, J.M. MANGADO, X.; TEJERO, J.M. PETIT, M.A.; BERGADÀ, M.M. NADAL, J.; P. GARCIA-ARGÜELLES.; BARTROLÍ, R.; MERCADAL. O. 2012.The Magdalenian in the NE Iberia. Quaternary International, 279/280,pp. 154-174.

  MANGADO, X.; MORALES, J.I.; OMS, X.; REY, M. ; SÁNCHEZ, M., 2012: Estudio de los restos líticos de la Cova Colomera (Prepirineo de Lleida) entre 5220 y 1660 cal bc. Análisis arqueopetrológico de las materias primas silíceas y las posibles áreas de captación. I Congreso Internacional Redes en el Neolítico. Revista Rubricatum, 5, pp. 155-161.  Museu de Gavà.

  MANGADO, X.; PETIT; M.-A.; TEJERO; J.-M.; FULLOLA; J.-M.; BARTROLÍ, R. 2012: Els objectes d'ornament de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera). Rituals i Simbolisme de la Prehistòria a l'actualitat. Homenatge a Rafel Gomà i Fontanet 'lo Parco'. XL Jornada de treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. pp. 22-34.

  MANGADO, X.; MERCADAL, O.; BERGADÀ, M.-M.; NADAL, J.; LANGLAIS, M.; TEJERO, J.-M.; ESTEVE, X.; MEDINA, B.;RODRÍGUEZ, N.; GRIMAO, J.; FULLOLA, J.-M. 2011: Montlleó (Prats i Sansor, Cerdanya). Balanç de 10 campanyes d'excavació".Tribuna d'Arqueologia.2009-2010, pp. 27-52.

  FULLOLA, J.M.; GARCIA-ARGÜELLES, P.; MANGADO, X.; MEDINA, B. 2011: "Paleolític i epipaleolític al Garraf-Ordal. On érem i on som". EDAR Arqueología y Patrimonio_ Hugony Editore pp. 227-244.

  MANGADO, X., TEJERO, J.M., FULLOLA, J.M., PETIT, M. A., GARCÍA-ARGÜELLES, P., GARCÍA, M., SOLER, N., VAQUERO, M. 2010: "Nuevos territorios, nuevos grafismos: una visión del paleolítico superior en Catalunya a inicios del siglo XXI", a El Paleolítico superior peninsular. Novedades del siglo XXI, Monografies nº 8, SERP, Barcelona.

  MANGADO, X.; BERGADÀ, M.M.; LANGLAIS, M.; ESTEVE, X.; TEJERO, J.M.; ESTRADA, A.; NADAL, J.; MERCADAL, O.; FULLOLA, J.M. 2010: "Montlleó: un gisement des chasseurs magdaléniens dans la plaine de la Cerdagne. L'occupation d'un espace montagnard dans les Pyrénées de la Catalogne". Errance, pp. 137 - 144.

  Darreres aportacions a Congressos
  MANGADO, X., SÁNCHEZ, M.; DELAGE, C., Comunicació: A preliminary note on chert availability and characterization in the Kharaneh Area, Azraq Depression, Jordan. The Seventh World Archaeological Congress, The Dead Sea – Jordan, 2013.
  SÁNCHEZ, M. y MANGADO, X., Comunicació: The contribution of chert characterization to the study of human mobility during the Upper Paleolithic in the Catalan Pyrenees. The Seventh World Archaeological Congress, The Dead Sea – Jordan, 2013.

  SÁNCHEZ, M.; MANGADO, X.; MEDINA, B.; RODRÍGUEZ, N.; REY, M.; CASADO, A., Poster: The Lithicub Project: a virtual lithotheque of siliceous rocks in the University of Barcelona. Fifth Arheoinvest Symposium "Stories written in Stone". Iasi, Romania, 2013

  REY, M.; DELAGE, C.; MANGADO, X. Poster: Archaeopetrological approach to the study of the lithotheque from Charente’s Basin (France). Fifth Arheoinvest Symposium "Stories written in Stone". Iasi, Romania, 2013

  MANGADO, X.; TEJERO, J.M.; SÁNCHEZ, M.; AVEZUELA, B.; FULLOLA, J.M.; PETIT, M.A.; BARTROLÍ, R. y MERCADAL, O. Comunicació: Silex et coquillages. Approche à la identification des territoires socioéconomiques des magdaléniens du versant sud des Pyrénées de la Catalogne. Colloque UISPP « Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique », Liège (Bèlgica), 2012.

  AUBRY, T.; MATÍAS, H.; MANGADO, X., Comunicació: Caracterizaçao das fontes de silex do sector setentrional da Bacia Lusitanianan e difusao durante o Paleolítico médio e superior. Workshop. Sílex: Trazadores litológicos de larga distancia durante la Prehistoria de la Península Ibérica. Burgos,2011.

Altres:
 • GESTIÓ UNIVERSITÀRIA
  Secretari de la Facultat de Geografia i Història de la UB: juny 2012-actualitat
  Secretari del Dep. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia: febrer del 2009-juny 2012.
  Representant de l’àrea en el Consell d’Estudis del Grau d’Arqueologia:2010-actualitat.
  Membre de la CPG (Comissió Promotora del Grau d’Arqueologia de la UB):2009/2010
  Membre de la CPTG (Comissió de Proposta del Títol del Grau d’Arqueologia de la UB): 2008/2009

  ALTRES MÈRITS
  Vocal de la Societat Catalana d'Arqueologia
  Membre de la Comissió VI, "Human Occupations in Mountain Environments -HOME- de la UISPP.
  Membre del Comitè de Redacció de la Revista Mats
  Editor de la Monografia nº 8 del SERP: El Paleolítico superior peninsular. Novedades del siglo XXI (2010).
  Traductor al castellà per a Editorial Ariel de diversos llibres de temàtica prehistòrica:  El origen del Neolítico en el Próximo Oriente. El origen del Neolítico en Europa. Sombra y luz en el arte de las cuevas.
  Àrea de Coneixement i Recerca. Direcció General del Patrimoni Cultural 2005-2006
  Arqueòleg lliure professional 1994-1997