Oferta d'activitats o cursos acreditables com a crèdits de lliure elecció

ESTIU 2000

Institucions que oferten cursos o activitats per a reconeixement de crèdits de lliure elecció
Oferta pròpia de la Universitat de Barcelona
Servei de Llengua Catalana
"Els juliols " (Oficina d'Activitats Institucionals de la UB)
Gabinet d'Orientació Universitària
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal
Centre d'estudis històrics internacionals
Oferta derivada de convenis
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
WAE Associació d'alumnes de la UB
Càtedra "Ramon Llull" de Palma - Estudi General Lul.lià
Col.legi Major La Salle
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)
Col.legi Major "Monterols"
Col.legi Major "Bonaigua"
Federació de Sords de Catalunya
Creu Roja de Catalunya
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
Escola de Fotografia GRISART
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Campus Universitari de la Mediterrània
Formació continuada-Les Heures(Fundació Bosch i Gimpera)
SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Fundació d'investigació de la ceguesa
Secretaria General de Joventut
UIMP Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona
Associació Conèixer Catalunya
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
SETEM Catalunya
Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
Parc Natural del Delta de l'Ebre
Megatraining, S.A.
Archiu Istoric Generau d'Aran
La formiga.com
Escola d'Expressió i Psicomotricitat IMEB
Cursos organitzats per les  Universitats i activitats específiques
 
Cursos organitzats per les universitats
Congressos, simposis, jornades, etc.. proposats per les divisions.
Cursos d'extensió universitària de la UB
Estudiants ERASMUS, Sòcrates, TEMPUS, etc...
Pràctiques en empreses i institucions
Idiomes estrangers cursats a l’EIM   o equivalents Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona
 

 OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona
Gran Via, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.54.77
http://www.ub.es/slc/servei.htm

Cursos d'estiu 2000

Tècniques de redacció
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Taller d'escriptura creativa
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció i elaboració de pàgines Web
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Correcció de textos escrits i orals
Durada: 60 hores
Lloc d'impartició: Edifici UB/Sants
Equivalència: 6 crèdits
Comprensió i iniciació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana. Poden obtenir aquests crèdits els estudiants de fora del domini de parla catalana que el curs 2000-01 es matriculin per primer cop a la Universitat de Barcelona.
Durada: cursos de 40 i 80 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: els cursos de 80 hores tenen una equivalència de 4 crèdits i els mòduls de 40 hores tenen una equivalència de 2 crèdits.
Agilitació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana.
Durada: 80 hores
Lloc d'impartició: Edifici UB/Sants
Equivalència: 4 crèdits
Fluïdesa i correcció oral
Adreçat a estuiants de fora del domini de parla catalana.
Durada: 80 hores
Lloc d'impartició: Edifici UB/Sants
Equivalència: 4 crèdits

* excepte per l'alumnat de la Facultat de Filologia, que té un valor de 3 crèdits

Cursos d'estiu organitzats per la Universitat de Barcelona - "Els juliols "/Sarajevo
Oficina d'Activitats Institucionals de la UB
. Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística de la UB.
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.59.95
http://www.ub.es/juliols/ - E-mail: juliols@pu.ges.ub.es

Cursos d'estiu 2000

La cartografia: conceptes, processos de realització i productes - 2 crèdits
Les nanotecnologies en química, biologia i biomedicina - 2 crèdits
Estratègies per sobreviure i polítiques socials a Europa (1750-1930) - 2 crèdits
El control integrat de la contaminació i les noves polítiques ambientals - 2 crèdits
El treball de les dones. Arrels històriques i perspectives de futur - 2 crèdits
Les drogues: un estudi multidisciplinari - 2 crèdits
Ciència i científics als mitjans de comunicació - 2 crèdits
Gestió de la innovació i de la recerca - 2 crèdits
La seguretat dels aliments: problema real o qüestió de desconfiança? - 2 crèdits
Vers una educació global: reptes per a una ciutadania responsable - 2 crèdits
La seguretat i la salut en el lloc de treball: introducció a la prevenció de riscos laborals - 4 crèdits
La malaltia com a obstacle per al desenvolupament - 2 crèdits
Les expressions de la memòria col.lectiva - 2 crèdits
Riquesa i poder a Catalunya al llarg de la història - 2 crèdits
Els reptes del sector farmacèutic per al segle XXI - 2 crèdits
La malaltia neurodegenerativa: del laboratori a la clínica - 2 crèdits
Gestió financera i comercial de les entitats esportives - 2 crèdits
Cinc dies que van canviar Europa: la caiguda del mur de Berlin - 2 crèdits
Els reptes demogràfics del nou mil.leni: som 6.000 milions - 2 crèdits
Evolució de l'escriptura: dels assiris a Internet - 2 crèdits
Fites de la literatura espanyola del segle XX - 2 crèdits
Lluís Domènech i Montaner: una referència en les arts aplicades i decoratives del modernisme - 4 crèdits
Literatura i ciència - 3 crèdits 
Ciència per internet (noves eines per a l'aprenentatge de les ciències físicoquímiques - 2 crèdits
La revolució cultural de les biomolècules - 2 crèdits
Les imatges de Roma en l'art i la cultura de Catalunya - 2 crèdits
Ciència de la vida quotidiana: col.loides, interfases i canvis d'estat - 2 crèdits
Política i govern a la Catalunya d'aviu - 2 crèdits
Present i futur de l'estat del benestar - 2 crèdits
Visions cinematogràfiques de la guerra civil - 2 crèdits
Atenció d'infermeria a les persones amb problemes de demència - 2 crèdits
La radioactivitat en el món que ens envolta - 2 crèdits
Societat i cultura a la Barcelona dels segles XVI i XVIII - 2 crèdits
Aproximació al món de la neurociència - 2 crèdits
Astronomia 2000 - 2 crèdits
El conte literari i la seva aplicació a l'ensenyament - 2 crèdits
Trobades amb la diversitat: els viatgers europeus a la descoberta d'altres mons - 2 crèdits
Pensar el Magrib contemporani - 2 crèdits
Qui mana al món? governs, multinacionals i  mercats financers - 2 crèdits
Etnicitat i acció política a l'Àfrica - 2 crèdits
Mites i realitats a l'Asia contemporània: una aproximació interdisciplinària - 2 crèdits
De la violència a la cultura de pau en la societat internacional - 2 crèdits
Finances per a no financers - 2 crèdits
Màrqueting bàsic - 2 crèdits
Gestió de la qualitat total - 2 crèdits
Negociació: intercanvis sense lluitar - 2 crèdits

Barcelona-Sarajevo (del 25 al 29 de setembre)

Barcelona-Sarajevo Joint Summer University 2000 - 3 crèdits

Gabinet d’Orientació Universitària de la UB
C/ Melcior del Palau, 140
08014 BARCELONA - Telf. 93/402.13.03
Cursos d'estiu 2000

Adreçats exclusivament a estudiants de nou ingrés curs 2000-01
 
Tècniques d'aproximació al text en anglès. Reading on line * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Fem Psicologia. Una orientació pels futurs psicòlegs * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés de Psicologia curs 2000-01
Taller virtual de Matemàtiques * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés de Matemàtiques curs 2000-01
Taller virtual d'Enginyeria Química * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés d'Enginyeria Química curs 2000-01
Com estudiar a la Universitat * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Curs de català inicial *- 1,5 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Word 97 * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Power Point 97 *- 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Excel 97 * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Acces 97 * - 3 crèdits
Estudiants de nou ingrés curs 2000-01
Programa de formació per a la inserció universitària - 2 crèdits
Estudiants de la Divisió de Ciències de l'Educació de nou ingrés per via de més grans de 25 anys curs 2000-01

* Curs organitzat conjuntament amb la Fundació UB Mèdia
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal
Servei d’Esports: Av. Diagonal, 695-701 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/333.83.04
http://www.ub.es/ge96/esports.htmC

Cursos d'estiu 2000

Pràctica esportiva "Juliol Esportiu Universitari" - 2 crèdits

Centre d'Estudis Històrics Internacionals
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n - Pavelló de la República - 08035 BARCELONA
Telf. 93/428.37.96 - 93/ 428.54.57 - Fax 93/427.93.71

Cursos d'estiu 2000

Jornades per a la integració, la convivència i la ciutadania - 1,5 crèdits

  OFERTA DERIVADA DE CONVENIS

L’oferta de cursos d'estiu 2000 de les diferents institucions amb les que hi ha conveni que afecta tots els alumnes de la Universitat de Barcelona és la següent:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Av. de l’Estadi s/n (Anella Olímpica) - 08022 BARCELONA - Telf. 93/425.54.45

Cursos d'estiu 2000

L'ensenyament  i l'aprenentatge de les habilitats i destreses motrius bàsiques - 1 crèdit
Jocs aplicats a l'aprenentatge del bàsquet - 1 crèdit
Jocs motrius multiculturals - 1 crèdit
El valor de l'acrobàcia a l'àrea d'Educació Física. Tècniques i espectacle - 1 crèdit
Voleibol: propostes recreatives a l'àmbit escolar - 1 crèdit
Crèdit variable: l'esport adaptat en els IES - 1 crèdit
Jocs reduïts d'iniciació multiesportiva a secundària - 1 crèdit
El treball dels continguts conceptuals de l'àrea d'educació física a secundària - 1 crèdit
El judo, una eina més en el teu programa d'EF - 1 crèdit
Introducció del tennis a l'àmbit escolar - 1 crèdit
Atenció a la diversitat en educació física - 1 crèdit
Possibilitats recreatives del mitjà aquàtic - 1 crèdit
L'aeròbic a l'escola - 1 crèdit
Treballem els conflictes per poder resoldre'ls - 1 crèdit
Les tasques i la sessió d'entrenament en les etapes de formació en el basquet - 1 crèdit
Danses del món. Un recurs pedagògic - 1 crèdit
Iniciació a la capoeira - 1 crèdit
Iniciació al patinatge en línia i l'street hoquei - 1 crèdit
Iniciació als balls de saló - 1 crèdit
Fonaments d'higiene i primers auxilis - 1 crèdit
El korfball un esport mixt: cooperació i tàctica d'equip - 1 crèdit
Iniciació al futbol sala - 1 crèdit
Introducció a la dansa africana - 1 crèdit
Iniciació al mini-beisbol - 1 crèdit
Planificació i programació en l'entrenament esportiu - 1 crèdit
Mitjans de recuperació en els esports col.lectius - 1 crèdit
Control i planificació de l'entrenament de la força - 1 crèdit
Introducció al marketing - 1 crèdit
La gestió dels equipaments esportius escolars, fora de l'horari lectiu - 1 crèdit
La gestió de la qualitat en el sistema esportiu local - 1 crèdit
Danses i treballs rítmics per a gent gran - 1 crèdit
Integració postural i reharmonització energètica - 1 crèdit
Fonaments del massatge a l'escola - 1 crèdit
Fonaments de dietètica esportiva - 1 crèdit

Tots els cursos es realitzaran del 3 al 7 de juliol de 2000

WAE Associació d'alumnes de la UB
Hotel d'associacions
Gran via, 585 - 08007 BARCELONA
Telf. 93/439.18.84  Fax 93/419.01.66 E-mail: wae@sct.ictnet.es
http://www.ictnet.es/+wae

Cursos d'estiu 2000

Salut i prevenció amb activitat física - 3 crèdits
Seguretat i primers auxilis - 3 crèdits
Nutrició - 3 crèdits
Política, cultura i esport - 3 crèdits
Cursos o activitats organitzats per la càtedra "Ramon Llull" de Palma
Estudi General Lul.lià - c/ Sant Roc, 4 - 07001 PALMA DE MALLORCA - Telf.
971/71.19.88

Cursos d'estiu 2000

Lecturas actuales de grandes obras de la literatura española - 3 crèdits
Curs de llengua i literatura de l'època clàssica al segle XX - 3 crèdits
La investigación en la industria farmacéutica - 3 crèdits
Curs de fitoteràpia "Las plantas medicinales en las Islas Baleares" - 3 crèdits
La guerra de successió a la corona d'Espanya - 3 crèdits
Curs "Bio qué?" - 3 crèdits

Cursos o activitats organitzats pel Col.legi Major Universitari "La Salle"
c/ Reus, 20 - 08022 BARCELONA - 93/211.02.28

Cursos d'estiu 2000

Llengües clàssiques: Curs d'iniciació a la llengua grega - 3 crèdits
Llengües clàssiques: Curs d'iniciació a la llengua llatina - 3 crèdits

Cursos organitzats per la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)
Secretaria de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei – c/Sant Roc, 2 - 07701
MAÓ - Telf. 971/35.60.11

Cursos d'estiu 2000

El turisme com a factor de desenvolupament regional i local - 2 crèdits
La cooperació per al desenvolupament - 2 crèdits
El futur del govern local - 2 crèdits
Conservació i gestió del patrimoni històric - 2 crèdits
El disseny industrial i les noves tecnologies - 2 crèdits
V curs de tècniques d'estudi del medi natural: ecologia evolutiva mediterrània - 2 crèdits
La ciència en el món: expectatives i responsabilitats - 2 crèdits
Personatges literaris i la seva empremta en la realitat - 2 crèdits
Nacionalisme espanyol i autonomia a Catalunya, País Valencià i Illes Balears - 2 crèdits
La reconversió urbanística d'espais portuaris - 2 crèdits

Col.legi Major "Monterols"
c/ Corint, 3 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/201.47.77

Cursos d'estiu 2000

Història de la Filosofia Moderna - 2 crèdits
Qüestions actuals Filosofia de la ciència - 2,5 crèdits
wpe1.gif (846 bytes)Jornades universitàries dels Pirineus - 3 crèdits
Col.legi Major Bonaigua
c/ Jiménez i Iglesias, 3 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/204.91.08

Curs d'estiu 2000

Una visió panoràmica de l'empresa – 3 crèdits
Federació de Sords de Catalunya
Hotel d’Entitats. Pere Vergés 1, 7è pis – 08020 BARCELONA – Telf. 93/278.18.42

Cursos d'estiu 2000

Curs de llengua de signes catalana (Nivell I,II,III,IV) - 6 crèdits per cada nivell

Els estudiants podran reconèixer un màxim de 12 crèdits en una titulació per la realització d'aquests cursos

Creu Roja de Catalunya
c/ Joan d’Austria, 120-124 – 08018 BARCELONA – 93/300.65.65

Cursos d'estiu 2000

Curs de voluntariat i el medi ambient - 1 crèdit
Curs de formació social - 2,5 crèdits
Curs d'atenció sanitària nivell I (Socorrisme bàsic) - 2,5 crèdits
Curs de socorrisme aquàtic - 3 crèdits

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8 – 08007 BARCELONA – Telf. 93/412.49.07

Cursos d'estiu 2000

Ciències per a gent de lletres - 1,5 crèdits
Spinoza, Hume, Nietzsche. Explosionant la raó - 1,5 crèdits
Epicur i les ètiques hel.lenístiques - 1,5 crèdits
Etica de la ciència i de la tecnologia - 1,5 crèdits
Acció tutorial i educació emocional - 1,5 crèdits
El pla d'acció tutorial: Àrees de contingut - 1,5 crèdits
Educació sexual i afectiva a l'ESO: Una proposta d'eix transversal - 1,5 crèdits
Competències comunicatives entre professors i alumnes - 1,5 crèdits
Del pla d'acció tutorial al crèdit de tutoria - 1,5 crèdits
Els cicles formatius en l'educació postobligatòria - 1,5 crèdits
Estratègies d'intervenció en els problemes de disciplina a l'aula - 1,5 crèdits
Com motivar a secundària? - 1,5 crèdits
Psicologia de l'adolescent - 1,5 crèdits
Intel.ligència emocional aplicada a la pràctica - 1,5 crèdits
La diversitat a l'aula - 1,5 crèdits
Alimentació i nutrició en l'educació per a la salut - 1,5 crèdits
La tutoria: Elements per a l'organització del PAT - 1,5 crèdits
Dislèxia i TDA com a possibles causes del fracàs escolar - 1,5 crèdits
Ich-Erzählerin: Dona i artista - 1,5 crèdits
El diàleg en la narrativa - 1,5 crèdits
T.S. Eliot i el món de l'espectacle - 1,5 crèdits
Timologia - 1,5 crèdits
Lectures de batxillerat de literatura catalana - 1,5 crèdits
Taller de poesia - 1,5 crèdits
Llegir el Tirant lo Blanc al batxillerat - 1,5 crèdits
La ludolingüística: el foc i el joc dels mots- 1,5 crèdits
Quim Monzó: Entre l'horror i l'ironia - 1,5 crèdits
Literatura universal - 1,5 crèdits
Publicitat: Claus de lectura - 1,5 crèdits
Introducció al català científic - 1,5 crèdits
Relatos de aprendizaje del siglo XX - 1,5 crèdits
Cien años (1874-1975) de crítica literaria española II - 1,5 crèdits
Poesia i pensament abstracte - 1,5 crèdits
Un siglo de oro para el teatro español (Segle XVII) - 1,5 crèdits
Taller de creatividad literaria: el arte de contar - 1,5 crèdits
Claves para una nueva lectura de la historia y de la literatura - 1,5 crèdits
La mitologia clásica en la poesía del siglo de oro y del siglo XX. Comentario de textos - 1,5 crèdits
Introducció al llenguatge jurídic i administratiu - 1,5 crèdits
L'ensenyament de la pronunciació de l'anglès: un taller per a professors - 1,5 crèdits
Cinema i mentalitat - 1,5 crèdits
Festa i espectacle de la tradició - 1,5 crèdits
Treballar a Geografia, Economia i Història contemporània de forma multidisciplinària - 1,5 crèdits
Eines per ensenyar Economia, Empresa i Sociologia al batxillerat i a la FP - 1,5 crèdits
Metodologia d'anàlisi de l'obra d'art - 1,5 crèdits
Cartografia: Bases teòriques, tècniques i didàctica - 1,5 crèdits
Les energies renovables - 1,5 crèdits
Història a secundària (segles XIX i XX) - 1,5 crèdits
Introducció a la història de l'art contemporani - 1,5 crèdits
Ciutat i mitologia: Escultura mitològica barcelonina com a recurs didàctic - 1 crèdit
Antropologia social i cultural - 1,5 crèdits
Descobrir Gaudí, aquest desconegut - 1,5 crèdits
Picasso i el seu segle - 1,5 crèdits
Fotografia i societat al segle XIX - 1,5 crèdits
Cinema i video: entendre-hi i fer-ne - 1,5 crèdits
Història de les dones: una visió femenina de la història - 1,5 crèdits
Estètica i plàstica de la mise en scène. Un recorregut per la història del teatre - 1,5 crèdits
Actualització en temes d'història econòmica per al batxillerat - 1,5 crèdits
La cultura artística del món clàssic - 1,5 crèdits
Crèdits de recerca en ciències experimentals - 1,5 crèdits
Obtenció de preparacions de teixits animals - 2 crèdits
Bases de la genètica humana - 1,5 crèdits
Genètica i ambient - 1,5 crèdits
Actualització en bioquímica i biologia molecular - 1,5 crèdits
Eines per ensenyar i avaluar continguts sobre l'energia - 1,5 crèdits
Les herbes mediterrànies: aplicabilitat - 1,5 crèdits
30 hores amb les plantes - 1,5 crèdits
Introducció al sistema solar - 1,5 crèdits
Pràctiques de Física i Química i el treball de recerca - 1,5 crèdits
Recursos didàctics en les Ciències Naturals - 1,5 crèdits
Què ens dóna la terra? Els recursos geològics - 1,5 crèdits
Història de la Ciència i de la Tècnica. Treballs de recerca a secundària - 1,5 crèdits
Sortida geològica i naturalística entre l'Ebre i els Pirineus - 1,5 crèdits
Transgressions i regressions en el registre geològic més proper a nosaltres - 1,5 crèdits
Història i Filosofia de la Biologia moderna i contemporània - 1,5 crèdits
Mineralogia pràctica i experimental a l'ESO i al batxillerat - 1,5 crèdits
La interacció social a la classe de matemàtiques - 1,5 crèdits
Geometria plana amb ordinador per a secundària - 1,5 crèdits
Iniciació a la nàutica - 1,5 crèdits
Proposta multimèdia per a l'ensenyament de la tecnologia al batxillerat - 1,5 crèdits
El treball de recerca en el batxillerat tecnològic - 1,5 crèdits
Fotografia digital - 1,5 crèdits
Recursos multimèdia a l'escola - 1,5 crèdits
La música de cambra dins de l'aula - 1,5 crèdits
Introducció a la música del segle XX - 1,5 crèdits
Bach, vigència i projecció - 1,5 crèdits
La música cinematogràfica com a eina per a l'ensenyament - 1,5 crèdits
Els deu manaments en l'ensenyament de l'educació física - 1,5 crèdits
L'aplicació de l'expressió corporal a l'àmbit escolar: aspectes pedagògics i terapèutics - 1,5 crèdits
Tu ets el missatge: un curs sobre la veu - 2 crèdits
Congrés
La formació permanent del professorat i la cooperació global: un procés d'aprenentatge per a tota la vida - 1,5 crèdits
Escola de Fotografia GRISART
C/ Còrsega 415, 2n pis – 08037 BARCELONA – Telf. 93/457.97.33
http://www.grisart.com

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Curs d'estiu 2000

Curs bàsic de fotografia - 2,5 crèdits
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
c/ Comte d’Urgell 187 – 08036 BARCELONA – Telf. 93/321.23.94

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Curs d'estiu 2000

Curs d'iniciació a la fotografia - 4 crèdits
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Passeig de la Bonanova, 51 – 08017 BARCELONA – Telf. 93/212.38.95

Cursos d'estiu 2000

Curs d'introducció al funcionament d'un servei hospitalari - 4 crèdits
Curs d'activitats en un servei d'urgències - 1 crèdit

Campus Universitari de la Mediterrània
Secretaria del Campus universitari de la Mediterrània
Institut Català de la Mediterrània
Av. Diagonal, 407 bis, pl. 21 08008 BARCELONA Telf. 93/292.06.06 - Fax 93/415.87.90
E-mail: picm0000@correu.gencat.es http://www.gencat.es/icm

Cursos d'estiu 2000

Instrumentació oceanogràfica (Geociències marines) - 2 crèdits
Immigrants a Europa. Es possible la interculturalitat? - 2 crèdits
Xarxes de ports - 2 crèdits
3 tallers de música - 2 crèdits
Posidònia oceànica: Font de vida del mediterrani - 2 crèdits
Magrebins a l'escola - 2 crèdits
Catalunya i l'Islam. L'herència d'una llarga relació - 2 crèdits
Dret àrab i europeu; conflictes - 2 crèdits
Estratègies per una nova dialèctica entre gèneres - 2 crèdits
Biosònar i comunicació en cetacis: mecanismes i comportament social - 2 crèdits
El turisme com a dinamitzador cultural - 2 crèdits
Avaluació dels recursos turístics d'una zona - 2 crèdits
Tortugues marines al Mediterrani: Coneixements per dissenyar estratègies efectives per la seva conservació - 2 crèdits

Formació Continuada-Les Heures - Escola Virtual d'Empreses de Formació Continuada (Fundació Bosch i Gimpera)
Palau de les Heures. Llars Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, s/n - 08035 BARCELONA -
Telf. 93/428.45.85 - Fax 93/427.97.98

Cursos d'estiu 2000

A distància (on line)

Anàlisi i interpretació de Compte de Resultats Banca-Empresa - 1 crèdit
Aspectes a controlar davant el tancament de l'exercici comptable - 5 crèdits
Assessoria jurídica - 2,5 crèdits
Com interpretar un compte de Resultats - 1 crèdit
Comerç internacional. La gestió aduanera - 1 crèdit
Coneixements financers aplicats a la gestió comercial - 2 crèdits
Direcció i gestió d'empreses financeres - 2 crèdits
Direcció i gestió d'empreses internacionals - 3 crèdits
Direcció i motivació d'equips - 2 crèdits
Dret mercantil - 1 crèdit
El pla de màrqueting - 1 crèdit
Entorn econòmic de l'empresa per a directius - 4 crèdits
Entorn laboral - 1 crèdit
Estadística aplicada - 4 crèdits
Fons de finançament - 2 crèdits
Formació d'equips d'alt rendiment - 1 crèdit
Formulació d'estratègies empresarials - 2 crèdits
Gestió de comunicació de crisi - 1 crèdit
Gestió de la qualitat total - 6 crèdits
Gestió del canvi - 1 crèdit
Gestió dels recursos humans - 3 crèdits
Gestió mediambiental de l'empresa - 5 crèdits
Gestió operativa de PIMES - 1 crèdit
Informàtica de Gestió - 4 crèdits
Introducció al màrqueting - 2,5 crèdits
Introducció al sistema fiscal español - 2 crèdits
Introducció als recursos humans - 2,5 crèdits
La comptabilitat en el context dels negocis - 5 crèdits
Macroeconomia per a directius - 5 crèdits
Màrqueting internacional - 2 crèdits
Matemàtica financera - 4 crèdits
Mercats financers i selecció de carteres - 2 crèdits
Organització i gestió de la producció i direcció d'operacions - 3 crèdits
Polítiques i estratègies de màrqueting - 2,5 crèdits
Principis i diagnòstic d'estratègia empresarial - 4,5 crèdits
Qualitat total i gestió per processos - 3 crèdits
Selecció d'inversions - 2 crèdits
Tècniques avançades de negociació - 1 crèdit
Tècniques de comunicació escrita - 1 crèdit
Tècniques de comunicació interna - 1 crèdit

SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Bailen, 234, entsol. 2-3a - 08037 BARCELONA
Telf. 93/285.70.82 - Fax 93/285.72.45 - E-mail: sm@sct.ictnet.es

Els cursos s'imparteixen al c/ Joan Obiols, 11-13, baixos - 08034 BARCELONA Telf. 93/280.09.90

Cursos d'estiu 2000

Medi ambient a la indústria - 2 crèdits
Sistemes de qualitat - 2 crèdits
Gestió de projectes - 1 crèdit
Organització de la producció - 2 crèdits
Introducció a la prevenció de riscos laborals - 2 crèdits
Fundació de la Investigació de la ceguesa
Calabria, 67, 1r 2a - 08015 BARCELONA
Telf. 93/424.51.51

Curs d'estiu 2000

Curs de formació sobre les disminucions - 1 crèdit

Secretaria General de Joventut
c/ de Calàbria, 147 - 08015 BARCELONA
Telf. 93/483.83.54  Fax 93/483.83.59 E-mail: KSDJ000I@correu.gencat.es
PW:http://cultura.gencat.es/joventut

Cursos organitzats per les Escoles d'Educadors en el lleure Infantil i Juvenil reconegudes per la Secretaria General de la Joventut d'acord amb el Decret 213/87 de 9 de juny.

Curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits
Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits

Per formalitzar el reconeixement de crèdits de lliure elecció, un cop superats els cursos, s'haurà de presentar el diploma expedit per la Secretaria General de Joventut.

UIMP Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona
Av. Diagonal, 696, 3a planta - 08034 BARCELONA
Telf. 93/280.09.36 Fax 93/204.23.68 http://www.cuimpb.es
Cursos d'estiu 2000

Immigració a l'espai urbà - 1,5 crèdits
L'ocupació a Espanya: situació actual i perspectives - 2 crèdits
Responsabilitat civil: cap a la seva unificació en la Unió Europea?- 2 crèdits
L'empresa en la nova economia. De la societat industrial a la societat de la informació - 1,5 crèdits
Alimentació i salut: els aliments com a factor de risc o de protecció enfront del càncer - 1,5 crèdits
Integració econòmica i monetària a Europa: una etapa decisiva - 1,5 crèdits
Xarxes i ciutats - 2 crèdits
Tecnologies de la llengua. Traducció automàtica i tractament de la parla - 2 crèdits
Reforma judicial  i desenvolupament econòmic - 2 crèdits
El disseny al Segle XXI. Noves tendències i plantejaments projectuals per al món del futur. Disseny For The World - 1,5 crèdits
Curs magistral: Economia dels fluxos de capitals internacionals - 3 crèdits
Curs magistral: corrupció pública - 3 crèdits
Associació Conèixer Catalunya
Rambla de Catalunya, 15 - 08007 BARCELONA
Telf. 93/412.57.33 (de 10 a 14h.)- Fax 93/317.05.85 - E-mail:accat@ctv.es

Curs d'estiu 2000

Història de Catalunya - 1 crèdit

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
c/ Alvarez de Castro, 63 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telf. 93/579.34.32 - Fax 93/570.57.45 - E-mail:labquim@iuct.com

Cursos d'estiu 2000

GLP's: Qualitat en el laboratori - 2 crèdits
Qualitat ambiental ISO 14000 - 2 crèdits
Anàlisi de la potabilitat d'aigües de consum - 2 crèdits
Introducció pràctica resonància magnètica RMN - 2 crèdits
Biologia i geologia al Pirineu - 2,5 crèdits

SETEM Catalunya
c/ Bisbe Laguarda, 4 - 08001 BARCELONA
Telf. 93/441.53.35 - Fax 93/443.20.69 - E-mail:setem@pangea.org

Curs d'estiu 2000

Curs d'introducció a la cooperació internacional I - 1 crèdits

Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco. Centre Teològic Salesià Martí-Codolar
Avgda. Cardenal Vidal i Barraquer, 1. 08035 Barcelona
Tel. 93/429 18 03 - Fax. 93/420 88 17
Cursos d'estiu 2000

Curs d'animadors de grups de fe:
Parc natural del Delta de l'Ebre -Generalitat de Catalunya- Departament de Medi Ambient
Avgda. de Catalunya, s/n. 43580 Deltebre
Tel. 977/48 21 81 - Fax. 977/48 13 92
Curs d'estiu 2000

Gestió d'espais naturals - 1 crèdit

Megatraining, S.A.
Avgda. Diagonal, 618, 1r E - 08021 Barcelona
Tel. 93/201 00 00 - Fax 93/201 47 29
Curs d'estiu 2000

Curs MOC-833 Implementing a Database on Ms SQL Server 7.0 - 2 crèdits

Archiu Istoric Generau d'Aran
Major, s/n. 25537 Arròs (Val d'Aran)
Tel. 973/64 25 69
Curs d'estiu 2000

Conservacion e intervencions basiques sus pergamin - 1 crèdit

La formiga.com
c/ Regomir, 3. Pati Llimoma.  08002-Barcelona
Tel/fax: 93/268 47 00
laformiga@ole.com
Curs d'estiu 2000

Conèixer els Amazigh de l'Atles - estada cultural al Marroc - (Anul.lat)

Escola d'Expressió i Psicomotricitat IMEB
Cisell, 15, 2n. 08038 Barcelona
Tel. 93/223 07 57;  93/223 24 76
Fax. 93/223 26 38
Cursos d'estiu 2000
 
Arrels culturals i desinhibició creativa - 1 crèdit
Cos, veu i moviment - 1 crèdit
"Babelització". Expressió dramàtica- 1 crèdit
Ser i viure la música i el cos- 1 crèdit
Descrobreix i escolta la teva expressió plàstico-visual natural- 1 crèdit
Consciència i expressió corporal- 1 crèdit
Mètode Feldenkrais- 1 crèdit
L'atenció al nadó a l'escola bressol- 1 crèdit
Allibera la teva veu- 1 crèdit
Musicoteràpia: el camí cap a la comunicació- 1 crèdit
De què serveix la representació a les sessions de psicomotricitat?- 1 crèdit
L'ús quotidià del cos- 1 crèdit
Les escriptures del cos: una experiència de poseia concreta- 1 crèdit
Cos sensible i creatiu- 1 crèdit
Amb la mà al poema- 1 crèdit
Cant coral- 1 crèdit
Camins de l'expressió: creació, coneixement i sentits- 1 crèdit
Dansa creativa a l'escola- 1 crèdit
L'atenció a la diversitat, aspectes organitzatius i metodològics a l'aula d'educació infantil i 1r cicle de primària- 1 crèdit
Educació en valors: dimensions intercultural, coeducativa i sostenibilitat als centres escolars- 1 crèdit
Introducció a la tècnica Alexander- 1 crèdit
Massatge i educació- 1 crèdit
Impostació de la veu- 1 crèdit
L'habilitat per a comunicar davant un grup. Tu tens la paraula!- 1 crèdit
Anàlisi grupal- 1 crèdit
Art i teràpia- 1 crèdit
Les tècniques de l'expressió escènica al servei d'una pràctica terapèutica- 1 crèdit
Art-teràpia: alliberar l'esperit creatiu- 1 crèdit
Dansa-teràpia. Moviment en paisatges exteriors i interiors- 1 crèdit
Expressió corporal i tècniques primitives - 1 crèdit
Laban, la memòria del moviment- 1 crèdit
Consciència, comunicació i creativitat a través arts marcials- 1 crèdit
Estratègies innovadores d'acció artística, cultural i socioeducativa- 1 crèdit
Joc dramàtic a primària- 1 crèdit
Fotos, vídeos, records i alguna cosa més- 1 crèdit
Ritme, color i cos. Una trobada expressiva- 1 crèdit
Jocs de veu i cos- 1 crèdit
L'escola, la classe, un espai de comunicació i aprenentatge- 1 crèdit
Diafreoteràpia, cos i consciència- 1 crèdit
Shiatsu: introducció i conceptes bàsics- 1 crèdit
Tu ets el missatge: curs sobre la veu- 1 crèdit
Les habilitats de comunicació es poden aprendre- 1 crèdit
Psicodrama - Teatre de la reminiscència- 1 crèdit
Dansa per a infants amb necessitats educatives especials- 1 crèdit
Re-creació: joc i desenvolupament personalitat- 1 crèdit
Abordatge psicomotor en els trastorns d'aprenentatge- 1 crèdit
Pràctica psicomotriu. Sensibilització I - 1,5 crèdits
Parlar amb el meu cos- 1 crèdit
Expressió primitiva- 1 crèdit
El teatre i el ridícul- 1 crèdit
Un conte, un tresor- 1 crèdit
L'orquestra corporal- 1 crèdit
Teatre de titelles. La fantasia de la goma escuma- 1 crèdit
Trobada del cos i la seva expressió plàstica a l'espai: la performance- 1 crèdit
Dansa- teatre afrocubana- 1 crèdit
Educació del moviment i la postura corporal- 1 crèdit
El procés de la polaritat, un retrobament amb el nostre equilibri- 1 crèdit
Lectura expressiva -1 crèdit
Suport emocional a la tasca educativa dels professionals de l'educació- 1 crèdit
L'escena, arquitectura del recorregut i de l'interior- 1 crèdit
La dansa com a teràpia. La metàfora, l'art i les formes de vida- 1 crèdit
Bases teòriques de la pràctica psicomotriu educativa- 1 crèdit
Desinhibició, salut i benestar- 1 crèdit
Expressió corporal. El cos i l'espai interior - 1 crèdit
Desvetllament i desenvolupament corporal- 1 crèdit
Expressió dramàtica i intervenció comunitària. La (re)descoberta de la poesia present en la quotidianitat- 1 crèdit
Interpretar jugant (basat en la tècnica de clown i improvisació)- 1 crèdit
El laboratori dels sons- 1 crèdit
El bagul de les disfresses. Art i manera de disfressar-se- 1 crèdit
La dansa com a joc - 1 crèdit
Estratègies d'intervenció en la relació escola- família- 1 crèdit
Tai-Txi-Txuan- 1 crèdit
Apropar-nos al massatge infantil, qüestió de tacte- 1 crèdit
Teràpia corporal: sistema de centres d'energia- 1 crèdit
Parlar en públic- 1 crèdit
L'estrès no és evitable, però sí controlable -1 crèdit
El monstre, imatge del cos, desordres. Curs de plasticoteràpia- 1 crèdit
Aprofundir en la pràctica psicomotriu B. Aucouturier. El grup d'ajuda- 1 crèdit

CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS I ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

Cursos organitzats per les universitats

Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives - Cursos d'estiu 2000

La informació referent a l'oferta de cursos d'estiu 2000 organitzats per la xarxa d'universitats de l'Institut Joan Lluís Vives es troba a l'adreça http://xvives.uji.es/estiu2000/ .
Els cursos susceptibles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció són els que apareixen amb el símbol wpe2.gif (872 bytes). L'equivalència en crèdits d'aquests cursos pels estudiants de la UB la podeu consultar al centre on curseu estudis.

El màxim de crèdits que es poden reconèixer a un estudiant de la UB per la realització d'aquests cursos serà de 12 crèdits per a una titulació.
Cursos organitzats per d'altres universitats

La Normativa de crèdits de lliure elecció aprovada per la Junta de Govern de 27 de maig de 1999 estableix en el punt 9.3. a) que es reconeixerà el nombre de crèdits establert oficialment per la universitat organitzadora per a les diverses activitats. En cas que la dedicació al curs s'expressi no en crèdits sinó en hores, caldrà aplicar l'equivalència prevista a l'apartat II.6 de la Normativa de crèdits de lliure elecció. El reconeixement de crèdits per a aquestes activitats es realitzarà sempre en cas d'universitats públiques amb les quals hi hagi una pràctica de reciprocitat. En el cas d'universitats privades i centres adscrits caldrà establir prèviament un conveni.

Congressos, simposis, jornades, etc… 

Cursos d'estiu ofertats per l'EU d'Estudis Empresarials/Centre d'Iniciatives i de l'Economia Social:

Congrés ofertat per la Societat Catalana de Matemàtiques:

         Per informació: telèfon 93- 270.16.20

Curs d'estiu ofertat per la Facultat de Medicina:

        Per informació: telèfon 93- 430.22.59

Estudiants ERASMUS, Sòcrates, TEMPUS, etc…

Les assignatures i els cursos d'idiomes superats en el marc de programes oficials d'intercanvi internacional i que no estiguin inclosos en l'obligatorietat o optativitat del pla d'estudis seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció d'acord amb l'equivalència 10 hores = 1 crèdit.

Aquest reconeixement serà realitzat pel cap d'estudis de l'ensenyament i es pot referir únicament a les assignatures la realització de les quals hagi estat autoritzada prèviament d'acord amb el procediment establert.

Pràctiques en empreses i institucions.

D'acord amb la Normativa actual de pràctiques en empreses, cal especificar als convenis corresponents, entre altres punts, el nombre de crèdits de lliure elecció per reconèixer les activitats que es duran a terme i el professorat que realitzarà la tasca de tutorització.

El nombre màxim de crèdits per conveni, en cas de reconeixement de crèdits de lliure elecció, és 6. Els caps d'estudis autoritzaran, si escau, el reconeixement de crèdits a partir de l'informe elaborat pel tutor responsable respecte del compliment del programa d'activitats previst.

IDIOMES ESTRANGERS CURSATS A L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS DE LA UB O EQUIVALENTS

La normativa d'aplicació i les vies d'obtenció del reconeixement de crèdits de lliure elecció per idiomes es troba en el punt 9.4. de la Normativa de crèdits de lliure elecció.
http://www.ub.es/acad/lliure

L'oferta de cursos d'idiomes de l'EIM es pot consultar a l'adreça d'internet http://www.eim.ub.es.

Per formalitzar la matrícula als cursos ofertats per l'EIM cal adreçar-se a qualsevol de les secretaries de l'EIM en les dates establertes:

Secretaria de l'EIM a l'Edifici Central de la UB
Plaça Universitat
Telèfon: 93/403.53.44

Secretaria de l'EIM al Campus de Pedralbes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Telèfon: 93/402.43.31

Secretaria de l'EIM al Campus Vall d'Hebron
Edifici Llevant
Telèfon: 93/402.10.38


Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Última actualització: 17-07-00