Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
Inici Normativa Inici UB   
Imatge de diagramació
Normativa academico-docent Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Trasllat d'Expedient

Trasllat d'expedient acadèmic a centres d'aquesta Universitat. Alumnes que vulguin continuar estudis de la mateixa titulació que realitzen i hagin superat un mínim de 60 crèdits acadèmics en el cas de plans d'estudis estructurats per crèdits o bé el primer curs en el cas de plans d'estudis antics.

Es podrà sol.licitar per qualsevol dels dos procediments següents:

1.- Directament al centre:

Les sol·licituds s'han d'adreçar al degà/na o director/a del centre on es vulguin continuar el estudis, mitjançant una instància acompanyada de l'expedient acadèmic en què constin les convocatòries utilitzades.

Cal consultar al centre el termini per formalitzar la sol·licitud de plaça.

El centre resoldrà els trasllats d'expedient seguint els criteris que s'assenyalen a continuació:

    • Tenir aprovats en el centre de procedència un mínim de 60 crèdits acadèmics en el cas de plans d'estudis estructurats per crèdits o bé totes les assignatures de primer curs en els plans d'estudis antics.
    • No haver esgotat les convocatòries de cap assignatura dins dels seus estudis universitaris (plans d'estudis antics).
    • Justificació de la sol·licitud de trasllat d'expedient.

El centre farà arribar a l'alumne la resolució d'acceptació del trasllat, així com de la corresponent adaptació.

Aquells alumnes a qui s'hagi concedit el trasllat d'expedient acadèmic a aquesta Universitat, abonaran els drets de trasllat al centre de procedència i formalitzaran la seva matrícula a la secretaria de la facultat o escola universitària corresponent en el curs per al qual s'accepta el trasllat. En cas contrari quedarà sense efecte l'acceptació del trasllat, i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

2.- Formalitzar la corresponent preinscripció universitària a fi de sol.licitar plaça: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

El termini per sol.licitar el trasllat serà l'establert per la mencionada Oficina en la convocatòria anual

 

Trasllats d'expedients acadèmics a centres d'aquesta Universitat per continuar estudis conduents a la mateixa titulació que estan realitzant, sense tenir aprovat un mínim de 60 crèdits acadèmics (plans d'estudis estructurats per crèdits) o bé totes les assignatures de primer curs (plans d'estudis antics).

S'haurà de formalitzar la preinscripció oficial que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca anualment el mes de juny. Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

Si se'ls concedeix plaça abonaran els drets de trasllat al centre de procedència i formalitzaran la seva matrícula a la secretaria de la facultat o escola en el curs en què han obtingut plaça. En cas contrari, es retornarà l'expedient al centre de procedència i perdran la plaça.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:26.07.2012