Tràmit: SLBPR1-Seient d'estudi CRAI Biblioteca de Pavelló de la República

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.