Tràmit: GIH05-Atenció alumnes de grau. Registre (només matins), lliurament/recollida documents

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.