Oferta d'activitats o cursos acreditables com a crèdits de lliure elecció

Curs 2001-2002 (Primer semestre)

Institucions que oferten cursos o activitats per a reconeixement de crèdits de lliure elecció
Oferta pròpia de la Universitat de Barcelona
 
Servei de Llengua Catalana
Gabinet d'Orientació Universitària - SIAE (Servei d'Informació i d'Atenció a l'estudiant  
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal
Col.legi Major "St.Raimon Penyafort-Montserrat" i "Raimon Llull"
Col.legi Major "Sant Jordi"
Oferta de Divisions (cursos d'extensió universitària, seminaris, congressos, simposis, jornades...)
                   Divisió de Ciències Humanes i socials
                   Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials
                   Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques
                   Divisió de Ciències de la Salut
                   Divisió de Ciències de l'Educació

- Oferta de CREI (Sants-Mundet)
- Oferta de formació permanent de l'ICE

Oficina Activitats Institucionals "Els juliols de la UB"/"Barcelona-Sarajevo"
Centre d'Estudis Històrics Internacionals
Oferta derivada de convenis
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral
American British College
Archiu Istoric Generau d'Aran
Area d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet
Àrea d'Educació - Diputació de Barcelona
ASETIL - Educación de calle, S.L.
Asociación Wafae de la lengua y la cultura árabe
Associació Conèixer Catalunya
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació Projecte-Projecte Universitari
Ateneu Barcelonès (Escola d'Escriptura i Humanitats)
Aula Aegyptiaca. Fundació Privada
Aula d'Estudis Socials
BALAAM
Campus Universitari de la Mediterrània
CAPS (Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris)
Càtedra Ramon Llull de Palma - Estudi General Lul.lià
Centre d'Estudis Gaudinistes
Centre d'Iniciatives Economia Social
Centre d'Ortofonia Tulon
Centres Assistencials Torribera
Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona
Club d'immersió Biologia
Club de Pediatria Social
Col·legi d'Advocats de Barcelona
Col.legi Major Bonaigua
Col.legi Major Lestonnac
Col.legi Major Monterols
Col.legi Major Pedralbes
Col.legi Major Sagrat Cor
Col.legi Major Universitari La Salle
Col.legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Col.legi Oficial de Farmacèutics de la provincia de Barcelona
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona
Conservatori Superior de Música del Liceu
Creu Roja de Catalunya
DEPANA
E.C.O.R.E. Escola de conservació i restauració d'obres d'art
Editorial L'Avenç
Escola d'Antiquaris (C.E.N.P.)
Escola d'Art Floral de Catalunya
Escola d'Expressió i de Psicomotricitat -Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Escola de Fotografia GrisArt
Escola del Mar de Badalona
Escola oficial d'idiomes
Facultat de Teologia de Catalunya
"Farmacèutics Mundi"
Federació Farmacèutica S. Coop. C.L.
Federació de Sords de Catalunya
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya (EAOEF)
Formació Continuada Les Heures (Fundació Bosch i Gimpera)
Fundació "La Caixa"-Museu de la Ciència
Fundació Ausias March
Fundació Balmesiana 
Fundació de la Investigació de la Ceguesa
Fundació Flor Lara
Fundació Internacional Olof Palme
Fundació Joan Maragall
Fundació Lluís Espinal
Fundació per a la conservació i recuperació d'animals marins (CRAM)
Fundació Privada ADANA
Fundació Privada UB Media
Fundació Projecte
Fundació Solidaritat UB
Galanthus
GREM Noves tecnologies informàtiques, S.A.
Illa del Rei-Menorca
Institut Alemany de Barcelona "Goethe-Institut"
Institut Català d'Antropologia
Institut Català de la Mediterrània d'estudis i cooperació
Institut de Cultura de Barcelona-Arxiu històric de la ciutat
Institut de Drets Humans de Catalunya
Institut d'Estudis Catalans
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
Institut del Teatre
Institut Francès de Barcelona
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
Institut Univ. de Ciència i Tecnologia
La formiga.com
LOGOSS
Megatraining, S.A.
Museu de Ceràmica - Institut de Cultura de Barcelona
Museu de Gavà
Òmnium Cultural
Organisme autònom municipal d'ensenyaments musicals d'Igualada
Parc Natural del Delte de l'Ebre
Salut, Educació i Comunitat (SEIC)
Secretaria General de Joventut
SEQUI (Sociedad Española de Química Industrial)
SETEM Catalunya
Sistemas Medioambientales
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
WAE Wakestar Associació Esportiva
Cursos organitzats per les Universitats i activitats específiques

 

Cursos organitzats per les Universitats
Cursos de formació de voluntariat
Activitats de formació a distància o semipresencials
Activitats musicals
Activitats artístiques
Crèdits de lliure elecció informàtics (oferta inclosa en oferta de divisions i derivada de convenis)
Estudiants Erasmus, Sócrates, Tempus, etc...
Pràctiques en empreses i institucions
Pràctiques hospitalàries
Idiomes cursats a l’EIM de la Universitat de Barcelona o equivalents Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona

 OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona
Gran Via, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.54.77
http://www.ub.es/slc/servei.htm

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Tècniques de redacció
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: UB-Sants, Vall d'Hebron
Equivalència: 4 crèdits
Taller d'escriptura creativa (1)
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits
Taller d'escriptura creativa (2)
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits
Correcció de textos escrits i orals
Durada: 60 hores
Lloc d'impartició: UB-Sants
Equivalència: 6 crèdits
Redacció i elaboració de pàgines web
Durada: 40 hores
Lloc d'impartició: Pendent
Equivalència: 4 crèdits
Llenguatge científic per a c. empresarials i econòmiques
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Fac.Econòmiques
Equivalència: 4 crèdits
Llenguatge científic per a ciències experimentals
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits
Redacció d'històries clíniques i informes mèdics
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus Bellvitge, Campus Casanova
Equivalència: 4 crèdits
Llenguatge científic per a ciències de la vida
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits
Tutories de suport lingüístic
Durada: 20  hores
Lloc d’impartició: Diversos campus
Equivalència: 2 crèdits
Proficiència
Durada: 80  hores
Lloc d’impartició: UB-Sants
Equivalència: 8 crèdits
Comprensió i iniciació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana. Poden obtenir aquests crèdits els estudiants de fora del domini de parla catalana que el curs 2001-02 es matriculin per primer cop a la Universitat de Barcelona.
Durada: 40/80  hores
Lloc d’impartició: Diversos campus
Equivalència: els cursos de 80 hores tenen una equivalència de 4 crèdits i els de 40 hores tenen una equivalència de 2 crèdits.
Agilitació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana.
Durada: 40/80 hores
Lloc d'impartició: Diversos campus
Equivalència: 2/4 crèdits
Nivell de fluïdesa i correcció oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana.
Durada: 40/80 hores
Lloc d'impartició: Diversos campus
Equivalència: 2/4 crèdits
Tècniques de comunicació oral
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits
Gabinet d’Orientació Universitària - Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant
Pati de Ciències - Planta Baixa
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 BARCELONA - Telf. 93/402.10.04 - Fax 93 402 10 13
sao@siae.ub.es
www.ub.es/siae
Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Introducció a les habilitats de parlar en públic - 2 crèdits
Jo i l'empresa, descobrint com crear-ne una - 3 crèdits
Adreçat a estudiants de segon cicle de llicenciatures i d'últim any de diplomatures
Tècniques de reducció d'ansietat davant dels exàmens - 1 crèdit
Construcció de textos per a juristes - 6 crèdits
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Dret (preferentment 1r cicle)
Construcció de textos per a professionals de ciències de la salut - 6 crèdits
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Medicina (preferentment 1r cicle)
Construcció de textos per a Economistes - 6 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments d'Economia i ADE (preferentment 1r cicle)
Com estudiar a la universitat per a estudiants d'infermeria - 2 crèdits
Adreçat a estudiants de nou ingrés (febrer) de l'ensenyament d'Infermeria
Planificació de l'estudi en l'àmbit de les ciències de l'educació - 1 crèdit
Adreçats a estudiants de primer curs de la Divisió V

Cursos a distància o semipresencials realitzats conjuntament amb la Fundació UB-Media

Tècniques de recerca de feina - 6 crèdits
Adreçat a estudiants de segon cicle de llicenciatures i d'últim any de diplomatures
Tècniques d'estudi i treball a la universitat - 6 crèdits
La Comunicació com a eina de treball - 6 crèdits

Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal
Servei d’Esports: Av. Diagonal, 695-701 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/333.83.04
http://www.ub.es/ge96/esports.htm

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Vies d'obtenció de crèdits de lliure elecció en base a pràctica esportiva:

- Esports I i II
- Activitat Física: lliure pràctica, competició, promoció, juliol esportiu 
- Esport federat
- Formació tècnica en esports

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció esportius que un estudiant pot obtenir en base a les vies esmentades és de 18 crèdits per a un ensenyament.

Les vies 1 i 2 es realitzaran mitjançant activitats esportives ofertades per les següents unitats de la Universitat de Barcelona:

- Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal. Divisió de Ciències de l'Educació. Campus Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona. Telf.
93/403.50.07

- Servei d’Esports de la UB. Av. Diagonal, 695-701. 08034 Barcelona. Telf. 93/333.83.04.

Per al curs 2001-02 s’oferten les següents activitats dintre de les vies explicades més amunt:

Esports I – 4,5 crèdits. Es realitza d’octubre a gener.

Esports II – 4,5 crèdits. Es realitza de febrer a juny. Condicionat per ésser apte en Esports I en el 1r quadrimestre del curs 2001-02.

Activitat física: lliure pràctica, competició, promoció, juliol esportiu  – 9 crèdits màxims per curs. Es realitzaran una o més ACTIVITAT FÍSICA  durant tot el curs segons les condicions establertes (4,5 crèdits màxims per activitat física).

Esport federat. L’acreditació de la pràctica esportiva federada es durà a terme una sola vegada, amb la possibilitat d’obtenir un màxim de 18 crèdits (12 pràctics i 6 teòrics) i 6 crèdits com a mínim, d'acord amb les condicions establertes.

Formació tècnica en esports. L'acreditació d'aquest tipus de formació es durà a terme una sola vegada, amb la possibilitat d'obtenir un màxim de 18 crèdits i un mínim d'1 per activitats d'una especial rellevància esportiva i formativa que no estiguin compreses en l'actual oferta de crèdits de lliure elecció esportius i que no comportin una part de formació esportiva a nivell pràctic.

La inscripció en aquestes activitats es realitza al Servei d’Esports on podreu rebre més informació al respecte.

La sol.licitud de reconeixement de crèdits per activitats esportives la heu de presentar al centre on curseu estudis adjuntant el certificat emès pel Servei d'Esports i el Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal.

Col.legi Major "St.Raimon Penyafort-Montserrat" i "Raimon Llull"
Col.legi Major "St.Raimon de Penyafort-Montserrat"
Av.Diagonal, 643 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/330.87.11
Col.legi Major "Ramon Lull"
Compte d’Urgell, 187 - 08036 BARCELONA - Telf. 93/430.84.00

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

La autonomia en sanidad: consentimiento informado y voluntades anticipadas - 3 crèdits
Deures i drets humans a l'era de la mundialització - 3 crèdits
Ideologies polítiques i corrents de pensament - 3 crèdits
Fonaments de química ambiental: l'atmosfera - 3 crèdits 
Gaudí i l'arquitectura modernista - 3 crèdits
Arquitectura de urgencia - 3 crèdits
Audición Musical - 3 crèdits
Riscos alimentaris - 3 crèdits
Osteoporosi: Epidemia del S.XXI - 3 crèdits
Malalties emergents i re-emergents - 3 crèdits
Jocs matemàtics d'arreu del món - 3 crèdits
Reptes de la raó pràctica: tolerància, pluralisme, banalitat - 3 crèdits

Col.legi Major "Sant Jordi"
c/ Mestre Nicolau, 13 - 08021 BARCELONA - Telf. 93/201.66.00
Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Les grans religions universals - 3 crèdits
Del tabac a les drogues sintètiques - 3,5 crèdits
De l'Àrtida a l'Antartida - 2,5 crèdits
Cuina bàsica - 3 crèdits
Alimentació, gastronomia i salut: l'assignatura  pendent - segona part - 3,5 crèdits

OFERTA DIVISIONS

Divisió de Ciències Humanes i socials
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques
Divisió de Ciències de la Salut
Divisió de Ciències de l'Educació

Divisió de Ciències Humanes i Socials

Llengua i cultura gallega. Nivell iniciació - 7,5 crèdits
Adreçat a estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Filologia
Departament de Filologia romànica. Secció de Filologia gallega i portuguesa
Llengua i cultura gallega. Nivell bàsic - 7,5 crèdits
Adreçat a estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Filologia
Departament de Filologia romànica. Secció de Filologia gallega i portuguesa
Llengua i cultura gallega. Nivell d'especialització - 7,5 crèdits
Adreçat a estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Filologia
Departament de Filologia romànica. Secció de Filologia gallega i portuguesa
Llengua i cultura gallega. Nivell perfeccionament - 7,5 crèdits
Adreçat a estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Filologia
Departament de Filologia romànica. Secció de Filologia gallega i portuguesa
Taller de gravat "Olot 2001" - 5 crèdits
Departament de Pintura. Facultat de Belles Arts. Telf. 93-333.34.66 ext. 3711
Morir en femení, dones i ideologia i pràctiques funeràries des de la Prehistòria a l'antiguitat tardana - 1,5 crèdits
Adreçat als estudiants dels ensenyaments d'Història, Filosofia i Filologia clàssica
Departament de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia. Telf. 93-333.34.66 ext.3152
Tècniques de laboratori per arqueologia prehistòrica - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament d'Història
Departament de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia. Telf. 93-333.34.66 ext.3198
VIII Encuentro-debate. América Latina ayer y hoy: conflicto y violencia en América - 2,5 crèdits
Departament d'Antropologia cultural, Història d'Amèrica i Africa. Telf. 93-333.34.66 ext. 3147/3150
Setmana Internacional d'estudis medievals a Pedralbes - 1 crèdit
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Història medieval. Telf. 93-333.34.66
X Jornadas de verano de campo de Biogeografia - 4 crèdits
Departament de Geografia Física i anàlisi geogràfica regional/Universidad del Pais Vasco Telf. 93-402.10.90 ext.3211/945013154
Jornades sobre corredors ecològics
Per certificat d'assistència = 0 crèdits
Per certificat d'assistència i aprofitament = 1,5 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Geografia, Biologia i Geologia
Departament de Geografia Física i anàlisi geogràfica Regional. Telf. 93-402.10.90 ext.3211
Pràctiques de l'aula de cinema
Per certificat d'assistència (no matriculats a Història del cinema) = 3 crèdits
Per certificat d'assistència i aprofitament (matriculats a Història del cinema) = 6 crèdits
Adreçat a tots els estudiants dels ensenyaments de la Divisió I
Departament d'Història de l'Art. Telf. 93-334.64.62
Art, societat i noves tecnologies - 2 crèdits
Telf. 93-333.34.66
Confluències poètiques: Estètica, recepció i traducció de la poesia francesa contemporània - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Filologia
Departament de Filologia Romànica.Secció Filologia francesa Telf. 93-403.56.52
1r. Congrés per a l'estudi dels jueus en territoris de llengua catalana - 3 crèdits
Departament de Filologia semítica. Secció hebreu i Arameu Telf. 93-403.56.10
Seminari de tipologia lingüística - 3 crèdits
Adreçat a tots els estudiants dels ensenyaments de la Divisió I
Departament de Lingüística General Telf. 93-403.56.72
Seminari d'ampliació de coneixement del basc - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB que hagin fet cursos de basc o tinguin un nivell mig
Departament de Lingüística General Telf. 93-403.46.98
Seminari: Les arrels bizantines de l'ortodòxia - 1,5 crèdits
Departament de Lingüística general. Secció de Filologia eslava. Dept. Filologia grega. Telf. 93-403.56.70/93-403.57.07
La frontera: lengua, cultura e identidad - 3 crèdits
Departament de Filologia hispànica i ICCI.  Telf. 93-403.56.43/93-238.06.61
Les icones: art, història i espiritualitat - 1,5 crèdits
Servei d'Assistència i Formació Religiosa de la UB (SAFOR) Telf. 93-402.43.44
Introducció a l'Antropologia cristiana - 1 crèdit
Servei d'Assistència i Formació Religiosa de la UB (SAFOR) Telf. 93-402.43.44
Seminari: Homes de pel.lícula: re-visions de Hollywood - 3 crèdits
Centre Dona i Literatura de la UB Telf. 93-403.56.55/93-402.90.35
Fonaments d'informàtica gràfica aplicada a l'art digital - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Aula d'informàtica de Belles Arts Telf. 93-333.34.66 ext. 3726
Representació espacial i modelització: SURFER 6/7 - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Aula d'Informàtica de Geografia i Història Telf. 93-334.75.52
Introducció al MAPVIERWER 3 (Disseny cartogràfic) - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Aula d'Informàtica de Geografia i Història Telf. 93-334.75.52
Introducció al ARVIEW/ARCINFO (Sistemes d'informació geogràfica) - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Aula d'Informàtica de Geografia i Història Telf. 93-334.75.52
Lexicometria aplicada:Textos en anglès - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos en portugués - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos en grec i llatí - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: casos judicials: l'estilometria forense - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Concorder I (modul I, Introducció) - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Concorder II (modul II, avançat) - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Hyperbase - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Textual Analysis computing tools (Modul I, Introducció) - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Textual Analysis computing tools (Modul II, avançat) - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
El marcatge textual - 1 crèdit
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Aplicació de la lexicometria a l'estudi de corpus textuals - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos filosòfics - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos polítics - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos en espanyol - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94
Lexicometria aplicada: Textos en francès - 3 crèdits
Unitat tècnica de lexicometria. Telf. 93-403.56.92/94

Cursos d'extensió universitària

Galeria de personatges de l'antiguitat - 3 crèdits
Departament de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia. Telf. 93-333.34.66 ext.3152
Art, cultura i símbol. Art llatinoamericà contemporani. Aproximació simbòlica - 3 crèdits
Departament d'Escultura. Telf. 93-333.34.66 ext. 3716
Art, cultura i símbol. Art primitiu, la gramàtica dels estils - 2 crèdits
Departament d'Escultura. Telf. 93-333.34.66 ext. 3716
Art, cultura i símbol. Art islàmic, interrelacions espaials - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la Divisió I
Departament d'Escultura. Telf. 93-333.34.66 ext. 3716
Els manuscrits catalans del renaixement - 3 crèdits
Departament de Filologia catalana. Telf. 93-403.56.24
Fonts d'informació bibliogràfica en Filosofia - 3 crèdits
Facultat de Filosofia. Telf. 93-403.45.86
Fonts d'informació bibliogràfica en Història de l'Art - 3 crèdits
Facultat de Geografia i Història. Telf. 93-403.45.86
Fonts d'informació bibliogràfica en Geografia i Història - 3 crèdits
Facultat de Geografia i Història. Telf. 93-403.45.86

Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials

Curs de teatre - 3 crèdits
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Dret
Comissió de cultura de la Facultat de Dret
Europa des de Catalunya - 1,5 crèdits
Representació de la Comissió Europea a Barcelona - Telf. 93-415.81.77

Cursos d'extensió universitària

Drets fonamentals i presó: Aproximació jurídica, sociològica i etnogràfica - 4 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Dret, Treball Social i Sociologia
Departament de Dret Penal i Ciències penals. Telf. 93-402.44.17
Policia i sistema penal - 5 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament de Dret Penal i Ciències penals. Telf. 93-402.44.18
Bombolles especulatives: creació, destrucció i repercusions econòmiques - 3 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament de Teoria econòmica. Telf. 93-402.18.31
Anàlisi i gestió comptable del risc bancari a la PIME - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament de comptabilitat. Telf. 93-402.19.57
Comptabilitat informatitzada - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament de comptabilitat. Telf. 93-402.19.57
Gestió financera i fiscal de les entitats esportives - 6 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament d'Economia i organitzaciód'empreses. Telf. 93-402.19.62
Direcció de màrqueting estratègic de les entitats esportives - 6 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament d'Economia i organització d'empreses. Telf. 93-402.19.62
Noves tecnologies en la recerca d'informació estadística - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Departament d'Econometria, estadística i economia espanyola. Telf. 93-402.18.24
Eines informàtiques per al Dret - 4,5 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçada a estudiants dels ensenyaments de la Facultat de Dret
Facultat de Dret. Telf. 93-402.43.49
Visual basic aplicat al càlcul actuarial - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçada a estudiants de l'ensenyament de Ciències Actuarials i Financeres
Departament de Matemàtica econòmica, financera i actuarial Telf. 93-403.57.44
Tècniques informàtiques en gestió de nòmines i seguretat social - 6 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Facultat de Dret. Telf. 93-268.26.90

Eines informàtiques aplicades a la gestió empresarial I (Excel i Project) - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Telf. 93-402.90.41
Eines informàtiques aplicades a la gestió empresarial II (Acces i Powerpoint) - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Telf. 93-402.90.41
Eines informàtiques aplicades a la gestió empresarial I (Relacions Laborals) - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la Divisió II
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Telf. 93-402.90.41


Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques

36è European Marine Biology Symposium - 2 crèdits
Institut de CC del Mar-Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei-Departament Ecologia de la Universitat de Barcelona. Telf. 93-402.15.16
VII Jornades de Meteorologia Eduard Fontseré - 1 crèdit
Sala d'actes del Museu de la Ciencia - Fundació "La Caixa" - Tel. 93 212 60 50

Cursos d'extensió universitària

Un tomb per la galàxia: del sistema solar a les estrelles - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Física
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Observació astronòmica amateur avançada - 3 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Minerals preciosos: el mon de les gemmes - 2 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
La restauració ambiental en àrees degradades mediterrànies - 4 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Química a Internet - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Manipulació de productes sensibles a l'aire - 3 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Tècniques espectroscòpiques d'anàlisi: curs pràctic d'espectroscopia molecular i atòmica - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Química
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Tècniques analítiques de separació: curs pràctic de cromatografia de gasos - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Química
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Tècniques analítiques de separació: curs pràctic de cromatografia de líquids - 2 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Química
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Fotografia de la natura: iniciació i tècniques - 3 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Elaboració de col.leccions zoològiques - 1 crèdit
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Els invertebrats. Identificació morfològica i ecològica dels grans grups i les espècies més comunes - 1 crèdit
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Prevenció de riscos laborals per a físics - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Física i Enginyeria Electrònica
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Prevenció de riscos laborals per a geòlegs - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Geologia i Enginyeria Geològica
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Prevenció de riscos laborals per a químics - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Química, Bioquímica i Enginyeria química
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Prevenció de riscos laborals per a biòlegs - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Biologia i Bioquímica
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Gestió de residus - 4 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Elements de programació a Internet - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Programació orientada a objectes i desenvolupament ràpid d'aplicacions amb Delphi - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Adobe Photoshop - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
AutoCad 14 - 6 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
FrontPage 98 - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
UNIX per a usuaris - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
UNIX-Linux, administració bàsica - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
UNIX-Linux administració avançada - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Linux i Base de dades ORACLE - 2 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Introducció a Java. El llenguatge de la xarxa Internet - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
La seguretat a les plantes químiques - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de la UB excepte Enginyeria Química
Divisió III Telf. 93-402.15.67
Fons d'informació en Biologia i Bioquímica - 3 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Biologia i Bioquímica
Divisió III. Telf. 93-402.15.67
Disseny d'enquestes - 3 crèdits
Divisió III. Telf. 93-403.58.01
Bases de dades en Biologia molecular - 1 crèdit
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Biologia i Bioquímica
Divisió III. Telf. 93-402.13.20
Introducció a Matlab - 3 crèdits
Divisió III. Telf. 93-402.14.20
Mathematica: una eina integrada per a fer matemàtiques - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-402.14.20
Creació d'aplicacions de bases de dades relacionals - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-402.14.20
Excel professional amb Visual Basic - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-402.14.20
Una passejada informal per la Bioinformàtica - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Divisió III. Telf. 93-402.14.20
Instrumentació i control en medicina nuclear - 1 crèdit
Adreçat a estudiants de Física o Enginyeria
Institut d'Investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Telf. 93-227.54.00


Divisió de Ciències de la Salut

Seminari: Iniciació al món del vi i al tast de vins - 1 crèdit
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina. Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
http://www.ub.es/medicina/
Cursos d'humanitats mèdiques - 2 crèdits
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina. Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
Relació entre els professionals sanitaris i els usuaris: habilitats comunicatives - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia www.farmacia.ub.es
Investigació i desenvolupament d'un fàrmac a la indústria farmacèutica - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de 5è curs de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia www.farmacia.ub.es
Garantia de qualitat en el desenvolupament i fabricació industrial de medicaments - 3 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia www.farmacia.ub.es
Introducció a l'ortopèdia tècnica - 5 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia www.farmacia.ub.es
Bioètica per a farmacèutics - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Facultat de Farmàcia/Observatori de Bioètica i Dret.www.farmacia.ub.es
Conèixer la facultat - 2 crèdits
Adreçat a estudiants de nou ingrés de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia
Introducció a l'exercici professional - 5 crèdits
Adreçat a estudiants de 5è curs de l'ensenyament de Farmàcia
Facultat de Farmàcia/Col.legi de Farmacèutics
Farmacologia veterinària - 5 crèdits
Adreçat a estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia
Bioquímica bàsica - 3 crèdits
Adreçat a estudiants de 1r curs de l'ensenyament d'Infermeria
Escola Universitària d'Infermeria. Telf. 93-402.42.21


Cursos d'extensió universitària

Fonts d'informació en Ciències de la Salut - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Universitat de Barcelona-Facultat de Farmàcia www.farmacia.ub.es
Estratègies de cerca d'informació, elaboració i presentació de treballs amb eines telemàtics - 6 crèdits
Adreçat a estudiants de 1r curs de l'ensenyament d'Infermeria
Escola Universitària d'Infermeria. Telf. 93-402.42.41
Actualització en Psicologia de la delinqüència - 6 crèdits
Adreçat als estudiants dels ensenyaments de Psicologia, Ciències de l'Educació, Treball Social, Dret, Sociologia i Humanitats
Departament de Personalitat, avaluació i tractament psicològics. Telf. 93-312.51.01


Pràctiques en departaments de la Divisió de Ciències de la Salut


El centre al qual estigui adscrit l’ensenyament farà pública la convocatòria en el mes de maig i obrirà un termini de presentació de sol.licituds dels alumnes interessats.

Aquesta activitat serà reconeguda en crèdits:
- oferta semestral o d'estiu: 6 crèdits i s’hauran de realitzar com a mínim 120 hores.
-
oferta anual: 12 crèdits i s’hauran de realitzar com a mínim 240 hores.

El nombre màxim de crèdits que un estudiant podrà obtenir en una titulació en base a aquestes  activitats serà, en cada cas, el que s’indica per a cada ensenyament:

CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 6 crèdits
FARMÀCIA 24 crèdits
INFERMERIA 12 crèdits
MEDICINA 30 crèdits
ODONTOLOGIA 24 crèdits
PODOLOGIA 12 crèdits
PSICOLOGIA 18 crèdits

L’alumnat haurà de sol.licitar el reconeixement de crèdits amb un certificat oficial expedit i signat pel responsable de la unitat (amb el vist i plau del director del departament) on hi constarà el nombre d’hores, tipus d’activitat, període, horari, lloc on es realitza, signatura i segell.

El reconeixement de crèdits serà formalitzat pel Cap d’estudis de l’ensenyament que cursa l’estudiant, en base als crèdits especificats en aquest procediment per a cada tipus d’activitat.

Oferta per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Pràctiques en departaments de la Divisió (semestral) - 6 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
Pràctiques en departaments de la Divisió (anual) - 12 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52

Divisió de Ciències de l'Educació

VIII Jornades Catalanes de Documentació - 1 crèdit
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
II Jornades de Biblioteques escolars - 1 crèdit
Facultat Biblioteconomia +Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
Cinema formatiu - 3 crèdits
Departament de Didàctica i Organització educativa. Telf. 93-403.50.44
Esport adaptat a persones amb discapacitat - 3 crèdits
Adreçat a estudiants de la Divisió V i altres facultats
Departament de Didàctica de l'Expressió musical i corporal. Telf. 93-403.50.07
Activitats aquàtiques per a infants de 2 a 8 anys. Curs d'aprofundiment - 2 crèdits
Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Mestre i de la Facultat de Pedagogia
Departament de Didàctica de l'Expressió musical i corporal. Telf. 93-403.50.07
Això era i no era - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Mestres, totes les especialitats
SEDEC/Caps d'estudis Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Física, Ed. Musical, Llengua estrangera i Ed. Especial
Telf. 93-403.51.25/24

Creatividad y sociedad - 2 crèdits
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Telf. 93-403.50.55

Activitats ofertes per CREI (Sants-Mundet)

Anàlisi observacional i diagnòstic - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Avaluació del procés terapèutic: accions i conductes psicoeducatives - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Estratègies educatives amb alumnes amb risc social i escolar A) Aprenentatges curriculars - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Estratègies educatives amb alumnes amb risc social i escolar B) Cultura i educació - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Llengües i marginació: Multilingüisme a l'escola - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Llengües i marginació: Activitats de suport a l'educació - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Llengües i marginació: Col.laboració en centres penitenciaris - 3 crèdits
CREI Sants. Telf. 93.403.50.97
Cursos d'extensió universitària

Desenvolupament de col.leccions a Biblioteques públiques - 2 crèdits
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
El servei d'informació a la biblioteca pública - 3 crèdits
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
Fonts d'Informació en Ciències de la Salut - 3 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Documentació
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet en el món de la informació i la documentació - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Adreçat als estudiants de la UB excepte els de l'ensenyament de Biblioteconomia
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
Digitalització de documents - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
Les revistes electròniques i el seu impacte en la comunitat universitària - 3 crèdits
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Telf. 93-403.57.70
Taller de poesia (castellà) - 4 crèdits
Facultat de Formació del Professorat. Telf. 93-403.50.96
Taller de poesia (català) - 4 crèdits
Facultat de Formació del Professorat. Telf. 93-403.50.96

Activitats de formació permanent de l'ICE

Les activitats de formació permanent desenvolupades per l'ICE (cursos, seminaris i assessoraments) seran considerades com a activitats susceptibles de reconeixement de crèdits, amb una equivalència d'1 crèdit per cada 15 hores.Cal consultar l'oferta específica d'activitats a l'ICE.

Per sol.licitar el reconeixement de crèdits de lliure elecció els estudiants hauran de presentar un certificat d'assistència que serà expedit pel Secretari/a de l'ICE i que especificarà la data d'aprovació de l'activitat per la Comissió Acadèmica de Junta de Govern, l'activitat realitzada, el nombre de crèdits que es poden reconèixer d'acord amb l'esmentada equivalència i el període en que s'ha realitzat l'activitat.

El nombre màxim de crèdits que un estudiant podrà obtenir en una titulació per aquestes activitats serà de 18 crèdits.

  OFERTA DERIVADA DE CONVENIS

L’oferta pel primer semestre del curs 2001-02 de les diferents institucions amb les que hi ha conveni que afecta tots els alumnes de la Universitat de Barcelona és la següent:

American British College
c/ Guillem Tell, 27 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/415.57.57
Fax 93/218.26.06 E-mail ambricol@ambricol.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

El desenvolupament de les habilitats de negocis i socials en cultures diferents - 2 crèdits
Anglés avançat per a estudis empresarials i econòmics - 2,5 crèdits
La escritura de la luz: literatura y fotografía - 2 crèdits

Area d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet
c/ Girona, 10, 2a pl. - 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Telf. 93/402.96.74

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs d'iniciació a la fotografia - 3,5 crèdits
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts
Curs d'iniciació al teatre - 8 crèdits
Curs d'iniciació al cinema - 8 crèdits
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts
Curs de guió cinematogràfic - 3 crèdits
Seminari d'il.luminació en el retrat - 1 crèdit
Seminari de laboratori blanc i negre avançat - 1 crèdit

Àrea d'Educació - Diputació de Barcelona
c/ Compte d'Urgell, 187 - 08036 BARCELONA- Telf. 93/402.21.88

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Història de les artesanies - 2 crèdits
Taller de fusta - 6 crèdits
Serrar i pintar sobre fusta - 4 crèdits
Taller de metall - 8 crèdits
Taller de nines i ninots - 8 crèdits
Motlles d'escaiola - 2,5 crèdits
Titelles i marionetes - 2,5 crèdits
Tècnica del cartró - 8 crèdits
Taller de relligats - 8 crèdits
Reproducció de relligats antics - 4 crèdits
Relligats moderns amb pergamí - 4 crèdits
Estoig, capses i altres objectes - 4 crèdits
Restauració de paper - 4 crèdits
Taller de Tapís - 8 crèdits
Complements de moda - 8 crèdits
Fibres i teixits - 2 crèdits
Història de la indumentària - 2 crèdits
Pintura sobre roba - 8 crèdits
Treballs de retalls (Patchwork) - 4 crèdits
Taller de disseny de moda - 8 crèdits
Taller I patronatge - 8 crèdits
Cuina taller I - 4 crèdits
Cuina pastissera I - 4 crèdits
Nutrició i dietètica I - 2 crèdits
Manipulació, conservació i compra d'aliments - 2 crèdits
Cuina equilibrada - 1 crèdit
Cuina per a patologies - 1 crèdit
Iniciació a la còpia i reproducció de Ceràmica, Vidre i Metall - 8 crèdits
Iconografia Arqueològica - 4 crèdits
Iconografia Pictòrica - 4 crèdits
Documentació Històricoartística de l'obra pictòrica - 4 crèdits
Còpia i reproducció d'objectes d'art - 8 crèdits
Museología - 4 crèdits
Materials adhesius i dissolvents - 2 crèdits
Iniciació a la Conservació i Restauració de Pintura - 8 crèdits
Conservació i Restauració. Materials i Processos: Tela/Oli - 8 crèdits
Tècniques Bàsiques d'Escultura - 8 crèdits
Gemmes de Color - 8 crèdits
Diamant - 8 crèdits
Taller de Ceres - 8 crèdits
Dibuix de Joieria - 8 crèdits
Disseny de Joieria - 8 crèdits
Enquadernació en Tela - 8 crèdits
Manipulats - 8 crèdits
Iniciació al Gravat en Línia - 8 crèdits
Serigrafia Aplicada a la Ceràmica - 8 crèdits
Tècniques de ConstruccióI: Xurros i Pessic - 8 crèdits
Torn Inicial - 8 crèdits

ASETIL - Educación de calle, S.L.
Apartado 3271 - 36280 VIGO - Telf./Fax 986/37.35.37
E-mail asetil@arrakis.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Educador de calle - 6,5 crèdits
Metodología del educador de calle - 8 crèdits
Educación afectivo-sexual para educadores - 8 crèdits
Prevención en drogodependencias - 8 crèdits
Prevención e intervención en malos tratos - 8 crèdits
Educador familiar - 8 crèdits

Tots els cursos són a distància

Asociación Wafae de la lengua y la cultura árabe
c/ Jordi Girona, 1-3, CAMPUS  NORD B-5   08034 BARCELONA
Telf.93.401.60.88

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Lengua y CulturaI - 3 crèdits
La cultura y la sociedad civil de Marruecos - 3 crèdits

Associació Conèixer Catalunya
Rambla Catalunya, 15 - 08007 BARCELONA - Telf.93.412.57.33
Fax 93.317.05.85
E-mail accat@ctv.es

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs d'Història de Catalunya - 2 crèdits

Associació Projecte-Projecte Universitari
Passatge Mercader, 13 – 08008 BARCELONA – Telf. 93/215.15.99 - Fax 93/215.15.95
E-mail assocprojecte@terra.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Intel.ligència Emocional - 2 crèdits
Comunicació i Relacions Interpersonals - 2 crèdits
Dona, Llenguatge i Sexisme - 2 crèdits
Immigració i Diàleg Intercultural - 2 crèdits
Introducció a la Grafologia - 2 crèdits
Competència Social - 3 crèdits
Iniciació al Voluntariat - 1 crèdit

Ateneu Barcelonès - Escola d'Escriptura i Humanitats
c/ Canuda, 6 - 08002 BARCELONA
Telf. 93/317.49.08  Fax 93/317.15.25

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Iniciació a la narrativa - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Fonaments del conte literari - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
1r curs de narrativa (català)* - 6 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
1r curs de narrativa (castellà)* - 6 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
2n curs de conte* - 6 crèdits
2n curs de novel.la* - 6 crèdits
3r curs de conte* - 6 crèdits
3r curs de novel.la* - 6 crèdits
Teoria i pràctica del conte infantil - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Iniciació a la poesia - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
1r curs de poesia* - 6 crèdits
2n curs de poesia* - 6 crèdits
Curs de No ficció* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Iniciació al guió - 2 crèdits
Guió televisiu* - 6 crèdits
Guió de cinema*  - 6 crèdits
Dramatúrgia - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Llengua i estil I* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Llengua i estil II* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Llengua i estil III* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Lengua y estilo I* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Lengua y estilo II* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Lengua y estilo III* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Registres i diàlegs - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Correcció d'estil* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Corrección de estilo* - 4 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Corrección de pruebas - 1 crèdit
El asesor literario (lector profesional) - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
El oficio de editor* - 4 crèdits
Literatura catalana contemporània - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Assaborir la lectura - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Lectura crítica (iniciació a la crítica literària) - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Rainer Maria Rilke. Vida i poesia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
D'Homer a Joyce - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Llegir poesia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
De Cervantes a Unamuno - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
De Delibes a Muñoz Molina - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Literatura hispanoamericana - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Pessoa y la destrucción de la objetividad - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Itineraris de la literatura universal: la introspecció - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Itineraris de la literatura universal: l'absurd - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Els heterodoxos francesos de postguerra - 1 crèdit
Cine i literatura - 1 crèdit
El lletrista de cançons - 1 crèdit
Lectura visual i textual del segle XX - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Arte y espiritualidad en la Edad Media - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyament d'Història
Historia y antropología de las religiones - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments d'Història i Antropologia Social i Cultural
Cal.ligrafia: un art, una ciència - 1 crèdit
Pensar y narrar - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyaments de Filologia
Invitación a la filosofia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de la UB excepte ensenyament de Filosofia

* Activitats anuals

Aula Aegyptiaca. Fundació Privada
c/ Mallorca, 166, Pral. 1a - 08036 BARCELONA
Telf i Fax 93/452.00.40

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Història de les religions a l'antiguitat* - 3 crèdits
Arqueología histórica de la América indígena - 1 crèdit
Los orígenes de israel entre las fuentes bíblicas y la evidencia arqueológica - 1 crèdit

* Activitat anual

Aula d'Estudis Socials
c/ Calàbria, 67, 1r 2a - 08015 BARCELONA  Telf. 93/424.51.51

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs de formació sobre persones amb disminucions (inclou: curs de formació sobre persones amb ceguesa o disminució visual) - 1 crèdit
Curs de formació sobre persones amb disminució física - 1 crèdit
Curs de formació sobre persones amb disminució psíquica - 1 crèdit
Curs d'Economia Social i Gestió en el tercer sector - 3 crèdits

BALAAM
c/ Escoles Pies, 76, pr. 1a - 08017 BARCELONA - Telf. 93/417.13.47

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs de restauració de teixits 1 - 2 crèdits
Curs de restauració de pintura en tela 1 - 1 crèdit
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts
Curs de restauració de pintura mural 1 - 1 crèdit
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts
Curs de restauració de pintura mural 2 - 1,5 crèdits
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts
Curs de restauració de ceràmica 1 - 1 crèdit
Adreçat al estudiants de la UB, excepte els de l'ensenyament de Belles Arts

Centre d'Estudis Gaudinistes
Ptge. Tubella, 20 - 08014 BARCELONA
Telf. 93/490.46.56 - Fax 93/488.35.01 E-mail ceg@tinet.fut.es

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Arte y artesanía de Gaudí - 1,5 crèdits

Centre d'Ortofonia Tulon
c/ Consell de Cent,, 236, 2n 1a - 08011 BARCELONA
Telf. 93/453.79.53  E-mail ctulon@cconline.es

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

La veu: una eina de comunicació, una eina de treball - 2 crèdits

Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona
c/ Mallorca 207, pral. - 08036 BARCELONA
Telf/ i Fax. 93/453.95.07 E-mail club_amics_unesco_bcn@pangea.org

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Els dilluns de Corea i Filipines - 1,5 crèdits
Els dilluns d'Iran i Afganistan - 1 crèdit
Els dilluns d'Hongria - 1 crèdit
Els dilluns del Tibet i Mongòlia - 1 crèdit
Els dilluns de la Xina - 1 crèdit
Els dimarts de l'Àfrica Negra - 1 crèdit
Els dimarts de l'Índia - 1,5 crèdits
Els dimarts de l'Islam - 1,5 crèdits
Els dimarts de Portugal - 1 crèdit
Els dimarts de Turquia - 1 crèdit
Els dimarts de Rússia - 1 crèdit
Els dijous dels Semites i Berbers - 1 crèdit
Els dijous de les Repúbliques Túrquiques - 1 crèdit
Els dijous d'Irlanda - 1 crèdit
Els dijous del Japó - 1 crèdit
Els dijous de Perú - 1 crèdit
Els dijous de Mèxic - 1 crèdit

Club d'immersió Biologia
Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 645 - 08028 BARCELONA
Telf. 93/330.05.30 93/402.14.34 Fax 93/402.14.34 e-mail:cib@cibsub.com

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Iniciació al món submarí - 1 crèdit
Algues i fanerògames marines - 1 crèdit
Biologia marina per no submarinistes - 1 crèdit
Biologia marina per a submarinistes - 1 crèdit

Col.legi Major Bonaigua
c/ Jiménez i Iglesias, 3 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/204.91.08   Fax 93/204.84.55

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

IV curs d'iniciació al voluntariat
- 2,5 crèdits
I curs d'expressió corporal i coordinació musical - 2 crèdits
XXI cicle de tertúlies culturals
- 2 crèdits

Col.legi Major Lestonnac
c/ Aragó, 284 trip – 08009 BARCELONA - Telf. 93/215.99.12 E-mail cmu@lestonnac.net

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Les relacions interpersonals: emocions i conflictes -1 crèdit

Col.legi Major Monterols
C/ Corint, 3 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/201.47.77

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Col.loquis culturals - 1 crèdit

Col.legi Major Pedralbes
Avgda. Pearson, 27-29 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/280.63.13

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Cine-Club - 1 crèdit

Col.legi Major Sagrat Cor
c/ Hort de la Vila, 46 – 08017 BARCELONA - Telf. 93/206.55.00

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Taller de Prevenció en Salut Psicològica - 2 crèdits

Col.legi Major Universitari "La Salle"
c/ Reus, 20 - 08022 BARCELONA - Telf. 93/211.02.28  Fax 93/417.84.02
E-mail info@cmusalle.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Cultura Ecològica i Societat Sostenible* - 3 crèdits
Ètica i moral als nostres temps. Pensament i Problemàtica actual - 3 crèdits
Cicle de Cinema: 50 anys d'història (1945-95)* - 3 crèdits
Iniciació a l'audició musical. VIIIè. Col.loquis Musicals* - 3 crèdits
Club de Borsa "CMU La Salle"* - 3 crèdits

* Activitat anual

Col.legi Oficial de Farmacèutics de la provincia de Barcelona
c/Girona, 64 - 08009 BARCELONA Telf. 93/244.07.10 Fax 93/245.44.31

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Els problemes de salut del segle XXI* - 1,5 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Actualització en ginecologia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Diabetis (matí) - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
5 tallers de nutrició  - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Iniciació al màrqueting farmacèutic i a la visita mèdica  - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
I+D d'una indústria farmacèutica (GMP, GLP,...)  - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Actualització per a farmacèutics titulars (I i II)  - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia

* Activitat anual

Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
Gran Via Corts Catalanes, 751 A, 2n 1a -08013 BARCELONA - Telf. 93/247.86.50 E-mail : copc.b@copc.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Tractament de l'insomni  - 1 crèdit
Mediació familiar  - 1 crèdit
La gestió de conflictes en els centres educatius: La negociació i la mediació  - 1,5 crèdits
Introducció a la psicologia de l'esport  - 1 crèdit
Estils de vida saludables. Esport i autoestima  - 1 crèdit
Intervenció sistèmica en les empreses familiars  - 2 crèdits
Orientació e inserció laboral  - 1 crèdit
Aproximació a l'estudi del consumidor  - 1 crèdit
Áreas de intervención del consultor interno/externo de RRHH  - 1 crèdit

Conservatori Superior de Música del Liceu
La Rambla, 63 - 08002 BARCELONA
Telf. 93 304.11.11  Fax 93 412 48 87
Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.
PLA D'ESTUDIS 1966

Són susceptibles de reconeixement les activitats relacionades a continuació, segons el pla d'estudis 1966, d'acord amb l'equivalència expressada per a cada una d'elles:

Exemple: Clave Cursos 4art, 5è: 9 crèdits (procedeix el reconeixement de 9 crèdits per 4art de clave i de 9 crèdits per 5è de clave)

Instruments de carrera llarga: piano, violí, violoncel
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Cursos 9è, 10è: 12 crèdits
Instruments de carrera curta: arpa, guitarra, viola, contrabaix, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, saxofó, trompa, trompeta, tuba, cant, flauta de bec, trombó, trombó de vares, trombó de pistons, instruments de plectre, tenora, tible, flabiol.
Cursos 3r, 4t: 4,5 crèdits
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Clave
Curs 3r: 6 crèdits
Cursos 4t, 5è: 9 crèdits
Orgue
Cursos 3r, 4t, 5è: 6 crèdits
Cursos 6è, 7è: 9 crèdits
Harmònium, acordió
Curs 5è: 6 crèdits
Percussió
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Curs 5è: 9 crèdits
Acompanyament
Curs 2n: 4,5 crèdits
Curs 3r: 6 crèdits
Harmonia
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Contrapunt
Curs 1r: 6 crèdits
Curs 2n: 9 crèdits
Fuga
Curs únic: 9 crèdits
Composició/instrumentació
Cursos 1r, 2n, 3r, 4t: 9 crèdits
Pedagogia especialitzada
Curs únic: 4,5 crèdits
Direcció d'orquestra
Cursos 1r, 2n, 3r: 6 crèdits
Direcció coral
Cursos 1r, 2n, 3r: 4,5 crèdits
Música de cambra
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Conjunt instrumental
Cursos 1r,2n: 4,5 crèdits
Elements d'acústica - 1 crèdit
Formes musicals - 4,5 crèdits
Història de la cultura i l'art
Cursos 1r, 2n: 3 crèdits
Història de la música
Cursos 1r, 2n: 3 crèdits
Estètica musical
Cursos 1r, 2n: 3 crèdits
Etnomusicologia
Cursos 1r, 2n, 3r: 4,5 crèdits
Cant Gregorià i Rítmica i Paleografia
Curs 1r: 4,5 crèdits
Musicologia
Cursos 1r,2n,3r: 4,5 crèdits

L'aula de música moderna i jazz

Teoria
I,II,III,IV,V,VI nivells: 1 crèdit per nivell
Harmonia modal
1 nivell: 1 crèdit
Harmonia no funcional
1 nivell: 1 crèdit
Educació de l'oïda
I,II,III,IV,V,VI nivells: 1 crèdit per nivell
Conjunt instrumental
I,II,III,IV nivells: 1 crèdit per nivell


ESTUDIS DE GRAU MITJÀ LOGSE.
 
Són susceptibles de reconeixement les activitats relacionades a continuació, segons els estudis de Grau Mitjà LOGSE, d'acord amb l'equivalència expressada per a cada una d'elles:
QUADRES PER MODALITATS O ESPECIALITATS
 
ESTUDIS MODALITAT A : INSTRUMENTS MELÒDICS DE CONJUNT + ACORDIÓ + ARPA
 
PRIMER CICLE
Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

1er cicle Primer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

1er cicle Segon curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits

SEGON CICLE

Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

2on cicle Tercer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 4,5 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

2on cicle Quart curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 4,5 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
TERCER CICLE
Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

3er cicle Cinquè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits
Instruments melòdics de conjunt + acordió + arpa

3er cicle Sisè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Orquestra / Conjunt instrumental 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits


ESTUDIS MODALITAT B: INSTRUMENTS POLIFÒNICS SOLISTES + VIOLA DE GAMBA + INSTRUMENTS HISTÒRICS

PRIMER CICLE

Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

1er cicle Primer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

1er cicle Segon curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
 

SEGON CICLE

Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

2on cicle Tercer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

2on cicle Quart curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits

 

TERCER CICLE

Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

3er cicle Cinquè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Música de cambra 4,5 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits
Instruments polifònics solistes + viola de gamba + instruments històrics

3er cicle Sisè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Música de cambra 4,5 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits


ESTUDIS MODALITAT C : CANT

PRIMER CICLE

Cant

1er cicle Primer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Cant

1er cicle Segon curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits

 

SEGON CICLE

Cant

2on cicle Tercer curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits
Cant

2on cicle Quart curs

Instrument principal 6 crèdits
Llenguatge musical + harmonia 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Assignatura optativa 1,5 crèdits

 

TERCER CICLE

Cant

3er cicle Cinquè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits
Cant

3er cicle Sisè curs

Instrument principal 6 crèdits
Harmonia + contrapunt + anàlisi + forma 6 crèdits
Música de cambra 3 crèdits
Llengües estrangeres 3 crèdits
Història de la Música 4,5 crèdits
Assignatures optatives Fins a 3 crèdits


QUADRES RESUM PER ASSIGNATURES

INSTRUMENT PRINCIPAL

Totes les modalitats

Primer curs 6 crèdits
Segon curs 6 crèdits
Tercer curs 6 crèdits
Quart curs 6 crèdits
Cinquè curs 6 crèdits
Sisè curs 6 crèdits

 

LLENGUATGE MUSICAL + HARMONIA

Totes les modalitats

Primer curs 6 crèdits
Segon curs 6 crèdits
Tercer curs 6 crèdits
Quart curs 6 crèdits
HARMONIA + CONTRAPUNT + ANÀLISI + FORMA

Totes les modalitats

Cinquè curs 6 crèdits
Sisè curs 6 crèdits

 

ORQUESTRA / CONJUNT INSTRUMENTAL

Modalitat A

Primer curs 3 crèdits
Segon curs 3 crèdits
Tercer curs 4,5 crèdits
Quart curs 4,5 crèdits
Cinquè curs 6 crèdits
Sisè curs 6 crèdits

 

MÚSICA DE CAMBRA

Segons modalitat

Primer curs (B) 3 crèdits
Segon curs (B) 3 crèdits
Tercer curs (totes) 3 crèdits
Quart curs (totes) 3 crèdits
Cinquè curs A i C 3 crèdits
B 4,5 crèdits
Sisè curs A i C 3 crèdits
B 4,5 crèdits

 

LLENGÜES ESTRANGERES

Modalitat C

Primer curs 3 crèdits
Segon curs 3 crèdits
Tercer curs 3 crèdits
Quart curs 3 crèdits
Cinquè curs 3 crèdits
Sisè curs 3 crèdits

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Totes les modalitats

Cinquè curs 4,5 crèdits
Sisè curs 4,5 crèdits

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Totes les modalitats

1er, 2n, 3r, 4rt 1,5 crèdits
5è i 6è Fins a 3 crèdits

 

Creu Roja de Catalunya
c/ Joan d’Austria, 120-124 – 08018 BARCELONA – 93/300.65.65

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Formació social - 2,5 crèdits
Refugiats i immigrants: desplaçaments humans a l'actualitat - 1 crèdit
Gent gran i intervenció des del voluntariat - 1 crèdit
Les persones amb discapacitats i la intervenció des del voluntariat - 1 crèdit
Formació de formadors per a la intervenció social - 2,5 crèdits
Atenció sanitària immediata (nivell I) - 2,5 crèdits
Atenció sanitària immediata (nivell II) - 3 crèdits
Salut comunitària: Sida, sexualitat i drogues - 1 crèdit
Auxiliar sanitari de transport - 5,5 crèdits
El voluntariat i el medi ambient - 1 crèdit
Cooperació i desenvolupament - 1 crèdit
Jornades de reflexió sobre la no violència - 1 crèdit
Prevenció de la violència en joves - 1 crèdit
Educació per a la pau - 1 crèdit
Participació infantil - 1 crèdit
XI Seminari sobre la regulació jurídica internacional dels conflictes armats - 1 crèdit

DEPANA
St. Salvador, 97, baixos - 08024 BARCELONA
Telf.. 93/210.46.79 - Fax 93/285.04.26

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

VII Curs de Dret i Medi Ambient - 1 crèdit
II Curs de fauna invisible - 1 crèdit
Curs d'introducció a la ornitologia - 1,5 crèdit

E.C.O.R.E. Escola de conservació i restauració d'obres d'art
Rda. Universitat, 33, entresol 2a - 08007 BARCELONA
Telf.. 93/301.54.99 E-mail ecore@eresmas.com

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Introducció pràctica a la conservació i restauració de pintura a l'oli sobre tela - 2,5 crèdits
Introducció pràctica a la conservació i restauració de moble i policromia sobre taula - 2,5 crèdits
Introducció pràctica a la conservació i restauració de material arqueològic (metall, vidre i ceràmica) - 2,5 crèdits

Editorial L'Avenç
c/ Consell de Cent, 278, 1e 2a - 08007 BARCELONA - Telf. 93/488.34.82

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

VI Congrés internacional d'Història local de Catalunya - 1 crèdit

Escola d'Antiquaris (C.E.N.P.)
c/ Pau Claris, 169 - 08037 BARCELONA - Telf. 93/215.18.11

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Història de les arts decoratives fins al renaixement (I) - 4 crèdits
Història del moble (I): des dels orígens fins a 1650 - 4 crèdits

Escola de Fotografia GRISART
C/ Còrsega 415, 2n pis – 08037 BARCELONA – Telf. 93/457.97.33
http://www.grisart.com  E-mail info@grisart.com

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs general de fotografia I - 8 crèdits
Curs general de fotografia II
- 8 crèdits
Curs d'il.luminació i fotografia publicitària
- 4,5 crèdits
Curs de reportatge fotogràfic
- 3 crèdits
Curs de sistema de zones
- 1 crèdit
Curs superior de laboratori blanc/negre
- 1 crèdit
Curs de fotografia digital - 2,5 crèdits
Curs bàsic de fotografia
- 2,5 crèdits
Escola oficial d'idiomes
Av. Drassanes, s/n - 08001 BARCELONA - Telf. 93/324.93.30 Fax 93/324.93.51

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Berlín: itinerari històric, literari i artístic pel segle XX (Landeskunde)* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua alemanya corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Alemany per a professions del turisme* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua alemanya corresponent al 3r curs de l'EOI o equivalent
Curs d'introducció a la traducció: Alemany-Espanyol - 2,5 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua alemanya corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Loud and clear. A pronunciation course for advanced students* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Talking about films: improve your conversation skills - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Talking about issues in pop music* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 5è curs de l'EOI o equivalent
Understand once and for all. The media in the classroom* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Anglès bàsic per al turisme* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 2n curs de l'EOI o equivalent
Problems in translation: English into Spanish - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua anglesa corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
Parler pour parler* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua francesa corresponent al 3r curs de l'EOI o equivalent
Francès per al turisme. El guiatge turístic* - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua francesa corresponent al 2n curs de l'EOI o equivalent
La cançó grega contemporània (des de la 2a guerra mundial fins als nostres dies)* - 1,5 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua grega corresponent al 4t curs de l'EOI o equivalent
El llenguatge dels mitjans de comunicació russos - 2 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua russa corresponent al 3r B de l'EOI o equivalent
Llengua russa per al turisme i l'hoteleria - 1,5 crèdits
Adreçat a alumnes amb un nivell mínim de llengua russa corresponent al 3r curs de l'EOI o equivalent

* Reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Facultat de Teologia de Catalunya: Assignatures de primer i segon cicle del pla
d’estudis
c/ Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - 93/454.16.00 E-mail Teologia@jet.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Introducció al nou testament - 6 crèdits
El misteri de Déu* - 9 crèdits
Cristologia* - 7,5 crèdits
Sinoptics - 6 crèdits
Antropologia teològica I - 6 crèdits
Pentateuc - 4,5 crèdits
Història de l'esglesia contemporània - 4,5 crèdits
Eclesiologia - 6 crèdits
Significat i missió del llibre de l'apocalipsi - 3 crèdits
Les tradicions bíbliques en temps de Jesús - 3 crèdits

*
Activitat anual

Farmacèutics Mundi
c/ Milà i Fontanals, 13 – 08205 SABADELL - Telf. 93/712.45.43

Aquesta activitat s'oferta únicament als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia amb el requisit de que
tinguin superada l'assignatura de Química Farmacèutica

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

La gestió del medicament en les emergències i la cooperació internacional - 5 crèdits

Federació Farmacèutica, S. Coop. C.L.
c/ Ausias March 101-103 - 08013 BARCELONA

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Escaparatisme pràctic. Fidelització de clients i imatge de l'Oficina de Farmàcia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Comunicació i consells a l'Oficina Farmàcia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Problemes relacionats amb els medicaments - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Les consultes més freqüents sobre proves analítiques - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Consell farmacèutic (en patologia vascular i en teràpies complementàries) - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Tallers de Dietètica - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Formulació Magistral - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Tallers d'Ortopèdia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Comptabilitat pràctica i rendibilitat de l'Of. Farmàcia - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Fiscalitat a l'Oficina de Farmàcia i de gestió de personal - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia
Tallers d'Acció Comercial II - 1 crèdit
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Farmàcia

Federació de Sords de Catalunya
Hotel d’Entitats. Pere Vergés 1, 7è pis – 08020 BARCELONA – Telf. 93/278.18.42

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Llengua de signes catalana (nivells I, II, III i IV) - 8 crèdits per cada nivell
Els estudiants podran reconèixer un màxim de 16 crèdits en una titulació per la realització d'aquests cursos

Filmoteca de la Generalitat de Catalunya (EAOEF)
Av. Sarrià, 33 - 08029 BARCELONA - (Cinema Aquitània)

Informació i telèfon de contacte: Jordi Ventura Telf. 93/410.75.90 (tarda de 17 a 22h)

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Aula de Cinema - 4 crèdits
Activitat anual

Fundació Ausias March
Avgda. Baró de Càrcer, 40 - 46001 VALENCIA - Telf. 96/3519676

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Simposi Internacional. Itàlia i la Corona d'Aragó - 1,5 crèdits
VII Congrés de pensament. Globalització - 1,5 crèdits
XIV Encontre d'Escriptors. La generació de la República i la generació dels Octubre - 1,5 crèdits
X Congrés de Mitjans de Comunicació. Internet - 1,5 crèdits

Fundació Balmesiana 
c/ Duran i Bas, 9 - 08002 BARCELONA
Telf. 93/302.68.40 - Fax 93/317.04.98 E-mail secretaria@balmesiana.org

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Crecer en la virtud - 1 crèdit
Teologia - 2 crèdits
Teología espiritual: la santidad y sus dificultades - 2 crèdits
Sagrada escriptura: el nou testament - 1 crèdit
Introducción al griego - 4 crèdits
Metafísica del hombre - 1 crèdit

Fundació Flor Lara
c/ Diputació, 333, bis, entsol.- 08009 BARCELONA - Telf. 93/533.05.86
Email: flor-lara@monta.net

Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Introducció a la LSC i Comunitat Sorda - 2 crèdits

Fundació Internacional Olof Palme
C/ Aribau, 63. 1r 2a - 08011 BARCELONA - Telf. 93/451.54.72  Fax 93/451.77.46
Curs ofertat per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Segle XXI i paritat universal - 1 crèdit
La participació pública en els processos ambientals - 1 crèdit
Fundació Lluís Espinal
C/ Roger de Llúria, 13 - 08010 BARCELONA - Telf. 93/317.23.38   Email: espinal@redestb.es/ http://www.fespinal.com

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Tertulia mensual: Primera plana (claus de lectura de les notícies del mes) - 1 crèdit
Cinema i societat - 1 crèdit
Pau, educació i ciutadania - 1 crèdit
La unió europea: europroblemes - 1 crèdit
El segle de la violència - 1 crèdit
L'apocalipsi: una espiritualitat de resistència - 1 crèdit
Economia i ecologia - 1 crèdit
El repte de la convivència (Immigrants a Catalunya) - 1 crèdit
Una esquerra globalitzada. El fòrum social mundial de Porto Alegre - 1 crèdit
Ells s'ho han buscat: els sense sostre - 1 crèdit

Fundació Privada Adana
c/ Muntaner, 250, pral. 1a - 08021 BARCELONA
Telf. 93/241.19.79 - Fax 93/241.19.77

Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Curs de formació sobre el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Abordatge cognitiu-conductual - 2 crèdits
Curs: el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat i el seu tractament: les reeducacions psicopedagògiques des de l'abordatge cognitiu-conductual - 1 crèdit

Fundació UB Mèdia
c/ Brusi, 61 - 08006 BARCELONA   Telf. 93.414.44.49 / 93.200.37.77
Email: ubenlinia@ubmedia.ub.edu  http:www.ubenlinia.ub.edu  
Cursos ofertats per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

UB crèdits en línia

Economia per a no economistes - 6 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els estudiants dels ensenyaments de la Divisió II (Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials)(Acord Comissió Acadèmica de Junta de Govern de data 13-12-01).
Ansietat davant els exàmens i altres situacions d'estrès. Estratègies d'afrontament psicològiques - 6 crèdits
Ciutadania i gènere - 6 crèdits
Comerç electrònic - 6 crèdits
Crisis i conflictes actuals - 6 crèdits
El centre de l'univers grec - 6 crèdits
Escriure bé: tècniques d'escriptura i composició de textos - 6 crèdits
Introducció a l'Estadística - 4,5 crèdits
Adreçat a tots els estudiants de la UB excepte els estudiants dels ensenyaments de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (Acord Comissió Acadèmica de Junta de Govern de data 13-12-01)
Reading on line. Tècniques d'aproximació al text en anglès - 3 crèdits
Salut i estils de vida - 6 crèdits

UB mèdia intro

Word 2000 - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Access 2000 - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Internet - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Iniciació a la creació de planes web - 3 crèdits (crèdits informàtics)
Introducció i ús del correu electrònic: outlook, eudora i pegasus - 3 crèdits (crèdits informàtics)

UB-Mèdia-Ensenyament Obert

Nutrició, alimentació i salut - 6 crèdits
Impacte de la contaminació en l'ambient i la salut - 6 crèdits
Educació bàsica d'adults - 6 crèdits


Fundació Solidaritat UB
c/ Balmes, 21 - BARCELONA - Telf. 93/403.55.38
http://www.ub.es/solidaritat/

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Tibet: conflicte al sostre del món - 1 crèdit
L'altra cara de la guerra contra les drogues: conreus de coca, militarització i mobilitzacions camperoles - 1 crèdit
Amèrica llatina: economia, política i societat - 1 crèdit
Immigració i realitat magribina - 2 crèdits
Iniciació al voluntariat - 1 crèdit
Voluntariat i cooperació internacional - 2 crèdits
Voluntariat i medi ambient  - 2 crèdits
Voluntariat, pau i drets humans - 2 crèdits
Voluntariat i immigració - 3 crèdits

Galanthus
c/ Villarroel, 43, àtic - 08011 BARCELONA - Telf. 93 4542567 i 972 485234
E-mail: galanthus@wanadoo.es

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Curs de rapinyaires ibèrics - 1 crèdit
Curs de biologia marina de la mediterrània occidental - 1 crèdit
Curs de fauna i flora urbana de la ciutat de Barcelona - 1 crèdit
Curs de dibuix científic aplicat a la botànica - 1 crèdit
Curs de dibuix científic aplicat als mamífers - 1 crèdit

Institut Alemany de Barcelona "Goethe-Institut"
c/ Manso, 26-28 - 08015 BARCELONA - Telf. 93/292.60.06 Fax 93/292.60.08

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Cursos d'alemany per a l'empresa - 4,5 crèdits
Curs de traducció - 1,5 crèdits
Curs de conversa - 1,5 crèdits
Bücher über die man spritcht (Parlem de llibres) Cicle I - 2 crèdits

Institut Català d'Antropologia
c/ Urgell, 259 - 08036 BARCELONA - Telf./Fax 93/321.22.59

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Culturas enseñadas, culturas aprendidas : Retos y mitos de la educación intercultural - 1 crèdit
Identitat i territori. La lluita dels aborígens d'Austràlia - 1 crèdit
Etnohistoria y género. Las mujeres indígenas mexicanas - 1 crèdit

Institut Català de la Mediterrània d'estudis i cooperació
c/ Girona, 20, 5è - 08010 Barcelona - Telf.- 93/ 2449850 - Fax 93/2470165                    E-mail: picm0020@correu.gencat.es

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Islam plural - 2 crèdits

Institut de Cultura de Barcelona- Arxiu històric de la Ciutat
Casa de l'Ardiaca-Sta Llúcia, 1 - 08002 Barcelona - Telf. 93/318.11.95

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Gòtic i neogòtic a la ciutat de Barcelona - 1,5 crèdits

Institut d'Estudis Catalans
c/ del Carme, 47 - 08011 BARCELONA  Telf. 93/270.16.20 - Fax 93/270.11.80

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

SECRETARIA CIENTÍFICA

Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània - 1 crèdit
Terratrèmols i temporals de llevant - 1 crèdit 
Curs de formació avançada per a correctors de textos (2a edició) - 4 crèdits

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA (Secció de Microbiologia)

12è curs avançat d'ecologia microbiana - 2,5 crèdits
Adreçat a estudiants de segon cicle
Simposi: Noves fronteres en ecologia microbiana - 1 crèdit

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
c/ Comte d’Urgell 187 – 08036 BARCELONA – Telf. 93/321.23.94

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Curs d'iniciació a la fotografia - 4 crèdits
Macro: Fotografia d'aproximació - 5,5 crèdits
Tractament bàsic de la imatge digital - 2,5 crèdits
Fotografia d'autor - 2 crèdits
Escriure sobre fotografia - 2 crèdits
Positivat amb procediments antics - 2,5 crèdits
Conservació i organització de col.leccions fotogràfiques - 1 crèdit

Institut del Teatre
Pca.Margarita Xirgu, s/n - 08004 Barcelona - Telf. 93 2273900  Fax 93 2273939
E-mail: i.teatre@diba.es

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Crítica teatral I* - 9 crèdits
Història dels estils I - 4,5 crèdits
Història general de la música - 4,5 crèdits
Dramatúrgia I - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica I - 4,5 crèdits
Teoria dramàtica I - 4,5 crèdits
Cultura i mites - 4,5 crèdits
Antropologia i sociologia teatral - 9 crèdits
Història de l'escenografia I - 4,5 crèdits

*Activitat anual

Institut Francès de Barcelona
C/ Moia, 8 - 08006  BARCELONA  Telf.93/567.77.70 / Fax 93/567.77.77
E-mail: cours@institutfrances.org

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Conversation - 2 crèdits (45 hores) / 4,5 crèdits (90 hores)
Français des affaires - 4,5 crèdits
Français des affaires débutant - 4,5 crèdits
Français juridique - 4,5 crèdits
Grammaire et perfectionnement de l'écrit - 2 crèdits
Histoire de l'art - 2 crèdits
Littérature - 2 crèdits
Traduction castillan/français - 2 crèdits (45 hores) / 4,5 crèdits (90 hores)
Traduction catalan/français - 2 crèdits

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Av. de l’Estadi s/n (Anella Olímpica) - 08038 BARCELONA - Telf. 93/425.54.45

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Art i esport - 1,5 crèdits
L'esport i la seva pràctica en la discapacitat psíquica - 2 crèdits
Antropologia de l'esport contemporani - 3 crèdits
Pautes per a la creació d'una empresa- 3 crèdits
Iniciació a l'esgrima i aplicacions educatives
- 3 crèdits
Iniciació a la capoeira
- 3 crèdits
Iniciació a l'aeròbic esportiu
- 3 crèdits
Iniciació al pàdel
- 1,5 crèdits
Aplicacions de l'excel al rendiment esportiu
- 3 crèdits
L'entrenament de la força en els esports col.lectius
- 3 crèdits
L'alimentació i l'activitat física en la menopausa i l'osteoporosi
- 3 crèdits
Streching global activo
- 1,5 crèdits
Prescripció d'exercici per a la salut
- 3 crèdits
Sistemes complexos i esport
- 2 crèdits
7è Congrés d'activitats aquàtiques i gestió esportiva
- 1 crèdit
Especialització sobre la utilització del medi aquàtic en disminuïts psíquics
- 2 crèdits

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/454.19.63 - Fax 93/323.73.73
E-mail: secretaria@iscreb.org

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Pedagogia de la religió - 2 crèdits
Fé i raó - 2 crèdits
Moral fonamental - 2 crèdits
Introducció a l'Antic Testament - 3 crèdits
Educació per a la Justícia i la pau - 2 crèdits
Teologia de les missions - 2 crèdits
Sectes - 1 crèdit
Art, Biblia i Símbol a les civilitzacions antigues - 1 crèdit
Decisions al final de la vida - 1 crèdit
Les religions del món II - 1 crèdit
Metafísica - 2 crèdits
Pentateuc - 2 crèdits
Història de la Filosofia I - 2 crèdits
Teologia fonamental* - 6 crèdits

* Activitat anual

Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco. Centre Teològic Salesià
Martí-Codolar: Assignatures de la llicenciatura i diplomatura en Ciències Religioses 

Avgda. Cardenal Vidal i Barraquer, 1. - 08035 BARCELONA
Tel. 93/429 18 03 - Fax. 93/420 88 17  E-mail iscr.codolar@sdbbcn.com

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Humanismes I i II* - 6 crèdits
Pedagogia - 3 crèdits
Pentateuc-Històrics - 3 crèdits
Cristologia I i II* - 6 crèdits
Teologia moral i fonamental - 3 crèdits
Teologia vida consagrada - 3 crèdits
Teologia pastoral - 3 crèdits
Pedagogia de la Religió I - 3 crèdits
Metodologia del treball - 1,5 crèdits
Fenomenologia religió - 3 crèdits
Psicologia religiosa evolutiva - 3 crèdits
Fenomenologia joventut - 3 crèdits
Catequètica III - 3 crèdits
Mètode teològic - 3 crèdits
Seminari de Pastoral - 3 crèdits

*Activitat anual

Institut Univ. de Ciència i Tecnologia
c/ Alvarez de Castro, 63 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telf. 93/579.34.32 - Fax 93/570.57.45 - E-mail  labquim@iuct.com  

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Curs superior en cromatografia de gasos - 6,5 crèdits

La Formiga.com
c/ Regomir, 3. Pati Llimoma. 08002-Barcelona Tel/fax: 93/268 47 00 
E-mail laformiga@telepolis.com 

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Introducció a la mediació intercultural - 4 crèdits
Mons xinesos - 2 crèdits

LOGOSS
Telf./ 953.29.45.05 - 902.15.31.30 - Fax 953.29.41.24
E-mail formacio@logoss.net 

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Urgencias y emergencias para personal sanitario - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Geriatria y gerontologia. Atención integral al anciano - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Urgencias, emergencias y catástrofes sanitarias II (politraumatizado) - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
La atención al menor: un enfoque desde el trabajo social y la psicologia - 8 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Actualización didáctica - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Patologías de la columna vertebral - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Farmacología aplicada - 8 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Modalidades contractuales y seguridad social - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Treball Social
Psiquiatria: salud mental - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV
Pediatria y puericultura. Atención integral al niño (I) - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV
Educación física y su didáctica - 6,5 crèdits
Pediatria y puericultura. Atención integral al niño (II) - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV
Creación de Empresas. Guía para su puesta en marcha - 6,5 crèdits
La formación del profesor tutor como orientador - 8 crèdits
Biologia celular - 6,5 crèdits
Adreçats als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió IV i Biologia

Cursos a distància.

MEGATRAINING, S.A.
Avda. Diagonal, 618, 1º- 08021 BARCELONA - Telf./ 93.201.00.00 - Fax 93.201.47.29

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 2001-2002

Curs MOC-2151. Ms Windows 2000 Network & Operating System Essentials - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Curs MOC-2152. Implementing Ms Windows 2000 Professional & Server - 1,5 crèdits (crèdits informàtics)
Curs MOC-2153. Implementing a Ms Windows 2000 Network Infrastructure - 1,5 crèdits (crèdits informàtics)
Curs MOC-2154. Implementing and Administering Ms Windows 2000 Directory Services - 1,5 crèdits (crèdits informàtics)
Curs MOC-1561. Designing a Ms Windows 2000 Directory Services Infrastructure - 1 crèdit (crèdits informàtics)
Curs MOC-2150. Designing a Secure Ms Windows 2000 Network - 1,5 crèdits (crèdits informàtics)
Curs MOC-1562. Designing a Ms Windows 2000 Networking Services Infrastructure - 1 crèdit (crèdits informàtics)

Museu de Ceràmica de l' Institut de Cultura de Barcelona
Avda. Diagonal, 686 Palau R Pedralbes - 08034 Barcelona - Telf. 93 2010000
Fax 93 2014729

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Història de la ceràmica espanyola - 1 crèdit

OMNIUM CULTURAL
c/ Montcada, 20, pral. Palau Dalmases - 08003 Barcelona - Telf. 93/319.80.50
E-mail: oc@omniumcultural.org

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Curs d'Història de Catalunya. Cicle I - 1 crèdit

Salut, Educació i Comunitat (SEIC)
c/ Casanova, 96, pral. 2a - 08011 BARCELONA
Telf. 93/451.60.99 - 93/453.48.08 - Fax 93/451.60.99 E-mail:seic@arrakis.es

Curs ofertat per al primer semestre – curs 2001-2002

Expert en anàlisi de contaminació ambiental - 8 crèdits

Secretaria General de Joventut
c/ de Calàbria, 147 - 08015 BARCELONA
Telf. 93/483.83.54  Fax 93/483.83.59 E-mail: KSDJ000I@correu.gencat.es
PW:http://cultura.gencat.es/joventut

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 2001-2002

Cursos organitzats per les Escoles d'Educadors en el lleure Infantil i Juvenil reconegudes per la Secretaria General de la Joventut d'acord amb el Decret 213/87 de 9 de juny.

Curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits
Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits

Per formalitzar el reconeixement de crèdits de lliure elecció, un cop superats els cursos, s'haurà de presentar el diploma expedit per la Secretaria General de Joventut.

SETEM Catalunya
c/ Bisbe Laguarda, 4 - 08001 BARCELONA
Telf. 93/441.53.35 - Fax 93/443.20.69   E-mail catalunya@setem.org   http://www.setem.org/catalunya

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 2001-2002

Els reptes de la immigració a la nostra societat - 1 crèdit
Introducció a la cooperació internacional - 1,5 crèdits

SM, Sistemas Medioambientales, S.L.
Bailen, 234, entsol. 2-3a - 08037 BARCELONA
Telf. 93/285.70.82 - Fax 93/285.72.45 - E-mail  sm@sct.ictnet.es

Els cursos s'imparteixen al c/ Joan Obiols, 11-13, baixos - 08034 BARCELONA Telf. 93/280.09.90

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 2001-2002

Medi Ambient a la Indústria - 2 crèdits
Medi Ambient i Societat - 2 crèdits
Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals - 2 crèdits
Adreçat als estudiants de la UB, excepte els dels ensenyaments de la Divisió III i IV
 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
c/ St. Pere Més Baix, 7 - 08003 BARCELONA
Telf. 93.268.79.09 - Fax  93.315.10.22  E-mail Ana.camps@cuimpb.es        http://www.cuimpb.es

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 2001-2002

Govern local i organització territorial: subsidiarietat i descentralització a Catalunya i Espanya - 1,5 crèdits
El govern local davant el nou dret urbanístic - 1,5 crèdits
Què passa al Mediterrani? Geopolítica i desequilibris econòmics i socials - 1,5 crèdits
Moviments socials i globalització - 1,5 crèdits
Curs magistral: Economia urbana - 2 crèdits

WAE Associació d'alumnes de la UB
Hotel d'Associacions de la UB -  Gran via, 585 - 08007 BARCELONA
Telf. 93.439.18.84 / 93.217.60.77 Fax 93/419.01.66
E-mail  formacion@fundacion-wae.org      http://www.fundacion-wae.org

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 2001-2002

Salut, seguretat i primers auxilis - 3 crèdits
Malalties i dolències per manca d'exercici físic - 2 crèdits
Trastorns psicològics- 1 crèdit
Nutrició, alimentació i consum - 2 crèdits

CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS I ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

A) CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS

Es reconeixerà el nombre de crèdits establert oficialment per la universitat organitzadora per a les diverses activitats. En cas que la dedicació al curs s'expressi no en crèdits sinó en hores, caldrà aplicar l'equivalència prevista a l'apartat II.6 de la Normativa de crèdits de lliure elecció. El reconeixement de crèdits per a aquestes activitats es realitzarà sempre en el cas d'universitats públiques amb les quals hi hagi una pràctica de reciprocitat. No obstant això en el cas de cursos que ofereixen aquestes universitats emparats per un conveni amb la UB, la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern fixarà en tots els casos les equivalències en funció del conveni. En el cas d'universitats privades i centres adscrits caldrà establir prèviament un conveni.

B) ACTIVITATS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA O SEMIPRESENCIALS

Institucions que oferten cursos a distància o semipresencials:
- Fundació Privada UB Mèdia
- Gabinet d'Orientació Universitària/Fundació privada UB Mèdia
- Asetil - Educación de Calle, S.L.
- LOGOSS

C) ACTIVITATS MUSICALS

1) Corals i orquestres de la UB:

Procedeix el reconeixement de 4,5 crèdits de lliure elecció per la participació activa en corals i orquestres de la Universitat de Barcelona, els seus centres adscrits o els seus col.legis majors, en el cas que la dedicació anual sigui igual o superior a 60 hores.

Si l'activitat té una dedicació inferior, només es podrà reconèixer com a crèdits de lliure elecció si està aprovada per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern com a activitat específica, amb la corresponent equivalència, i consta a la corresponent publicació.

2). També podeu consultar l'oferta d'activitats musicals en base al conveni amb el Conservatori Superior de Música del Liceu

* El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.


D) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

S'inclouen en aquest grup les activitats artístiques desenvolupades en grups de teatre i dansa de la Universitat de Barcelona o altres que es puguin dur a terme a la Universitat de Barcelona, els seus centres adscrits o els seus col.legis majors.

Es podran reconèixer 4,5 crèdits de lliure elecció per la participació activa en aquests grups, en el cas que la dedicació anual sigui igual o superior a 60 hores. En el cas que  l'activitat tingui una dedicació inferior, només es podrà reconèixer com a crèdits de lliure elecció si està aprovada expressament per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern amb la seva equivalència en crèdits i consta a la corresponent publicació.

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir en una TITULACIÓ en base a activitats artístiques serà de 18 crèdits.

E) CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ INFORMÀTICS

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant pot obtenir en una titulació sobre la base de
crèdits informàtics és 18.

F) ESTUDIANTS ERASMUS, SÒCRATES, TEMPUS, ETC…

Les assignatures i els cursos d'idiomes superats en el marc de programes oficials d'intercanvi internacional i que no estiguin inclosos en l'obligatorietat o optativitat del pla d'estudis seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció d'acord amb l'equivalència 10 hores = 1 crèdit.

Aquest reconeixement serà realitzat pel cap d'estudis de l'ensenyament i es pot referir únicament a les assignatures la realització de les quals hagi estat autoritzada prèviament d'acord amb el procediment establert.

G) PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS.

D'acord amb la Normativa actual de pràctiques en empreses, cal especificar als convenis corresponents, entre altres punts, el nombre de crèdits de lliure elecció per reconèixer les activitats que es duran a terme i el professorat que realitzarà la tasca de tutorització.

El nombre màxim de crèdits per conveni, en cas de reconeixement de crèdits de lliure elecció, és 9. Els caps d'estudis autoritzaran, si escau, el reconeixement de crèdits a partir de l'informe elaborat pel tutor responsable respecte del compliment del programa d'activitats previst.

H) PRÀCTIQUES HOSPITALÀRIES

Pràctiques realitzades únicament en hospitals de la UB i  associats i pràctiques en àrees bàsiques de salut associades a la UB, d’acord amb el procediment d’oferta i adjudicació de places que, a proposta de les divisions, estableixi la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern.

El centre al qual estigui adscrit l’ensenyament farà pública la convocatòria en el mes de maig i obrirà un termini de presentació de sol.licituds dels alumnes interessats.

Aquestes activitats seran reconegudes en crèdits:
- oferta semestral o d'estiu: 6 crèdits i s’hauran de realitzar com a mínim 120 hores.
-
oferta anual: 12 crèdits i s’hauran de realitzar com a mínim 240 hores.

El nombre màxim de crèdits que un estudiant podrà obtenir en una titulació en base a aquestes  activitats serà, en cada cas, el que s’indica per a cada ensenyament:

CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 6 crèdits
FARMÀCIA 24 crèdits
INFERMERIA 12 crèdits
MEDICINA 30 crèdits
ODONTOLOGIA 24 crèdits
PODOLOGIA 12 crèdits
PSICOLOGIA 18 crèdits

L’alumnat haurà de sol.licitar el reconeixement de crèdits amb un certificat oficial expedit i signat pel responsable del servei on hi constarà el nombre d’hores, tipus d’activitat, període, horari, lloc on es realitza, signatura i segell.

El reconeixement de crèdits serà formalitzat pel Cap d’estudis de l’ensenyament que cursa l’estudiant, en base als crèdits especificats en aquest procediment per a cada tipus d’activitat.

Oferta per al primer semestre - curs acadèmic 2001-2002

Pràctiques en hospitals universitaris i associats (semestral) - 6 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
Pràctiques en hospitals universitaris i associats (anual) - 12 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
Vivència clínica en atenció primària (ABS) (semestral) - 6 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52
Vivència clínica en atenció primària (ABS) (anual) - 12 crèdits
Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Medicina
Facultat de Medicina Telf. 93 - 403.52.50/403.52.52

IDIOMES CURSATS A L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS O EQUIVALENTS

Requisits d’aplicació a idiomes, a més dels generals que s’apliquen al reconeixement de crèdits:

El nivell mínim exigit és el 3r de l’Escola d’Idiomes Moderns, si es tracta de la llengua cursada al COU, i qualsevol nivell en el cas que no es tracti de la llengua de COU.

a) Idiomes cursats a l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona

Són acreditables com a crèdits de lliure elecció tant els cursos ordinaris de l’EIM com els cursos extraordinaris que tenen una naturalesa més específica relacionada amb els continguts dels diferents ensenyaments. El valor en crèdits dels cursos ordinaris ( 120 hores) és de 9 crèdits i el dels cursos extraordinaris de 60 i 40 hores és de 3 o 4,5 crèdits segons continguts.

b) Equivalència de nivell per als cursos superats en altres centres

L’alumnat que hagi fet cursos d’idiomes fora de l’EIM pot sol.licitar l’equivalència a l’EIM, a l’efecte de reconeixement de crèdits de lliure elecció, segons les estipulacions següents:

b.1. S’han d’establir les equivalències amb els estudis realitzats als centres següents:

Centres universitaris
Servei d’Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Escola d’Idiomes de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
ESADE (Estudis Universitaris)
Altres centres universitaris nacionals o estrangers.
Els idiomes cursats dintre dels programes ERASMUS, SÒCRATES, ECTS, etc... es reconeixen, si s’escau, per les comissions acadèmiques respectives sense la sol.licitud prèvia d’equivalència a l’EIM.
Centres no universitaris
Institut Britànic
Goethe Institut
Institut Francès
Institut Italià de Cultura
Institut d’Estudis Nord-americans
Escola Oficial d’Idiomes
ESADE Idiomes
Una vegada superat el curs en aquests centres, l’alumne ha de sol.licitar a la Secretaria de l’EIM l’establiment de l’equivalència, i ha de presentar la documentació on consti
- especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
- qualificació obtinguda
- durada del curs
- dates en què ha estat cursat
El/la cap d’estudis de l’EIM estableix l’equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentès que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits i no a l’efecte de l’ordenació interna de l’EIM.

b.2. Els estudiants que hagin fet cursos d'idiomes en altres centres no relacionats en el punt b.1 podran inscriure's a un examen de coneixements a l'EIM, segons el procediment i requisits que l'EIM determini, per tal de sol.licitar el reconeixement dels crèdits corresponents.

En el moment de la inscripció a l’examen, els estudiants  hauran de presentar la següent documentació:

- especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
- qualificació obtinguda
- durada del curs en hores
- dates en què ha estat cursat

Una vegada superat l’examen, l’EIM establirà l’equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentés que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits de lliure elecció i no a l’efecte de l’ordenació interna de l’EIM i expedirà una certificació acreditativa amb la qual l’alumne podrà sol.licitar el reconeixement de crèdits a la comissió acadèmica.

L'oferta de cursos de l'EIM es pot consultar a l'adreça següent: http://www.eim.ub.es


Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Última actualització: 06-09-01