Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Lliure elecció Imatge de diagramació
  Pàgina principal Lliure Elecció mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Sol.licitud de reconeixement i matrícula de crèdits reconeguts Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Extracte de la Normativa de crèdits de lliure elecció
(www.ub.es/acad/lliure/normativa/norlle07.pdf)

11. Resolució, qualificació, matrícula i preu de crèdits reconeguts

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits al centre on cursa estudis, i fer-hi constar el curs en què va començar l’ensenyament, i acompanyar-la del document acreditatiu de la realització de l’activitat, en el qual constin com a mínim les dades relatives a la denominació del curs o l’activitat, el nombre d’hores i l’equivalència atorgada per la comissió acadèmica o l’òrgan competent del centre o per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, les dates en què s’ha dut a terme i la qualificació obtinguda, si és el cas.

Els caps d’estudis han de resoldre la sol·licitud, amb la qual l’estudiant formalitza la matrícula de reconeixement de crèdits al centre on cursa l’ensenyament al qual s’aplica amb el nombre de crèdits establert prèviament.

Els crèdits reconeguts no tenen mai qualificació, per la qual cosa no es comptabilitzen a l’efecte de ponderació de l’expedient.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:11.04.2007