Tràmits Acadèmics - cita prèvia

L’oficina d’Afers generals i Accés gestiona els tràmits acadèmics que s’especifiquen a continuació, la resta de tràmits acadèmics dels estudiants de la UB han de sol·licitar-se en la secretaria d'estudiants i docència del centre on cursen o han cursat els seus estudis.

 1. Sol·licitud de certificat de les dades de PAU/PAP i més grans de 25 o 45 anys
 2. Sol·licitud de trasllat de les dades de PAU/PAP i més grans de 25 o 45 anys a una altra universitat espanyola
 3. Legalitzacions de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona

1. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE LES DADES DE PAU/PAP I MÉS GRANS DE 25 O 45 ANYS

Informació prèvia

S’expedeixen les certificacions de les persones que han fet les proves a la UB

Preu
 • Pagament  de la taxa per a l’expedició de certificacions acadèmiques establerta, cada curs acadèmic, per  la Generalitat de Catalunya en el decret de preus públics.  

   

  El curs 2017- 2018 aquesta taxa és de  27,27 euros. S’apliquen les deduccions per família nombrosa i la resta de deduccions establertes en el decret de preus.

   

  El pagament es pot fer amb targeta a les nostres oficines, en efectiu en  el Banc Santander o per internet.

   

  En el cas que el certificat es sol·liciti per tramitar la preinscripció universitària en qualsevol universitat pública catalana, s’emet un volant amb les dades d’accés. Aquest volant és  gratuït.

Com sol·licitar el certificat

Presencialment: S’ha de demanar cita prèvia. Ha de venir la persona interessada, sinó cal autorització.


Es sol·licita a les nostres oficines, on es pot fer el pagament de la taxa d’expedició amb targeta o pagar en efectiu en el Banc Santander . Normalment el  certificat es lliura al moment.

Per correu electrònic: s’ha de  trametre un correu electrònic a l’adreça ga.acces@ub.edu indicant nom i cognoms i número de DNI. Des de l'oficina d'Afers Generals i Accés es posaran en contacte amb la persona interessada per tal d'indicar-li el procediment per recollir el certificar i per abonar-ne la taxa establerta en el Decret de Preus públics per a l'expedició de certificats acadèmics.
Què cal aportar per a la sol·licitud

DNI o document identificatiu  de la persona sol·licitant

Carnet de família nombrosa, o documentació acreditativa de la deducció, si és  el cas

Targeta de crèdit o dèbit per abonar la taxa d’expedició. Si no es té, el rebut es pot abonar en el banc i el certificat s’entrega una vegada s’aporti el comprovant de pagament.

 

En el cas que no ho sol·liciti la persona interessada, cal aportar, a més, una autorització de la persona interessada i fotocòpia del seu DNI o document identificatiu.

Adreça

Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

2. SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE LES DADES DE PAU/PAP I MÉS GRANS DE 25 O 45 ANYS A UNA ALTRA UNIVERSITAT ESPANYOLA

Informació prèvia

Es traslladen  a una altra universitat espanyola les dades d’accés de les persones que han fet les proves a la UB i que no han iniciat prèviament un ensenyament universitari a Espanya.

Preu
 • Pagament  de la taxa per al trasllat d’expedient acadèmic establerta, cada curs acadèmic, per  la Generalitat de Catalunya en el decret de preus públics. 

   

 • El curs 2017- 2018 aquesta taxa és de  57,57 euros. S’apliquen les deduccions per família nombrosa i la resta de deduccions establertes en el decret de preus.

 

 • El pagament es pot fer amb targeta a les nostres oficines, en efectiu en  el Banc Santander o per internet.
Com sol·licitar el trasllat

Presencialment: S’ha de demanar cita prèvia. Ha de venir la persona interessada, sinó cal autorització.

 

Es sol·licita a les nostres oficines, on es pot fer el pagament de la taxa d’expedició amb targeta o pagar en efectiu en el Banc Santander . Normalment el  certificat es lliura al moment.

Per correu electrònic: s’ha de  trametre un correu electrònic a l’adreça ga.acces@ub.edu indicant nom i cognoms i número de DNI. Des de l'oficina d'Afers Generals i Accés es posaran en contacte amb la persona interessada per tal d'indicar-li el procediment per recollir el certificar i per abonar-ne la taxa establerta en el Decret de Preus públics per al trasllat d'expedient acadèmic.

Què cal aportar per a la sol·licitud

DNI o document identificatiu  del sol·licitant

 • Fotocòpia de la carta d’admissió de la universitat on s’ha de traslladar l’expedient.

Carnet de família nombrosa, o documentació acreditativa de la deducció, si és  el cas.

Targeta de crèdit o dèbit per abonar la taxa d’expedició. Si no es té, el rebut es pot abonar en el banc i el certificat s’entrega una vegada s’aporti el comprovant de pagament.

 

En el cas que no ho sol·liciti la persona interessada, cal aportar, a més, una autorització de la persona interessada i fotocòpia del seu DNI o document identificatiu .

Adreça

Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

3. LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EXPEDITS PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Informació prèvia

L’expedició dels documents acadèmics es sol·licita en la secretaria d’estudiants i docència del centre on la persona interessada cursa o ha cursat els estudis.

 

En el cas que s’hagin de legalitzar, l’oficina d’Afers Generals i Accés  tramita el reconeixement de la signatura del càrrec acadèmic del centre per part del Vicerector competent.

 

Els títols universitaris de caràcter oficial de la UB i expedits pel Rector no és necessari que passin pel tràmit previ de reconeixment de la signatura en la oficina d'Afers Generals i Accés.

 

Important: Consulteu el procediment de legalització i els requisits que han de complir els documents.

Preu
 • El tràmit de reconeixement de la signatura dels càrrecs acadèmic dels centres és gratuït.

Com sol·licitar el certificat
 • Es sol·licita presencialment  a les nostres oficines:

   

 • Gestió Acadèmica – Afers Generals i Accés
  Pavelló Rosa , Recinte de la Maternitat
  Trav. De les Corts, 131-159
  08028 Barcelona
  Tel. 93 403 57 01
  e-mail: ga.afersgenerals@ub.edu

 • veure mapa
 •  

 • S’ha de demanar cita prèvia i el tràmit de reconeixement de la signatura es fa el mateix dia.

Què cal aportar per a la sol·licitud

Document original amb signatura manuscrita del càrrec acadèmic corresponent (no es poden legalitzar documents amb signatura digital).

 

 

 1. Important: Consulteu els requisits que han de complir els documents.
Adreça

Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

 

4. CITA PRÈVIA

Sol·licitud de certificat de les dades de PAU/PAP i més grans de 25 o 45 anys

 

TANCAT DEL 23 DE DESEMBRE DE 2017 AL 7 DE GENER DE 2018

 

 

Sol·licitud de trasllat de les dades d’accés a una altra universitat espanyola
Legalitzacions de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona

 

Adreça

Oficina d'Afers Generals i Accés

Recinte de la Maternitat- Pavelló Rosa

Travessera de les Corts, 131-159

08028 - Barcelona

Veure mapa

excel
 • Universitat de Barcelona
 • Gestió Acadèmica
 • Última actualització: 14-03-2019
 • Avís legal