Trāmit: SLBEEG-Seient d'estudi CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa Grau

Aquest trāmit estā obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.