Tràmit: FLS001-Recollida de títols i suplements europeus del títol (SET)

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.