Trŕmit: EDU01-Cita prčvia Graus

Aquest trŕmit estŕ obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.