Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)
           Membres
Doctora. Mar REY
E-MAIL
__mreysole@ub.edu
Carrec:
Investigadora
pàgina web personal:

Informació acadèmica :
 • Doctora per la Universitat de Barcelona amb la Tesis Doctoral:
  "Determinación arqueopetrológica y territorial de los materiales silicios entre el sur de Tarragona y el norte de Castellón
  - Resum tesis doctoral
  - Abstract

  Actualment és becària predoctoral del programa FPI (Formació de Personal Investigador) del Ministerio de Economía y Competitividad i realitza una tesi doctoral inscrita en el programa de doctorat de l’EEES Societat i Cultura, ofert per la Universitat de Barcelona (12/2012).

  Màster d’Arqueologia
  per la Universitat de Barcelona (2011).

  Llicenciada en Història per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (2010).

  Llicenciatura de Geologia (Universitat de Barcelona): superats 111 crèdits de la llicenciatura comprenent coneixements de paleontologia, biologia, mineralogia, petrologies (sedimentària, metamòrfica i ígnia), cartografia, cristal·lografia.
línies de recerca:
 • La seva investigació se centra en l’estudi de la mobilitat de les comunitats de caçadors-recol·lectors que durant el Tardiglaciar van ocupar l’àrea sud de Tarragona i nord de Castelló. Per a assolir els seus objectius analitza les eines lítiques aparegudes als jaciments arqueològics i les mostres geològiques amb una metodologia que combina tècniques pròpies de la disciplina geològica, com són la petrografia i la micropaleontologia, amb altres pròpies de la disciplina arqueològica.
  - Actualment treballa en l’elaboració d’una tesi doctoral dirigida pels doctors Josep Maria Fullola i Pilar Garcia-Argüelles, tot i que també col.labora amb el Dr. Joan Daura i la investigadora Montse Sanz en la seva recerca situada al Garraf durant el Pleistocè mitjà i superior.
Publicacions més rellevants:
 • Historia del Paisaje en el interior del Macizo del Garraf: el entorno del Carxol a  Autoaprendizaje basado en la investigación: La historia del paisaje cultural del Macizo del Garraf a partir de la resolución de casos, RIERA MORA, S., (ed.), Barcelona, 2004, pp. 231-249.

 • Caractérisation des silex crétacés de Charente (France): évaluation de l’approche macroscopique à l’oeil nu et au microscope a Les journées silex de Lyon: vers une harmonisation méthodologique, 1ère session des rencontres: caractérisation des silex. Lyon, 2010, pp. 150- 158.

 • Estudio micropaleontológico del cretácico superior de la cuenca de la Charente (Angulema, Francia): una aproximación al aprovisionamiento de las materias primas durante la Prehistoria en Viajando a mundos pretéritos. Ajuntament de Morella, 2011
  - Article en format PDF

 • MANGADO, X.; MORALES, J.I.; OMS, X.; REY, M. y SÁNCHEZ, M., Comunicació: Estudio de los restos líticos de la Cova Colomera (Prepirineo de lleida) entre 5220 y 1660 cal bc. Análisis arqueopetrológico de las materias primas silíceas y las posibles áreas de captación. I Congreso Internacional Redes en el Neolítico, Gavà-Bellaterra (Barcelona), 2011. 
Altres:
 • Assistència al Cicle de conferències del grup de recerques de Cerdanya. Montlléo. Agost 2011

 • Assistència al Workshop “trazadores de sílex de larga distancia” celebrat a Burgos, juny de 2011.

 • Assitència al Workshop de la xarxa temàtica PrehistoPyr celebrat a Barcelona, febrer de 2011.

 • Comunicació “Caractérisation des silex crétacés de Charente (France): évaluation de l’approche macroscopique à l’oeil nu et au microscope”, dins del congrés Les journées silex de Lyon: vers une harmonisation méthodologique, 1ère session des rencontres: caractérisation des silex. Lyon, octubre de 2010.

 • Secretaria Tècnica en l'organització de les Jornadas Internacionales sobre Paleolítico superior peninsular. Novedades del S. XXI, organitzades pel Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP). 27, 28 i 29 de gener de 2010.

 • Realitzat el curs d’extensió universitària d’Elements de Geoarqueologia de Camp, a la Universitat de Barcelona. 2005.