Matrícula dels ensenyaments oficials de Grau (curs 2018-2019)

Procediment de formalització de la matrícula

La matrícula es formalitza per internet des de la plana web dels estudiants MónUB. Consulta en el teu centre si has de fer l'automatrícula a les seves aules d'informàtica o pots fer-ho des de casa.

 

El dia de la matrícula has de presentar la documentació que correspongui a la secretaria d'estudiants i docència del centre. En el cas de fer automatrícula des de fora de la UB, s'ha de lliurar aquesta documentació a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre en el termini de 10 dies naturals a partir de la formalització de la matrícula. No presentar la documentació en aquest termini pot comportar l’anul·lació d’ofici per part de la UB sense dret a cap reintegrament i, en tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per a formalitzar una nova matrícula , modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc. Consulta la documentació que s'ha se presentar.

 

.Excepcionalment, la matrícula es pot formalitzar de manera presencial en la secretaria d'estudians i docència. En aquest cas, cal emplenar una sol·licitud de matrícula

 

Després de matricular-te, has d’adreçar-te a les oficines del Banco Santander ubicades a la UB, on et faran la fotografia i et lliuraran, a l’instant, el carnet de la UB que, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i facilita l’accés a diversos serveis .

 

Preu de la matrícula

A efectes econòmics i segons la teva situació, es poden diferenciar els tipus de matrícula següents:

 

  • Ordinària: és la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.
  • Exempta o bonificada: és la modalitat de matrícula que es formalitza quan l’estudiant acredita estar en algun dels supòsits en què la legislació vigent preveu algun tipus d’exempció o bonificació del preu de matrícula. En tot cas, cal abonar l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

Consulta el preu de la matrícula, els tipus d'exempcions i de, bonificacions a la informació econòmica de la matrícula i les beques i ajuts per a estudiants de Grau.

 

Pagament de la matrícula

Pots triar fer el pagament en una de les opcions següents:

 

  1. Rebut únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —CaixaBank,BBVA o Banco Santander —, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Banca Online o Supernet). Per al curs 2018-2019 la UB manté la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a set terminis.
  2. Rebut únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament s'ha de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancaria de rebuts segons els model establert.
  3. En terminis mitjançant préstec AGAUR. Finançament de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Consulta els requisits i les condicions dels préstec.

 

Amplia la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula a la informació econòmica i la informació sobre els diferents acords als que la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula

 

Recorda fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments  dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 

Després de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc