Oferta d'activitats o cursos acreditables com a crèdits de lliure elecció

Curs 1999-2000 (Primer Semestre)

Institucions que oferten cursos o activitats per a reconeixement de crèdits de lliure elecció
Oferta pròpia de la Universitat de Barcelona
Oferta derivada de convenis
 
Cursos d’estiu o activitats realitzades per universitats i els seus centres adscrits
 
Servei de Llengua Catalana
Oficina Activitats Institucionals "Els juliols de la UB"/"Barcelona-Sarajevo"
Col.legis Majors "St.Raimon Penyafort-Montserrat" i "Raimon Llull"
Col.legi Major "Sant Jordi"
Gabinet d'Orientació Universitària
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal
Centre Dona i Literatura
Altra oferta de la Universitat de Barcelona
Activitats musicals - Oferta de la Universitat de Barcelona
CREI (Sants-Mundet)
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Fundació Solidaritat UB
WAE Associació d'alumnes de la UB
Càtedra "Ramon Llull" de Palma
Ins.Alemany Barcelona "Goethe-Institut"
ONG "Farmacèutics Mundi"
Facultat de Teologia de Catalunya
Col.legi Major "La Salle"
Col.legi Major "Sagrat Cor"
Fundació "Àusias March"
Universitat Internacional "Illa del Rei-Menorca"
Col.legi Major "Monterols"
Institut del Teatre
Col.legi Major "Pedralbes"
American British College
Col.legi Major "Bonaigua"
Fundació Universitària "Balmes" (VIC)
Col.legi Major Lestonnac
Associació Projecte – Projecte Universitari
Federació de Sords de Catalunya
Creu Roja de Catalunya
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
Escola de Fotografia GRISART
Fundació Lluís Espinal
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Institut Superior de Ciències religioses de Barcelona
Campus universitari de la Mediterrània
Formació continuada-Les Heures
Escola d'Art floral de Catalunya
SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Adana Fundación
Fundació d'investigació de la ceguesa
Secretaria General de Joventut
UIMP
Conservatori Superior de Música
 
Cursos d’estiu de diferents universitats dels territoris de parla catalana - Institut Joan Lluís Vives
 
Idiomes cursats a l’EIM de la Universitat de Barcelona o equivalents
Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona
 

 OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Cursos ofertats pel Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona
Gran Via, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.54.77
http://www.ub.es/slc/servei.htm
Cursos d’estiu 1999
 
Tècniques de redacció
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció i elaboració de pàgines Web
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40 hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Correcció de textos escrits i orals
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Taller d'escriptura creativa
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Curs de comprensió i iniciació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana. Poden obtenir aquests crèdits els estudiants de fora del domini de parla catalana que el curs 1999/00 es matriculin per primer cop a la Universitat de Barcelona.
Durada: cursos de 40 i 80 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: els cursos de 80 hores tenen una equivalència de 4 crèdits i els de 40 hores tenen una equivalència de 2 crèdits.

* excepte per l'alumnat de la Facultat de Filologia, que té un valor de 3 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs acadèmic 1999-00

Llenguatge científic per a ciències de la vida
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Llenguatge científic per a ciències experimentals
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Llenguatge científic per a ciències empresarials i econòmiques
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Tècniques de redacció
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants/Campus Vall d'Hebron
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció de treballs de curs de ciències socials
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció d'històries clíniques i informes mèdics
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Bellvitge/Casanova
Equivalència: 4 crèdits*
Taller d'escriptura creativa
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Tècniques de comunicació oral
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Campus de Pedralbes
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció i elaboració de pàgines Web
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: pendent
Equivalència: 4 crèdits*
Correcció de textos escrits i orals
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Curs de comprensió i iniciació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana. Poden obtenir aquests crèdits els estudiants de fora del domini de parla catalana que el curs 1999/00 es matriculin per primer cop a la Universitat de Barcelona.
Durada: cursos de 40 i 80 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants/Campus Pedralbes
Equivalència: els cursos de 80 hores tenen una equivalència de 4 crèdits i els de 40 hores tenen una equivalència de 2 crèdits.

* excepte per l'alumnat de la Facultat de Filologia, que té un valor de 3 crèdits

Cursos d’estiu organitzats per la Universitat de Barcelona - Oficina Activitats Institucionals - "Els juliols de la UB" / Barcelona-Sarajevo"
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística de la UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.57.17
http://www.ub.es/juliols/

Cursos d’estiu 1999

Tots els cursos s’imparteixen a l’edifici de Plaça Universitat entre el 5 i el 23 de juliol de 1999.

Dimensions actuals de l'alimentació: nutrició, tecnologia, plaer i cultura – 2 crèdits
Els làsers en química, bioquímica i medicina - 2 crèdits
Els espais públics urbans: el cas de Barcelona des d'una perspectiva multidisciplinària - 2 crèdits
La família i les seves transformacions - 2 crèdits
Sistemes complexos. Aspectes estadístics i dinàmics - 2 crèdits
Diàleg entre cultures - 2 crèdits
Identitats, diversitat i equitat: reptes del nou mil.leni - 2 crèdits
Aznalcóllar: un exemple d'estudi mediambiental interdisciplinari - 2 crèdits
El model Barcelona de gestió de la ciutat: conceptes teòrics i experiència pràctica - 2 crèdits
Arxius i ciutat. Entre la memòria històrica i la societat de la informació - 2 crèdits
Trobades amb la diversitat: els viatgers europeus a la descoberta d'altres mons - 2 crèdits
Genealogies de l'art contemporani: 1968-2000 - 2 crèdits
Internet i política: el camí cap a una democràcia inèdita? - 2 crèdits
Constitució i Estatut: 20 anys - 2 crèdits
Els estils de vida a l'espai mediterrani llatí - 2 crèdits
De l'epopeia a la novel.la - 2 crèdits
Esport i educació en la societat actual - 2 crèdits
L'antàrtida, una aventura científica - 2 crèdits
L'entorn musical de Chopin i Mompou - 2 crèdits
La ciutat, espai vital dels drets humans - 2 crèdits
La malaltia neurodegenerativa: del laboratori a la clínica - 2 crèdits
La seguretat i la salut en el lloc de treball: introducció a la prevenció de riscos laborals - 2 crèdits
El cinema, art urbà - 2 crèdits
L'enfocament temàtic en l'ensenyament de la literatura - 2 crèdits
Art al carrer - 4 crèdits
Com entendre la borsa - 2 crèdits
Un segle de sorpreses quàntiques - 2 crèdits
Barcelona, ciutat de cinema - 2 crèdits
Cien años con Borges - 2 crèdits
La revolució cultural de les biomolècules - 2 crèdits
Monuments singulars de la Barcelona medieval - 2 crèdits
Música al segle XX: entre l'art i la comunicació - 2 crèdits
Atenció d'infermeria a les persones amb problemes de demència - 2 crèdits
Com llegir les pàgines econòmiques dels diaris - 2 crèdits
Canadà: un apropament jurídic, polític i econòmic - 2 crèdits
Com en un espill: justícia, llei i veritat al cinema - 2 crèdits
Qüestions d'història de la matemàtica - 2 crèdits
Ciència de la vida quotidiana: col.loides, interfases i canvis d'estat - 2 crèdits
Al sud del Sàhara. Introducció a les societats africanes - 2 crèdits
El nacionalisme espanyol i els altres nacionalismes a Espanya - 2 crèdits
El conflicte colombià i les seves perspectives - 2 crèdits
Tibet: conflicte polític, social i religiós al Sostre del Món - 2 crèdits

Barcelona-Sarajevo (del 20 al 24 de setembre)

Barcelona-Sarajevo Joint Summer University - 3 crèdits

Cursos ofertats pels Col.legis Majors "St. Raimon de Penyafort-Montserrat" i "Ramon Lull"
Col.legi Major "St.Raimon de Penyafort-Montserrat"
Av.Diagonal, 643 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/330.87.11
Col.legi Major "Ramon Lull"
Compte d’Urgell, 187 - 08036 BARCELONA - Telf. 93/430.84.00

Cursos ofertats per al primer semestre - curs 1999/2000

Deontologia professional i problemes sanitaris - 3 crèdits
Ideologies polítiques i corrents de pensament - 3 crèdits
Tots els alumnes UB, excepte CC Polítiques, Sociologia i Gestió i Administració Pública
La salut pública, una matèria interdisciplinar: Sanitat humana, sanitat ambiental i sanitat alimentària - 3 crèdits
Entendre la música - 2 crèdits
Fonaments de química ambiental: l'atmosfera - 3 crèdits
Alumnes de 1r i 2n cicle de la Divisió III
El 1900 des del 2000 - 3 crèdits
Deures i drets humans a l'era de la globalització - 3 crèdits
La salut pública en acabar el segle XX - 3 crèdits
Cursos o activitats organitzats pel Col.legi Major "Sant Jordi"
c/ Mestre Nicolau, 13 - 08021 BARCELONA - Telf. 93/201.66.00

Cursos ofertats per al primer semestre – curs acadèmic 1999-00

Rius i llacs - 3,5 crèdits
Història de la música - 2,5 crèdits
El temps - 3 crèdits
Curs de cuina bàsica - 3 crèdits
Cursos i activitats organitzats pel Gabinet d’Orientació Universitària de la Universitat de Barcelona
C/ Melcior del Palau, 140
08014 BARCELONA - Telf. 93/402.13.03

Cursos d’estiu 1999

Fonts d'informació bibliogràfica - 2 crèdits
Adreçat a estudiants aptes per accés de més grans de 25 anys pel curs 1999-00
Ofimàtica bàsica - 2 crèdits
Adreçat a estudiants aptes per accés de més grans de 25 anys pel curs 1999-00
Tècniques d'expressió oral - 2 crèdits
Adreçat a estudiants aptes per accés de més grans de 25 anys pel curs 1999-00
Tècniques d'expressió escrita - 2 crèdits
Adreçat a estudiants aptes per accés de més grans de 25 anys pel curs 1999-00
 
Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00
 
La comunicació com a eina de treball - 4,5 crèdits
Tècniques de recerca de feina - 6 crèdits
Adreçat a estudiants de darrers semestres.
Tècniques de treball a la Universitat - 6 crèdits
Adreçat a estudiants en any de pròrroga per incompliment del règim de permanència.
Cursos ofertats pel Servei d’Esports i el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal
Servei d’Esports: Av. Diagonal, 695-701 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/333.83.04
http://www.ub.es/ge96/esports.htm

Es proposa una triple via d’obtenció de crèdits de lliure elecció en base a pràctica esportiva:

Esports I, II, III i IV
Activitat Física I, II, III, IV i V
Esport federat

Les vies 1 i 2 es realitzaran mitjançant activitats esportives ofertades pel Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal. Divisió de Ciències de l'Educació. Campus Vall d’Hebron, 171, Telf. 93/403.50.07 i el Servei d’Esports de la UB. Av. Diagonal, 695-701, Telf. 93/333.83.04.

Per al curs 1999-00 s’oferten les següents activitats dintre de les vies explicades més amunt:

Esports I – 4,5 crèdits. Es realitza d’octubre a febrer.

Esports II – 4,5 crèdits. Es realitza de febrer a juny. Condicionat per ésser apte en Esports I o III en el mateix esport.

Activitat física I, II, III, IV i V – 9 crèdits màxims per curs. Es realitzaran una o dues ACTIVITAT FÍSICA (I,II,III,IV o V) durant tot el curs segons les indicacions establertes (4,5 crèdits màxims per activitat física). Per matricular-se d'ACTIVITAT FÍSICA II, III, IV o V s’haurà d’acreditar ser apte almenys en 1 crèdit (0,5 teòric i 0,5 pràctic) en ACTIVITAT FÍSICA  I, II, III i IV respectivament.

Esport federat. L’acreditació de la pràctica esportiva federada es durà a terme una sola vegada, amb la possibilitat d’obtenir un màxim de 18 crèdits (12 pràctics i 6 teòrics) d’acord amb les condicions establertes.

La inscripció en aquestes activitats es realitza al Servei d’Esports on podreu rebre més informació al respecte.

La sol.licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció es farà a la Comissió Acadèmica de la Divisió corresponent, presentant el certificat emès pel Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal i el Servei d’Esports en el qual s’acrediti la realització de l’activitat esportiva i els crèdits que li corresponen.

Centre Dona i Literatura
Facultat de Filologia - Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 3a planta
08007 BARCELONA - Telf. i Fax (93) 402.90.35

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Rellegir els clàssics - 6 crèdits
 
Altra oferta de la Universitat de Barcelona
Col.loqui "The Dawn of Humanity: human walking, ecology, behaviour" - 1 crèdit
(Aula Magna de la Facultat de Biologia - del 25 al 27 d'octubre de 1999)
Retos metodológicos al final del milenio: la mayoria de edad en la secuenciación de DNA. Situación actual y perspectivas de futuro - 1'5 crèdits
(Facultat de Biologia, 28 i 29 d'octubre)
Activitats musicals - Oferta de la Universitat de Barcelona

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.

Participació activa en corals de la UB - entre 3 i 4,5 crèdits per any acadèmic (segons dedicació)
Participació en cursos organitzats per la UB - màxim de 4,5 crèdits per any acadèmic
CREI (Sants - Mundet)
c/ Melcior de Palau, 140 - 08014 BARCELONA  Telf. 93/403.57.61
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - Edifici Migdia, 3a planta - 08035 BARCELONA
Telf. 93/403.50.97
Anàlisi observacional i diagnòstic psicopedagògic - 3 crèdits
Avaluació del procés terapèutic: accions i conductes psicoeducatives - 3 crèdits

  OFERTA DERIVADA DE CONVENIS

L’oferta pel primer semestre del curs  1999/00 de les diferents institucions amb les que hi ha conveni que afecta tots els alumnes de la Universitat de Barcelona és la següent:

Cursos o activitats organitzats per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Av. de l’Estadi s/n (Anella Olímpica) - 08022 BARCELONA - Telf. 93/425.54.45

Cursos d’estiu 1999

Els cursos ofertats tenen tots l'equivalència d'1 crèdit

Crèdit variable de piragüisme
Escalada: aplicacions a l'educació física
La bicicleta: BBT - cicloturisme i aplicacions didàctiques
Crèdit variable de vela
Fem castells: el fet casteller a l'escola
La programació de l'educació física: una proposta pràctica
L'educació física de base a l'ensenyament primari
El rugbi com a eina educativa a primària
Jocs aplicats a l'aprenentatge del bàsquet
El patinatge en línia i l'street hockey
Danses del món
L'aeròbic a l'escola
Disseny de tasques per l'aprenentatge del bàsquet
El treball dels continguts conceptuals de l'àrea d'EF a secundària
Avaluació i diversitat
Possibilitats educatives del futbol a l'ESO
Introducció del hockey sala a l'àmbit escolar
Kendo escolar: una modalitat de lluita amb bastons
La dansa tradicional catalana
Bàdminton: de la recreació a la competició
El Korfball. Un esport mixte
Fonaments d'higiene i primers auxilis
Iniciació al mini-beisbol
Iniciació als balls caribs i altres modalitats
Esport adaptat i atenció a la diversitat: iniciació i pràctica
Iniciació al tennis
Iniciació al volei platja
Educació postural a l'escola. Una visió ergonòmica
Columna vertebral i moviment
Fonaments de massatge
Valoració de la condició física saludable en adults
Tecnologia del fitness i de l'entrenament
Planificació i programació esportiva: continguts de treball
"Coaching": recursos per a la direcció d'equips competitius
Musculació aplicada a l'entrenament esportiu
Dirigir organitzacions esportives, dirigir persones
Pla de gestió d'un equipament esportiu

Cursos ofertats per al primer semestre – curs  1999-2000

Higiene i reharmonització corporal - 3 crèdits
Prescripció d'exercici per a la salut - 3 crèdits
Estudiants UB divisions IV i V
Tècniques de musculació - 3 crèdits
Programa d'activitat física per a dones adultes - 3 crèdits
Estudiants UB divisió V
Esports i jocs aplicats a persones amb hiperactivitat i dificultats d'atenció - 3 crèdits
Estudiants UB divisions IV i V
L'esport adaptat en l'àmbit escolar i posthospitalari - 3 crèdits
Estudiants UB divisions IV i V
Minibàsquet en el cicle mitjà i superior de primària - 3 crèdits
Estudiants UB divisió V
Gestió directiva de clubs i associacions esportives - 3 crèdits
Jocs aquàtics preesportius: del joc a l'esport - 3 crèdits
Iniciació a la dansa contemporània: sentir, expressar i crear amb el cos - 3 crèdits
El Korfball: un esport mixt - 3 crèdits
Iniciació a l'escalada i autonomia - 1,5 crèdits
Fundació Solidaritat UB
c/ Balmes, 21 - BARCELONA - Telf. 93/403.55.38
http://www.ub.es/solidaritat/

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

ESCOLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Iniciació al voluntariat - 1 crèdit
Voluntariat i cooperació internacional - 3 crèdits
Voluntariat i medi ambient - 3 crèdits
Voluntariat i gent gran - 3 crèdits
Voluntariat i immigració - 3 crèdits
La universitat més enllà dels crèdits: Ecologisme, solidaritat i transformació des de les associacions universitàries - 3 crèdits
Voluntariat i drogues - 3 crèdits
Voluntariat i drets dels infants - 3 crèdits
Voluntariat, pau i drets humans - 3 crèdits

CURSOS D'APROXIMACIÓ A LES ALTRES CULTURES

El Magrib: història i realitat - 3 crèdits
Descobriment del món asiàtic - 1,5 crèdits
Desaprendre la guerra - 2 crèdits
Comunicació i desenvolupament - 1 crèdit
Art i Antropologia: la representació d'altres cultures - 1 crèdit
El Joc: un apropament intercultural - 1 crèdit
De la Batalla de Kosovo a la Guerra de Kosovo - 1 crèdit

ESCOLA DE FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

Curs d'iniciació a la cooperació tecnològica amb països del Tercer Món - 1 crèdit
Introducció a la gestió integral de l'aigua i els residus sòlids als països del Sud - 3 crèdits
Introducció a les energies renovables aplicades a països del Sud - 3 crèdits
WAE Associació d'alumnes de la UB
Hotel d'associacions
Gran via, 585 - 08007 BARCELONA
Telf. 93/439.18.84  Fax 93/419.01.66 E-mail: wae@sct.ictnet.es
http://www.ub.es/estunet/assoc/wae1.htm

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Mòdul I: Salut i prevenció amb activitat física - 3 crèdits
Mòdul II: Seguretat i primers auxilis - 3 crèdits
Mòdul III: Nutrició - 3 crèdits
Cursos o activitats organitzats per la càtedra "Ramon Llull" de Palma
Estudi General Lul.lià - c/ Sant Roc, 4 - 07001 PALMA DE MALLORCA - Telf. 971/71.19.88

Cursos d’estiu 1999

Un passeig pel nostre univers - 3 crèdits
La literatura científica en el mundo antiguo - 3 crèdits
Microbis bons i microbis dolents - 3 crèdits
Contrastes literarios - 3 crèdits
Alts i baixos en la història de la llengua - 3 crèdits
Screening literature/culture - 3 crèdits
Claves para la lectura de textos - 3 crèdits
Curs de matemàtiques - 3 crèdits
Investigación en farmacología. Farmacovigilancia - 3 crèdits
Sistemes de govern i formes d'organització de poder - 3 crèdits
Literatura catalana contemporània: poesia i teatre - 3 crèdits
La gramática, hoy - 3 crèdits
Claves para el conocimiento de lo audiovisual - 3 crèdits
El impacto de los avances tecnológicos en el diagnóstico de la enfermedad: el reto del próximo
milenio - 3 crèdits
El llenguatge científic - 3 crèdits
Cursos de lectura científica en alemany organitzats per l’Institut Alemany de Barcelona "Goethe-Institut"
c/ Balmes, 132, 5è i 6è pis - 08008 BARCELONA - Telf. 93/292.22.26

Ofereixen dos cursos de lectura de textos científics en alemany per al curs 1999/2000:

Curs de lectura de textos científics en alemany: 1r nivell
Equivalència: 9 crèdits
Curs de lectura de textos científics en alemany: 2n nivell
Equivalència: 9 crèdits
 
Docència d’octubre a juny a la Facultat de Filosofia, Torre C. Avda. Diagonal
Activitats organitzades per l’Organització No Governamental "Farmacèutics Mundi"
c/ Milà i Fontanals, 13 – 08205 SABADELL - Telf. 93/712.45.43

Aquestes activitats s’oferten únicament als alumnes de segon cicle de la Llicenciatura en Farmàcia amb el requisit de que tinguin superada l’assignatura de Química Farmacèutica.

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Curs de crèdits de lliure elecció de Farmacèutics Mundi - 8 crèdits
Assignatures de primer i segon cicle del pla d’estudis de Teologia de la Facultat de Teologia de Catalunya
c/ Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - 93/454.16.00

Cursos anuals – curs 1999/00

El misteri de Déu  - 9 crèdits
Cristologia - 7,5 crèdits
Llatí I - 3 crèdits
Llatí II - 3 crèdits
Grec I - 3 crèdits
Grec II - 3 crèdits
Hebreu I - 3 crèdits
Hebreu II - 3 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Introducció al nou testament - 6 crèdits
Sinòptics - 6 crèdits
Antropologia teològica I - 6 crèdits
Pentateuc - 4,5 crèdits
Història de l'església contemporània - 4,5 crèdits
Eclesiologia - 6 crèdits
Introducció a la vida i a la doctrina de Pau - 3 crèdits
Introducció a l'antic testament - 3 crèdits
Judaisme I - 3 crèdits
Cursos o activitats organitzats pel Col.legi Major Universitari "La Salle"
c/ Reus, 20 - 08022 BARCELONA - 93/211.02.28

Cursos d’estiu 1999

Llengües clàssiques: Curs d'iniciació a la llengua grega - 3 crèdits
Llengües clàssiques: Curs d'iniciació a la llengua llatina - 3 crèdits

Cursos anuals – curs 1999/00

Pobles i cultures: una visió cinematogràfica en 12 films - 3 crèdits
Cultura ecològica-societat sostenible - 3 crèdits
Êtica i moral a la fi del segle XX. Pensaments i problemàtica actual - 3 crèdits
Iniciació a l'audició musical. VIè Col.loquis musicals - 3 crèdits
El llenguatge de les normes socials - 3 crèdits
Cursos o activitats ofertats pel Col.legi Major "Sagrat Cor"
c/ Hort de la Vila, 46 – 08017 BARCELONA - Telf. 93/205.70.61

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Sociologia del consum: el consumidor i la compra – 2 crèdits

Cursos ofertats per la Fundació "Ausias March"
Avda. Baró de Càrcer, 40 - 46001 VALÈNCIA - Telf. 96/351.96.76

Cursos ofertats al primer semestre – curs 1999/00

XII Encontre d'escriptors: Memòria i mirall (a través de l'audiovisual) - 1,5 crèdits
Vè Congrés de pensament: Multiculturalisme, identitat i ciutadania - 1,5 crèdits
Simposi internacional sobre sàtira i humor a la literatura medieval: L'home que riu - 1,5 crèdits
VIIIè Congrés de mitjans de comunicació-Guerra i comunicació: la batalla per l'opinió pública - 1,5 crèdits
Cursos organitzats per la Universitat Internacional "Illa del Rei - Menorca" (Universitat de les Illes Balears)
Secretaria de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei – c/Sant Roc, 2 - 07701 MAÓ - Telf. 971/35.60.11

Cursos d’estiu 1999

Els cursos s'impartiran del 13 al 17 de setembre

La teledetecció aplicada a l'observació del temps i del clima – 2 crèdits
Del turisme de masses a la societat de l'oci - 2 crèdits
El nacionalisme davant de la crisi de l'Estat nació - 2 crèdits
Reinventar la publicitat. De la comunicació de producte a la imatge corporativa - 2 crèdits
Pensament crític: la perspectiva feminista - 2 crèdits
IV Curs de tècniques d'estudi del medi natural: fragmentació de l'hàbitat i conservació de metapoblacions - 2 crèdits
Estat actual de la investigació arqueològica a les Balears - 2 crèdits
Economia ambiental i gestió del territori i els recursos naturals - 2 crèdits
Per a una cultura del disseny - 2 crèdits
Experiències de diàleg intercultural a les ciutats de la Mediterrània - 2 crèdits
Cursos o activitats ofertats pel Col.legi Major "Monterols"
c/ Corint, 3 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/201.47.77

Cursos d’estiu 1999

Influència de la filosofia antiga en el pensament modern– 2 crèdits
Filosofia de la naturalesa - 2 crèdits
Jornades universitàries Europa fi de segle - 3 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

VII Curs d'Arquitectura - 1,5 crèdits
IV Cicle d'empresa - 2,5 crèdits
Cursos o activitats organitzades per l’Institut del Teatre
c/ Sant Pere més baix, 7 - 08003 BARCELONA - 93/268.20.78 - 93/268.10.70

Cursos anuals – curs 1999/00

Crítica teatral 1 – 9 crèdits
Història dels estils 1 - 4,5 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Cultura i mites - 4,5 crèdits
Espai sonor - 4,5 crèdits
Història de la música - 4,5 crèdits
Dramatúrgia 1 - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica 1 - 4,5 crèdits
Teoria dramàtica 1 - 4,5 crèdits
Història de la direcció escènica - 4,5 crèdits
Antropologia i sociologia teatral - 9 crèdits
Fotografia - 4,5 crèdits
Història de l'escenografia - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica 5 "Kafka vist des del teatre" -   4,5 crèdits
Literatura dramàtica 6 "Poesia escènica de Joan Brossa" - 4,5 crèdits
Cursos o activitats ofertats pel Col.legi Major "Pedralbes"
Av.Pearson, 27-29 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/280.63.13

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Cinema negre – 1,5 crèdits

Cursos o activitats ofertats per l’American British College
c/ Guillem Tell, 27 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/415.57.57

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

International relations - 2,5 crèdits
Intercultural communication - 2,5 crèdits
 
Cursos o activitats ofertats pel Col.legi Major Bonaigua
c/ Jiménez i Iglesias, 3 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/204.91.08

Curs d’estiu 1999

Una visió panoràmica de l'empresa – 2 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

Curs d'habilitats de comunicació – 1 crèdit
Eines de realització de treballs- 1 crèdit
Fundació Universitària "Balmes" (VIC)
c/ Miramarges, 4 - 08500 VIC - Telf. 93/889.14.29

A més dels cursos organitzats dins del marc de l'Institut Joan Lluís Vives, s'oferten els següents cursos d'estiu 1999:

Quarkxpress - 2 crèdits
Freehand - 2 crèdits
Photoshop - 3 crèdits
Autopublicacions - 2 crèdits
Tècniques i recursos creatius - 3 crèdits
Introducció a la multimèdia - 3 crèdits
Cursos ofertats pel Col.legi Major Lestonnac
c/ Aragó, 284 trip – 08009 BARCELONA - Telf. 93/215.99.12

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Introducció al món i al pensament bíblic - 1,5 crèdits

Associació Projecte – Projecte Universitari
Passatge Mercader, 13 – 08008 BARCELONA – Telf. 93/215.15.99 - Fax 93/215.15.95

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Comunicació intercultural – 2 crèdits
Autoestima i desenvolupament personal – 2 crèdits
Federació de Sords de Catalunya
Hotel d’Entitats. Pere Vergés 1, 7è pis – 08020 BARCELONA – Telf. 93/278.18.42

Cursos d’estiu 1999

Cursos de llengua de signes catalana I, II, III i IV – 6 crèdits per a cada nivell

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Cursos de llengua de signes catalana I, II, III i IV – 6 crèdits per a cada nivell

Els estudiants podran reconèixer un màxim de 12 crèdits en una titulació per la realització d'aquests cursos.

Creu Roja de Catalunya
c/ Joan d’Austria, 120-124 – 08018 BARCELONA – 93/300.65.65

Cursos d’estiu – 1999

Curs de formació social - 2,5 crèdits
Curs socorrisme bàsic (nivell I) - 2,5 crèdits
Curs socorrisme aquàtic - 2,5 crèdits

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Formació social - 2,5 crèdits
Les disminucions i els agents de salut - 1 crèdit
Refugiats i immigrants. Desplaçaments a l'actualitat - 1 crèdit
Formació de formadors per a la intervenció des del voluntariat - 2,5 crèdits
Gent gran i intervenció - 1 crèdit
Mobilització de malalts: salut laboral - 1 crèdit
Les persones amb discapacitats i la intervenció des del voluntariat - 1 crèdit
Curs socorrisme bàsic (nivell I) - 2,5 crèdits
Curs socorrisme bàsic (nivell II) - 5 crèdits
Curs socorrisme aquàtic - 2,5 crèdits
Auxiliar sanitari de transport - 5,5 crèdits
Salut comunitària - 1 crèdit
Jornades de reflexió sobre la violència - 1 crèdit
Curs de cooperació i desenvolupament - 1 crèdit
Col.legi oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8 – 08007 BARCELONA – Telf. 93/412.49.07

Cursos d’estiu 1999

La condició humana a l'era de la tècnica - 1,5 crèdits
Drets humans i ciutadania - 1,5 crèdits
Una introducció bàsica als elements (II) - 1 crèdit
Nietzsche, la filosofia del nihilisme - 1,5 crèdits
Acció tutorial i educació emocional - 1,5 crèdits
El pla d'acció tutorial (PAT): àrees de contingut - 1,5 crèdits
Identitat europea i ciutadania global: experiències educatives interculturals - 1,5 crèdits
L'avaluació com a eina d'aprenentatge - 1,5 crèdits
Estratègies d'intervenció en els problemes de disciplina a l'aula - 1,5 crèdits
Psicologia de l'adolescent - 1,5 crèdits
Control de l'estrès professional - 1,5 crèdits
Els cicles formatius dins del marc de l'educació postobligatòria - 1,5 crèdits
Les relacions a l'aula i al centre: disciplina i currículum - 1,5 crèdits
Gestió de la documentació en els centres educatius - 1,5 crèdits
La tutoria: de la reflexió a la pràctica - 1,5 crèdits
Dislèxia i TDA com a possibles causes del fracàs escolar - 1,5 crèdits
Educació sexual i afectiva a l'ESO: una proposta d'eix transversal - 1,5 crèdits
Tractament de les situacions de violència a les aules - 1,5 crèdits
Del pla d'acció tutorial (PAT) al crèdit de tutoria - 1,5 crèdits
Música, pastilles i alcohol: un nou repte per a la prevenció - 1,5 crèdits
Comentari literari de textos poètics - 1,5 crèdits
T.S. Elliot: el poeta com a crític - 1,5 crèdits
Estudi i lectura de la poesia, el teatre i la prosa de Joan Oliver (Pere IV) - 1,5 crèdits
Virginia Wolf, vida i obra - 1,5 crèdits
Literatura de ficció: recursos narratius - 1,5 crèdits
Publicitat: una lectura activa - 1,5 crèdits
Introducció al català científic - 1,5 crèdits
Els mites en l'obra de Salvador Espriu - 1,5 crèdits
Timologia - 1,5 crèdits
Lectures de batxillerat de literatura catalana - 1,5 crèdits
Las pasiones del siglo XX en su literatura - 1,5 crèdits
Cien años (1874-1975) de crítica literaria española (I) - 1,5 crèdits
Escritores de Hispanoamérica. El cuento y la narración breve - 1,5 crèdits
Taller de escritura creativa - 1,5 crèdits
La prosa didáctica en el renacimiento - 1,5 crèdits
El tema amoroso en la poesía castellana. Comentario de textos - 1,5 crèdits
Taller de poesia - 1,5 crèdits
Traducció pedagògica i pedagogia de la traducció - 1,5 crèdits
Bridging the gap between the classroom and the outside world - 1,5 crèdits
Dadà més enllà de Dadà - 1,5 crèdits
Cartografia: bases teòriques, tècniques i didàctica - 1,5 crèdits
Aplicacions didàctiques del cinema - 1,5 crèdits
Antropologia social i cultural - 1,5 crèdits
Teologia i ciències, avui - 1,5 crèdits
Egipte i el seu paper en la història del món antic - 1,5 crèdits
Un passeig per la història de la moda a través de Barcelona - 1,5 crèdits
Introducció a l'economia per al professorat de ciències socials - 1,5 crèdits
La música cinematogràfica com a eina per a l'ensenyament - 1,5 crèdits
Art tecnològic - 1,5 crèdits
Cultura contemporània i cinema -1,5 crèdits
Cinema i vídeo: entendre-hi i fer-ne - 1,5 crèdits
L'astronomia a la secundària - 1,5 crèdits
Actualització en bioquímica i biologia molecular - 1,5 crèdits
Medi ambient i desenvolupament sostenible - 1,5 crèdits
Geologia dinàmica i estratigràfica aplicada a Montserrat - 1,5 crèdits
Tècniques reproduïbles d'obtenció de preparacions vegetals - 2 crèdits
Bases de la genètica humana -1,5 crèdits
Mineralogia pràctica i experimental a l'ESO - 1,5 crèdits
Les pràctiques de química en el nou batxillerat - 1,5 crèdits
Del primer homínid a la diversitat de l'home actual - 1,5 crèdits
Sortida naturalista dels Pirineus - 1,5 crèdits
Materials didàctics per a la història de la ciència - 1,5 crèdits
Pràctiques de física i química i el treball de recerca al batxillerat - 1,5 crèdits
La navegació, un recurs didàctic per a la secundària - 1,5 crèdits
Geometria plana per a secundària - 1,5 crèdits
Les matemàtiques a secundària - 1,5 crèdits
Elements de visualització a l'ESO i al batxillerat - 1,5 crèdits
El batxillerat tecnològic dintre dels nous batxillerats - 1,5 crèdits
Creació de pàgines Web amb el llenguatge HTML - 1,5 crèdits
Recursos multimèdia a l'escola - 1,5 crèdits
Introducció a la música del segle XX - 1,5 crèdits
Introducció als recursos de la informàtica musical -1,5 crèdits
Memòria musical - 1 crèdit
El llenguatge de la música de jazz - 1,5 crèdits
La música i el seu context -1,5 crèdits
Atenció a la diversitat en educació física - 1,5 crèdits
La veu i el seu fonament corporal comunicatiu - 2 crèdits
Drama. Tècniques teatrals per a l'ensenyament - 1,5 crèdits
Escola de Fotografia GRISART
C/ Còrsega 415, 2n pis – 08037 BARCELONA – Telf. 93/457.97.33
http://www.grisart.com

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Curs d’estiu 1999

Curs bàsic de fotografia – 2,5 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

Curs general de Fotografia I - 8 crèdits
Curs general de fotografia II - 8 crèdits
Curs d'il.luminació i fotografia publicitària - 7,5 crèdits
Curs de reportatge fotogràfic - 3 crèdits
Curs de sistema de zones - 1 crèdit
Curs superior de laboratori blanc/negre - 1 crèdit
Curs de fotografia digital I - 2,5 crèdits
Curs de fotografia digital II - 1 crèdit
Curs d'interactius multimèdia I - 4,5 crèdits
Curs bàsic de fotografia - 2,5 crèdits
Fundació Lluís Espinal
c/ Roger de Llúria 13 – 08010 BARCELONA – Telf. 93/317.23.38
http://www.fespinal.com

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

Societats plurals en un món global. El segle XXI (pre)vist per una nova generació – 1 crèdit
La globalització econòmica - 1 crèdit
Anthony de Mello: pluralisme o pluralitat en religió-cultura-justícia - 1 crèdit
Delinqüència, presó, reinserció - 1 crèdit
Respostes ètiques a les noves tecnologies - 1 crèdit
La presó, lloc d'experiència de Déu - 1 crèdit
El voluntariat en qüestió - 1 crèdit
Itinerari vers una vida en Déu (I) - 1 crèdit
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
c/ Comte d’Urgell 187 – 08036 BARCELONA – Telf. 93/321.23.94

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Curs d’estiu 1999

Curs d’iniciació a la fotografia – 4 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

Curs d'iniciació a la fotografia - 4 crèdits
Macro: Fotografia d'aproximació - 5,5 crèdits
Tractament digital de la imatge (nivell bàsic) - 3 crèdits
Fotografia d'autor - 2 crèdits
Escriure sobre fotografia - 2 crèdits
Conservació i organització de col.leccions fotogràfiques - 1 crèdit
Tractament digital de la imatge (nivell avançat) - 6 crèdits
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Passeig de la Bonanova, 51 – 08017 BARCELONA – Telf. 93/212.38.95

Cursos d’estiu 1999

Programa d'intercanvi d'estudiants de Farmàcia (pràctiques farmàcia a l'estranger) - 5 crèdits
Programa d'intercanvi d'estudiants de Medicina (pràctiques clíniques a l'estranger)- 5 crèdits
Programa d'intercanvi d'estudiants de Medicina (pràctiques recerca a l'estranger) - 5 crèdits
Curs d'introducció al funcionament d'un servei hospitalari - 4 crèdits
Curs d'integració multidisciplinar en l'àmbit hospitalari - 4 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/2000

Jornades de Medicina tropical en l'espai natural de la Garrotxa - 1 crèdit

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/454.19.63 - Fax 93/323.73.73

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Antropologia filosòfica - 3 crèdits
Fe i raó: Introducció general als estudis filosòfico-teològics - 2 crèdits
Moral fonamental - 3 crèdits
Introducció a l'antic testament - 3 crèdits
Pedagogia de la religió - 2 crèdits
Sociologia del fet religiós - 2 crèdits
Història de l'església a Catalunya - 2 crèdits
Església-sagraments - 3 crèdits - Adreçat a estudiants dels ensenyaments de Mestre
Campus universitari de la Mediterrània
Secretaria del Campus universitari de la Mediterrània
Institut Català de la Mediterrània
Av. Diagonal, 407 bis, pl. 21 08008 BARCELONA Telf. 93/292.06.06 - Fax 93/415.87.90
E-mail: picm0000@correu.gencat.es  http://www.gencat.es/icm

Cursos d’estiu 1999

Stage Internacional de música. Curs d'interpretació de violí i viola - 2 crèdits
Joves titulats o que estiguin cursant estudis superiors de música en les especialitats de violí i viola
Instrumentació oceanogràfica - 1 crèdit
Estudiants de ciències i enginyeries
Cooperació mediterrània i tecnologies de la informació - 1 crèdit
Cooperació i estructura marítima al Tercer món - 1 crèdit
Danses de l'antiga Iugoslàvia - 2 crèdits
El patrimoni i la cultura popular de la mediterrània - 1 crèdit
Biosònar i comunicació en cetacis: mecanismes i comportament social - 1 crèdit
El mar mediterrani: un repte mediambiental - 1 crèdit
Ecoturisme. El medi com a recurs en el marc d'un turisme sostenible - 1 crèdit
Bioètica i drets humans. Una visió mediterrània - 1 crèdit
Turisme i noves tecnologies - 1 crèdit
Magrebins a l'escola - 1 crèdit
La cultura mediterrània del poder: les relacions socials home-dona - 1 crèdit
Programes de recuperació de les espècies marines en regressió - 1 crèdit

 

Formació Continuada-Les Heures -Barcelona European Universities Summer School
Palau de les Heures. Llars Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, s/n - 08035 BARCELONA -
Telf. 93/428.45.85 - Fax 93/427.97.98

Cursos d’estiu 1999

El desenvolupament de les competències a l'empresa. Noves perspectives - 1 crèdit
El teletreball i la seva repercussió sobre les polítiques de seguretat de les empreses - 1,5 crèdits
Lideratge orientat als resultats (amb simulació) - 1 crèdit
Macroeconomia per a directius - 1 crèdit
Qualitat total: un model de gestió cap a l'excel.lència empresarial - 1 crèdit
Cap a una organització basada en equips - 1 crèdit
Gestió de "grans comptes". Una experiència simulada per a optimitzar la relació amb els seus
clients-clau - 1 crèdit
Marketing al servei dels esports i altres esdeveniments especials - 1 crèdit
Gestió per projectes de la R+D a la indústria farmacèutica - 1 crèdit
Avenços en atenció farmacèutica hospitalària, oficina de farmàcia, atenció primerenca i indústria farmacèutica - 1 crèdit
Gestió de casos en atenció primària - 1 crèdit
El nou cicle vital: donació i trasplantaments d'òrgans i teixits - 1 crèdit
Simulació Pharmasim 2000. Un enfocament estratègic de la indústria farmacèutica - 1,5 crèdits
Xarxes de comunicació multimèdia: Serveis i aplicacions - 1 crèdit
Ecotoxicologia de la contaminació industrial - 1 crèdit
Aplicacions industrials dels sistemes de sensors químics i bioquímics - 1 crèdit
Programa de gestió de centres de formació continua - 2 crèdits
Escola d'Art Floral de Catalunya
Casp, 124, baixos - 08013 BARCELONA
Telf. 93/247.02.05 - Fax 93/232.28.99

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Muntatges efímers - 5,5 crèdits
Cultiu i disseny amb plantes - 5,5 crèdits
SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Bailen, 234, entsol. 2-3a - 08037 BARCELONA
Telf. 93/285.70.82 - Fax 93/285.72.45 - E-mail: sm@sct.ictnet.es

Els cursos s'imparteixen al c/ Joan Obiols, 11-13, baixos - 08034 BARCELONA Telf. 93/280.09.90

Cursos d’estiu 1999

Medi ambient a la indústria - 2 crèdits
Sistemes de qualitat - 2 crèdits
Gestió de projectes - 2 crèdits
Organització de la producció - 2 crèdits
Introducció a la prevenció de riscos laborals - 2 crèdits

Cursos ofertats per al primer semestre – curs 1999/00

Medi ambient a la indústria - 2 crèdits
Sistemes de qualitat - 2 crèdits
Gestió de projectes - 2 crèdits
Organització de la producció - 2 crèdits
Introducció a la prevenció de riscos laborals - 2 crèdits
Adana Fundación
Bailén, 71 bis, 6a. planta - 08009 BARCELONA
Telf. 93 / 244 80 83 - Telf./Fax 93 265 64 91 - E-mail: adana@gcelsa.com

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Curs de formació sobre el trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat - 2 crèdits

Fundació d'investigació de la ceguesa
Calabria, 67, 1r 2a - 08015 BARCELONA
Telf. 93/424.51.51

Curs d’estiu 1999

Curs de formació sobre les disminucions - 1 crèdit

Curs ofertat per al primer semestre – curs 1999/00

Curs de formació sobre les disminucions - 1 crèdit

Secretaria General de Joventut
c/ de Calàbria, 147 - 08015 BARCELONA
Telf. 93/483.83.54  Fax 93/483.83.59 E-mail: KSDJ000I@correu.gencat.es
PW:http://cultura.gencat.es/joventut

Cursos organitzats per les Escoles d'Educadors en el lleure Infantil i Juvenil reconegudes per la Secretaria General de la Joventut d'acord amb el Decret 213/87 de 9 de juny.

Curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits
Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits

Per formalitzar el reconeixement de crèdits de lliure elecció, un cop superats els cursos, s'haurà de presentar el diploma expedit per la Secretaria General de Joventut.

UIMP Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona
Av. Diagonal, 696, 3a planta - 08034 BARCELONA
Telf. 93/280.09.36  Fax 93/204.23.68   http://www.cuimpb.es

Cursos d’estiu 1999

L'Euro en la nova arquitectura financera internacional - 1,5 crèdits
Implicacions clíniques i biològiques del dopatge en la salut i en el rendiment dels esportistes - 1 crèdit
Qualitat de l'aigua de consum en els municipis.Aplicació de la nova Directiva Europea - 1,5 crèdits
El mercat laboral i els joves: situació actual i perspectives de futur - 2 crèdits
Alimentació i salut: problemes i oportunitats per a la gent gran - 2 crèdits
Literatura i ciutat: Madrid-Barcelona - 2 crèdits
Protocol i cerimonial: ètnies, llengües i costums - 2 crèdits
Responsabilitat civil per danys i contractes d'assegurança - 2 crèdits
Nou marc jurídico-administratiu per a l'Administració pública de Catalunya - 1,5 crèdits
Model federal i finançament autonòmic - 1,5 crèdits
Deu anys de la Llei de Defensa de la Competència. Balanç i perspectives - 2 crèdits
El repte jurídic de les telecomunicacions i els audiovisuals davant la tecnologia digital - 2 crèdits
Tecnologia, organització i canvi empresarial - 1,5 crèdits
Avaluació de polítiques d'ocupació - 1,5 crèdits
Cursos ofertats per a la tardor (primer semestre) – curs 1999/00
Indústries d'alta tecnologia - 1,5 crèdits
Noves tecnologies de la informació i Dret Penal - 2 crèdits
Autonomia i Govern local: una reforma a desenvolupar - 2 crèdits
La globalització dels mercats financers - 1,5 crèdits
Noves tecnologies en l'alimentació. Biotecnologia en producció d'aliments - 1,5 crèdits
Noves tendències en la gestió i organització dels serveis socials - 1,5 crèdits
Internet i l'Administració local - 2 crèdits
Misterium Iuris. Terror, error i Dret en la història occidental - 3 crèdits
Conservatori Superior de Música
c/ Bruc, 112 - 08009 BARCELONA  Telf. 93/458.43.02/03 - Fax 93/459.31.04

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.

Són susceptibles de reconeixement, amb les equivalències que s'expressen en la relació, les següents activitats, segons el pla d'estudis 1966:

Instruments de carrera llarga: piano, violí, violoncel
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Cursos 9è, 10è: 12 crèdits
Instruments de carrera curta: arpa, guitarra, viola, contrabaix, flauta, oboè, clarinet, fagot, saxofó, trompa, trompeta, tuba, cant, flauta de bec
Cursos 3r, 4t: 4,5 crèdits
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Clave
Curs 3r: 6 crèdits
Cursos 4t, 5è: 9 crèdits
Orgue
Cursos 3r, 4t, 5è: 6 crèdits
Cursos 6è, 7è: 9 crèdits
Harmonia, acordió
Curs 5è: 6 crèdits
Percusió
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Curs 5è: 9 crèdits
Acompanyament
Curs 2n: 4,5 crèdits
Curs 3r: 6 crèdits
Harmònia
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Contrapunt
Curs 1r: 6 crèdits
Curs 2n: 9 crèdits
Fuga
Curs únic: 9 crèdits
Composició/instrumentació
Cursos 1r, 2n, 3r, 4t: 9 crèdits
Pedagogia especialitzada
Curs únic: 4,5 crèdits
Direcció d'orquestra
Cursos 1r, 2n, 3r: 6 crèdits
Direcció coral
Cursos 1r, 2n, 3r: 4,5 crèdits
Música de cambra
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Conjunt instrumental
Cursos 1r,2n: 4,5 crèdits

CURSOS D’ESTIU O ACTIVITATS REALITZADES PER UNIVERSITATS I ELS SEUS CENTRES ADSCRITS

 

Cursos d’estiu realitzats per universitats i els seus centres adscrits

Els cursos d’estiu o activitats realitzats per universitats i els seus centres adscrits poden ser reconeguts en la Universitat de Barcelona.

L’alumne presenta en el centre on cursa estudis el document acreditatiu d’haver realitzat el/s curs/os per tal que la corresponent comissió acadèmica formalitzi el reconeixement de crèdits. Les comissions acadèmiques poden establir una equivalència diferent a la que fixi cada universitat per aquests cursos.

Cursos d’estiu d’universitats dels territoris de parla catalana ofertats a través de l’Institut Joan Lluis Vives.
Institut Joan Lluis Vives: Campus de la Penyeta Roja s/n - 12071 CASTELLÒ DE LA PLANA - Telf. 964/34.56.77

La Universitat de Barcelona té establert un conveni amb l’Institut Joan Lluís Vives, pel qual s’ofereixen cursos d’estiu que s’imparteixen en les diferents universitats dels territoris de parla catalana

El màxim de crèdits que es poden reconèixer a un estudiant per la realització d’aquests cursos serà de 12 crèdits per a una titulació.

No es reconeixeran crèdits en aquells casos que el contingut dels cursos coincideixi amb continguts d’assignatures del pla d’estudis que cursa l’estudiant.

La informació referent a l’oferta de cursos per l’estiu de 1999 emparats per aquest conveni la podeu trobar en el centre on curseu estudis.

IDIOMES CURSATS A L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS O EQUIVALENTS

Requisits d’aplicació a idiomes, a més dels generals que s’apliquen al reconeixement de crèdits:

El nivell mínim exigit és el 3r de l’Escola d’Idiomes Moderns, si es tracta de la llengua cursada al COU, i qualsevol nivell en el cas que no es tracti de la llengua de COU.

a) Idiomes cursats a l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona

Són acreditables com a crèdits de lliure elecció tant els cursos ordinaris de l’EIM com els cursos extraordinaris que tenen una naturalesa més específica relacionada amb els continguts dels diferents ensenyaments. El valor en crèdits dels cursos ordinaris ( 120 hores) és de 9 crèdits i el dels cursos extraordinaris de 60 i 40 hores és de 3 o 4,5 crèdits segons continguts.

b) Equivalència de nivell per als cursos superats en altres centres

L’alumnat que hagi fet cursos d’idiomes fora de l’EIM pot sol.licitar l’equivalència a l’EIM, a l’efecte de reconeixement de crèdits de lliure elecció, segons les estipulacions següents:

b.1. S’han d’establir les equivalències amb els estudis realitzats als centres següents:

Centres universitaris
Servei d’Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Escola d’Idiomes de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
ESADE (Estudis Universitaris)
Altres centres universitaris nacionals o estrangers.
Els idiomes cursats dintre dels programes ERASMUS, SÒCRATES, ECTS, etc... es reconeixen, si s’escau, per les comissions acadèmiques respectives sense la sol.licitud prèvia d’equivalència a l’EIM.
Centres no universitaris
Institut Britànic
Goethe Institut
Institut Francès
Institut Italià de Cultura
Institut d’Estudis Nord-americans
Escola Oficial d’Idiomes
ESADE Idiomes
Una vegada superat el curs en aquests centres, l’alumne ha de sol.licitar a la Secretaria de l’EIM l’establiment de l’equivalència, i ha de presentar la documentació on consti
- especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
- qualificació obtinguda
- durada del curs
- dates en què ha estat cursat
El/la cap d’estudis de l’EIM estableix l’equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentès que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits i no a l’efecte de l’ordenació interna de l’EIM.

b.2. Els estudiants que hagin fet cursos d'idiomes en altres centres no relacionats en el punt b.1 podran inscriure's a un examen de coneixements a l'EIM, segons el procediment i requisits que l'EIM determini, per tal de sol.licitar el reconeixement dels crèdits corresponents.

En el moment de la inscripció a l’examen, els estudiants  hauran de presentar la següent documentació:

- especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
- qualificació obtinguda
- durada del curs en hores
- dates en què ha estat cursat

Una vegada superat l’examen, l’EIM establirà l’equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentés que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits de lliure elecció i no a l’efecte de l’ordenació interna de l’EIM i expedirà una certificació acreditativa amb la qual l’alumne podrà sol.licitar el reconeixement de crèdits a la comissió acadèmica.

L'oferta de cursos de l'EIM es pot consultar a l'adreça següent: http://www.eim.ub.es


Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Última actualització: 24-11-99