Tràmit: SLBCC1-Seient d'estudi CRAI Biblioteca de Campus Clínic

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.